RSS Nasze Miasto Racibórz

Przedsiębiorczy samorząd

Felietony

Zamiecione pod dywan

Kolejna interpelacja w sprawie obwodnicy miejskiej, którą złożył na ostatniej sesji Rady Miasta radny RSS NaM - Robert Myśliwy.

Pozwolę sobie rozpocząć od krótkiej prasówki sprzed sześciu miesięcy. Nowiny Raciborskie z 11 listopada 2008 r. Nr 46 – Raj dał nam nadzieję. Prezydent Krzyżek na okładce.

Jeśli gmina weźmie na siebie przygotowanie inwestycji, w części zajmie się jej dokumentacją, to dyrekcja z Katowic realnie widzi taką inwestycję w przyszłości. Zajmie lata, bo trzeba będzie wykupić grunty pod drogę [...] - oznajmia Krzyżek

Jednak jeśli już teraz zaczniemy przygotowania, to nasza obwodnica znajdzie się w następnym planie drogowych inwestycji na Śląsku – wyjaśnia wiceprezydent.(http://www.nowiny.pl/artykul.php?a=show_arch&ida=39139)

W ostatnich dniach uzyskałem informację, że w Sądzie Okręgowym w Gliwicach Wydział Zamiejscowy w Rybniku toczą się z powództwa cywilnego dwie sprawy przeciwko Gminie Racibórz. Przedmiotem sporu jest żądanie wykupu działek położonych w pasie przeznaczonym w planie zagospodarowania przestrzennego pod przyszłą tzw. miejską obwodnicę. Właściciele gruntów w związku z niekorzystnymi dla nich zapisami w planie, które zablokowały możliwości inwestowania na tym terenie, domagają się od gminy ich wykupu. W związku z powyższym mam klika pytań do Pana Prezydenta:

 1. Ile podobnych spraw toczy się obecnie lub toczyło się w przeszłości z udziałem gminy Racibórz w charakterze strony pozwanej?
 2. O jakie kwoty chodzi i w jakim stopniu ewentualne wyroki wpłyną na budżet miasta?
 3. Dlaczego mimo wcześniejszych wyżej przytoczonych deklaracji gmina nie chce wykupić tych działek i czy oprócz złożenia w sądzie wniosku o oddalenie powództwa Państwo podjęli jakieś rokowania ze stronami wnoszącymi pozwy?
 4. Jaki jest udział gruntów prywatnych w pasie wyznaczonym pod tzw. obwodnicę w planie zagospodarowania przestrzennego, a jaki odsetek gruntów stanowi własność gminy?
 5. Czy posiadają Państwo szacunkowe dane, jaki dziś byłby całkowity koszt (biorąc pod uwagę ceny rynkowe) wykupienia wszystkich działek prywatnych leżących w pasie pod przyszłą obwodnicę?
 6. Czy przygotowali Państwo jakiś harmonogram wykupu tych terenów z uwzględnieniem odpowiednich kwot, które należy zabezpieczyć na ten cel w przyszłych budżetach miasta?
 7. Ile spotkań z właścicielami działek prywatnych na tym obszarze władze miasta już odbyły? Wszak od szumnych deklaracji prasowych minęło już pół roku.
 8. Czy oprócz deklarowanego w mediach "klamkowania" od dwóch lat w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad coś jeszcze Państwo w ostatnich trzech latach w tej sprawie konkretnego zrobili? Jeśli tak to proszę o szczegółowe informacje na ten temat.
 9. Czy w przyszłej tzw. obwodnicy przewidziano dwa pasy ruchu w jednym kierunku czy jeden? Jeżeli tylko jeden to dlaczego?

