RSS Nasze Miasto Racibórz

Przedsiębiorczy samorząd

Felietony

Piotr Dominiak

dominiak

Dossier - Piotr Dominiak

data urodzenia 17 maja 1984 r.
zawód wyuczony Socjolog, specjalizacja: animacja społeczno - kulturalna
aktualne zajęcie

Piotr Dominiak, socjolog, animator społeczno-kulturalny, absolwent Szkoły Liderów Organizacji Pozarządowych oraz Szkoły Facylitatorów Budowania Partnerstw Lokalnych, prezes Stowarzyszenia ASK i menadżer Niezależnego Centrum Kultury ASP, skarbnik Forum Organizacji Pozarządowych Subregionu Zachodniego, koordynator i ekspert Inkubatora Trzeciego Sektora, trener organizacji pozarządowych w zakresie pisania projektów i budowania zespołów zadaniowych, twórca i koordynator wielu projektów społecznych i kulturalnych o charakterze lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym, aktor teatralny, miłośnik trekkingu górskiego i podróży autostopem, obecnie student Akademii Ekonomicznej w Katowicach na kierunku ekonomia.

radny miejski VI kadencji

e-mail piotr_dominiak@o2.pl
tel. kom. 507371947
strona www
www.ask.org.pl

Interesują mnie przede wszystkim dwie rzeczy: sztuka i społeczeństwo obywatelskie. Moją pierwszą pasję realizuję poprzez organizowanie imprez kulturalnych (m.in. Raciborski Festiwal Sztuki "Ciało. Duch. Miasto"), a także występy na scenie jako aktor teatru alternatywnego i początkujący tancerz japońskiego tańca butoh. Moje drugie zainteresowanie wynika bezpośrednio z wyznawanego systemu wartości, w którym czołowe miejsca zajmują: wolność, sprawiedliwość, prawa człowieka i obywatela, tolerancja, możliwość wpływania na decyzje, które mnie dotyczą (nawet jeśli tylko pośrednio). Wartości te stanowią składniki społeczeństwa obywatelskiego, którego kreowanie zajmuje wiele miejsca w moim życiu. Staram się poszukiwać rozwiązań trudnych i wymagających dużego nakładu czasu i pracy, ale za to skutecznych i trwałych, przynoszących dobre rezultaty dla społeczności lokalnej.

Stowarzyszenie NASZE MIASTO jest szansą na skumulowanie dużego potencjału umiejętności, wiedzy, dobrych i ciekawych pomysłów młodych raciborzan, którzy są liderami w swoich środowiskach i posiadają duże doświadczenie związane z rozwojem społeczności lokalnych, gospodarki, kultury czy sektora organizacji pozarządowych. Ta kumulacja pozwoli zrodzić spójną i realną wizję dla rzeczywistego i wszechstronnego rozwoju Raciborza, a w dalszej kolejności pozwoli tę wizję realizować.

Galeria zdjęć