RSS Nasze Miasto Racibórz

Przedsiębiorczy samorząd

Felietony

Anna Skierska

Clipboard0121 lat, studentka prawa na Uniwersytecie Opolskim, absolwentka II LO w Raciborzu, radna Młodzieżowej Rady Miasta Racibórz w latach 2007-2012 (pełniła w niej m.in. funkcje przewodniczącej), uczestniczka wielu projektów dotyczących polityki młodzieżowej i samorządowej (na szczeblu regionalnym i krajowym). Od wielu lat obecna na scenach teatru tańca. Chcę być głosem rozwoju, który pociągnie za sobą zmiany na naszej pięknej ziemi raciborskiej. Doświadczenie samorządowe zdobywałam m.in. poprzez pracę w Młodzieżowej Radzie Miasta Racibórz, gdzie współpracowałam m.in. z obecnymi radnymi, którzy dzisiaj wraz ze mną liczą na Państwa głos. Moje zaangażowanie społeczne rozpoczęło się już w okresie gimnazjalnym, kiedy to zaczęłam pracować na rzecz swojej szkoły (Gimnazjum nr 5). Od czasów liceum zaczęłam wyjeżdżać na szkolenia, gdzie poznawałam samorządowców, polityków, prawników czy młodych działaczy. Nauczyłam się, jak debatować, jak rozmawiać z ludźmi, a przede wszystkim jak działać! Stawiam na konkrety! Moim priorytetem jest aktywizowanie młodzieży i osób starszych oraz uświadamianie ludzi o przysługujących im prawach. Chcę skupić się na wykorzystaniu potencjału Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej oraz zająć się przedsiębiorczością, turystyką i kulturą. Będę kłaść nacisk na organizację konsultacji społecznych oraz promocję kursów dokształcających i językowych, które umożliwią młodym ludziom pozostanie na miejscu bez konieczności ucieczki za granicę. Zadbam o to, by parki miejskie stały się nowoczesnym i przyjaznym miejscem wypoczynku dla rodzin. Prywatnie jestem osobą twardo stąpającą po ziemi. Jestem instruktorem tańca i wychowawcą kolonijnym. Od dziecka tańczyłam kolejno w „Strzesze”, w „Źródle” czy w Teatrze Tańca TeWaS. Od wielu lat związana z samorządem, organizowałam m.in. Przegląd Amatorskich Zespołów Muzycznych, zbiórki charytatywne czy różnego rodzaju konkursy młodzieżowe. Dziś chciałabym podjąć większe wyzwanie. Moje cele? Móc założyć tutaj rodzinę, znaleźć dobrą pracę, móc pomagać najbliższym i innym mieszkańcom. Chcę sprawić, by mogli to zrobić wszyscy pozostali mieszkańcy Raciborza.