RSS Nasze Miasto Racibórz

Przedsiębiorczy samorząd

Felietony

Stanowisko naszego klubu w sprawie budżetu na 2017 rok.

Jako klub „RSS Nasze Miasto” podjęliśmy decyzję, aby głosować przeciwko uchwale budżetowej na rok 2017 i przeciwko wieloletniej prognozie finansowej (WPF) na lata 2017-2032. Powody takiej decyzji z naszej strony to między innymi: 1. Planowana na 2017 wielkość deficytu budżetowego w wysokości ok.16,5 mln zł jest bardzo niepokojąca. Nie można być przekonanym, iż panujemy nad budżetem i realizujemy strategiczne wizje, jeśli jeszcze w połowie bieżącego roku wynik ten miał zamknąć się nadwyżką w kwocie 4,8 mln zł. Oczywiście trudno osiągnąć planowany wynik, gdy przykładowo w połowie roku wchodzi zadanie ”Kompleksowa rozbudowa i przebudowa stadionu” za 11,6 mln. Wprawdzie jest do tego zadania dotacja, ale ok. 60 % nakładów inwestycyjnych musimy pokryć z własnego budżetu. 2. Założono w budżecie dochód ze sprzedaży nieruchomości w kwocie ok. 9,3 mln zł przy czym w ostatnich latach osiągnięcie zaplanowanego poziomu 7 mln zł było trudne do zrealizowania. W ramach tej kwoty przewidziano na 2017 rok wpływy w wysokości 3,5 mln zł ze sprzedaży aż 130 mieszkań komunalnych, przy czym tylko 30 mieszkań zaplanowano do sprzedaży w otwartym przetargu. Równocześnie rozpoczęto budowę mieszkań komunalnych za 2,4 mln zł w ramach RTBS na ul. Przejazdowej. 3.  W planie dochodów przyjęto wpływy z odbioru śmieci w wysokości ok. 9,5 mln zł gdy w 2016 było to 8,5 mln zł, czyli zakłada się wzrost o przeszło 10%. Przypuszczamy, że nie nastąpi to poprzez optymalizację gospodarki odpadami, lecz poprzez kolejne podwyższenie opłat za śmieci. 4. Wydatki inwestycyjne i majątkowe to 35,6 mln zł i są najwyższe od 2011 roku, a poza tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi wzrastają o 3,2 mln zł (63,065-59,832) w stosunku do zaplanowanych na 2016. Niestety nie widać równolegle z tym wzrostu efektywności i szerszej perspektywy rozwoju. 5. Przyjęty w budżecie projekt poprawy efektywności oświetlenia w I etapie za 2,3 mln zł, a w II etapie następnego roku za 1,9 mln zł wg opracowania „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Raciborza” ma wskaźnik SPBT czyli czas zwrotu poniesionych nakładów, aż 26 lat i podobnie NPV (wartość bieżąca netto) wynosi (-)900 tys, gdy dla opłacalnych inwestycji ten wskaźnik powinno być większy od zera. Dla przykładu w Mikołowie modernizacja oświetlenia za ok. 1 mln zł zwróci się w okresie 12 miesięcy. Podejmowanie tak mało efektywnych modernizacji uważamy za marnowanie pieniędzy podatników. 6. Planowane są kolejne nakłady na wdrożenie zaawansowanych modułów informatycznych za kwotę ok. 2,5 mln, przy czym ok. 1 mln w 2017 roku. Nie widzimy potrzeby realizacji tego drogiego projektu. Ciągła tak kosztowna modernizacja tego co już jest, w naszej ocenie, wcale nie ułatwia dostępu do cyfrowych usług publicznych, a wręcz je dezorganizuje, czego może być przykładem ostatnia modernizacja systemu ESIM. 7. Aż 6,4 mln zł rocznie będzie nas kosztował przez kilkanaście lat odbiór odpadów na instalację mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów, a łącznie ze zbiórką odpadów i ich transportem to 8,9 mln zł. Dla porównania całkowite koszty półrocznego wywożenia odpadów do Knurowa, bo nie ruszyła zgodnie z terminem instalacja przy naszym Zakładzie Zagospodarowania Odpadów, wyniosły za I półrocze tego roku niecałe 3 mln zł (2,911 mln zł) wg danych zawartych w „Realizacji planu wydatków za I półrocze 2016” (Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 944/6016 Prezydenta Miasta Raciborza z 29.08.2016). Jeżeli nie nastąpi renegocjacja umowy to trudno znaleźć ekonomiczne uzasadnienia dla takich działań i rozwiązań. 8. Na stronie 35 czytamy - „Analiza ta dowodzi, że wpływy z subwencji oświatowej nie są dostosowane do zakresu realizowanych zadań oświatowych wynikających z obowiązujących przepisów”. My natomiast jesteśmy zdania, że to nasza struktura systemu oświatowego nie jest dostosowana do otrzymywanej subwencji oświatowej. Przedstawiliśmy tylko kilka uwag i zastrzeżeń do przedstawionego budżetu i podsumowując uważamy, że efektywność ekonomiczna oraz rzeczywiste potrzeby społeczne i rozwojowe nie są odpowiednio zabezpieczone w przedstawionym budżecie miasta Raciborza na 2017 rok oraz w WPF. Za klub „RSS Nasze Miasto” Leon Fiołka Racibórz 28.12.2016