Sprawa zaniepokoiła mnie z dwóch powodów. Po pierwsze pierwotnie wziąłem deklaracje prasowe pana wiceprezydenta za dobrą monetę i myślałem, że Państwo wreszcie na poważnie podeszli do tematu. Obawiałem się, że właściciele gruntów prywatnych nie będą chętnie zbywać swojej własności, a tu okazuje się, że jest zupełnie odwrotnie, tyle że gmina nie chce ich nabywać. Po drugie, mam informację, że całkiem niedawno Trybunał w Strasburgu uznał powództwo w podobnej sprawie (rzecz bodajże dotyczyła Wielkopolski). Trzeba zatem przewidywać, że toczące się procesy zakończą się prawomocnym wyrokiem uznającym powództwo oraz roszczenie względem gminy za zasadne. Istnieje moim zdaniem uzasadniona obawa, że np. w przyszłym roku będziemy mieli kilka kolejnych procesów w tej sprawie, a ewentualne wyroki wydane w jednym czasie mogą być katastrofalne w skutkach dla finansów miasta. (W pierwszym pozwie wg moich informacji podano wartość przedmiotu sporu w kowocie ponad 4 milionów zł) Może lepiej zatem zaplanować rozłożony w czasie terminarz wykupu tych terenów w porozumieniu z właścicielami działek i GDDKiA, w taki sposób by proces ten był bezpieczny dla budżetu miasta. Przypomnę tylko, że sprawa obwodnicy była koronnym punktem programu ugrupowań koalicyjnych. W ulotce wyborczej RS Racibórz 2000 sprzed trzech lat przy nazwisku Wojnar możemy znaleźć informację na ten temat. Proszę Pana Prezydenta o merytoryczną i wyczerpującą odpowiedź.

Robert Myśliwy

»

No comments yet.

Leave a comment [+]

Decydując się na korzystanie ze strony www.nam-raciborz.pl w jakiejkolwiek sposób (publikowanie opinii, komentarzy, zdjęć oraz innych materiałów) godzą się Państwo z poniższym regulaminem:

 • Zabronione jest publikowanie treści wulgarnych, obraźliwych, nawołujących do przemocy, nacjonalizmu, propagujących faszyzm i inne zabronione ideologie.
 • Zabronione jest publikowanie treści noszących znamiona agitacji politycznej bądź komercyjnej reklamy.
 • Zastrzegamy prawo do cenzury bądź wymazywania wszelkich materiałów tekstowych i graficznych zawierających wyżej wymienione elementy. Zastrzegamy prawo do cenzury bądź wymazania materiałów tekstowych i graficznych bez podania przyczyny.
 • Każdy komentarz, który łamie regulamin, mogą Państwo zgłosić naszemu administratorowi poprzez kontakt telefoniczny bądź mailowy. Po otrzymaniu zgłoszenia administrator niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 48 godzin roboczych, indywidualnie podejmuje decyzję o ewentualnym ocenzurowaniu bądź wymazaniu wypowiedzi. Podczas dodawania materiałów tekstowych i graficznych nasz system rejestruje numer IP komputera, z którego nadana została wiadomość. Numer ten w żadnym wypadku nie będzie publikowany, może być jednak przekazany organom ścigania jeśli te zwrócą się do nas w tej sprawie.
 • Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną. Każdą wypowiedź, która narusza prawa osób trzecich mogą Państwo zgłosić naszemu administratorowi poprzez kontakt telefoniczny bądź mailowy. Po otrzymaniu zgłoszenia administrator niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 48 godzin roboczych, indywidualnie podejmuje decyzję o ewentualnym ocenzurowaniu bądź wymazaniu wypowiedzi. Podczas dodawania wypowiedzi nasz system rejestruje numer IP komputera, z którego nadana została wiadomość. Numer ten w żadnym wypadku nie będzie publikowany, może być jednak przekazany organom ścigania jeśli te zwrócą się do nas w tej sprawie.
 • RSS Nasze Miasto dokłada wszelkich starań, by nie naruszyć praw autorskich majątkowych bądź osobistych innych osób. W razie gdyby naruszenia takie pojawiły się na stronie www.nam-raciborz.pl, w treści publikowanych materiałów bądź zdjęć, albo też zostały zawarte w komentarzach czytelników, prosimy o natychmiastowe powiadomienie poprzez e-mail: kontakt@nam-raciborz.pl