»

No comments yet.

Leave a comment [+]

Decydując się na korzystanie ze strony www.nam-raciborz.pl w jakiejkolwiek sposób (publikowanie opinii, komentarzy, zdjęć oraz innych materiałów) godzą się Państwo z poniższym regulaminem:

  • Zabronione jest publikowanie treści wulgarnych, obraźliwych, nawołujących do przemocy, nacjonalizmu, propagujących faszyzm i inne zabronione ideologie.
  • Zabronione jest publikowanie treści noszących znamiona agitacji politycznej bądź komercyjnej reklamy.
  • Zastrzegamy prawo do cenzury bądź wymazywania wszelkich materiałów tekstowych i graficznych zawierających wyżej wymienione elementy. Zastrzegamy prawo do cenzury bądź wymazania materiałów tekstowych i graficznych bez podania przyczyny.
  • Każdy komentarz, który łamie regulamin, mogą Państwo zgłosić naszemu administratorowi poprzez kontakt telefoniczny bądź mailowy. Po otrzymaniu zgłoszenia administrator niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 48 godzin roboczych, indywidualnie podejmuje decyzję o ewentualnym ocenzurowaniu bądź wymazaniu wypowiedzi. Podczas dodawania materiałów tekstowych i graficznych nasz system rejestruje numer IP komputera, z którego nadana została wiadomość. Numer ten w żadnym wypadku nie będzie publikowany, może być jednak przekazany organom ścigania jeśli te zwrócą się do nas w tej sprawie.
  • Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną. Każdą wypowiedź, która narusza prawa osób trzecich mogą Państwo zgłosić naszemu administratorowi poprzez kontakt telefoniczny bądź mailowy. Po otrzymaniu zgłoszenia administrator niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 48 godzin roboczych, indywidualnie podejmuje decyzję o ewentualnym ocenzurowaniu bądź wymazaniu wypowiedzi. Podczas dodawania wypowiedzi nasz system rejestruje numer IP komputera, z którego nadana została wiadomość. Numer ten w żadnym wypadku nie będzie publikowany, może być jednak przekazany organom ścigania jeśli te zwrócą się do nas w tej sprawie.
  • RSS Nasze Miasto dokłada wszelkich starań, by nie naruszyć praw autorskich majątkowych bądź osobistych innych osób. W razie gdyby naruszenia takie pojawiły się na stronie www.nam-raciborz.pl, w treści publikowanych materiałów bądź zdjęć, albo też zostały zawarte w komentarzach czytelników, prosimy o natychmiastowe powiadomienie poprzez e-mail: kontakt@nam-raciborz.pl