RSS Nasze Miasto Racibórz

Przedsiębiorczy samorząd

Felietony

stanowisko klubu NaM w sprawie budżetu miasta na 2018 rok.

Jako klub „RSS Nasze Miasto” nie będziemy głosować za uchwałą budżetową na rok 2018 i wieloletnią prognozą finansową (WPF) na lata 2018- 2036, gdyż w naszej ocenie nie spełniają one oczekiwań co do efektywności wydatkowania środków publicznych, co do właściwego planowania oraz rzeczywistych potrzeb rozwojowych miasta.

Przyjęte stanowisko pozwolimy sobie uzasadnić poprzez przedstawienie kilku kluczowych zastrzeżeń, które nie korespondują z naszą wizją rozwoju, a mianowicie:

  1. Kolejny raz planowany jest bardzo wysoki deficyt budżetowy, bo w wysokości prawie 17 mln zł. Podobną sytuację mieliśmy również w 2017 roku i choć według danych na koniec listopada br. będzie on prawdopodobnie na poziomie 14,8 mln zł, gdyż nie zrealizowano wszystkich zaplanowanych projektów, to i tak zadłużenie miasta z planowanych pierwotnie 33,3 mln zł wzrosło do 34,8 mln zł. Dla przypomnienia na koniec 2016 było to 29 mln zł.

Taki wysoki deficyt powoduje dalsze zadłużanie i na koniec 2018 roku planowana kwota zadłużenia to już 36,7 mln zł. Dodatkowo dla pokrycia części deficytu planowana jest emisja obligacji w kwocie 5,6 mln zł. Emisja obligacji na koniec kadencji też nie może być przez nasz klub zaakceptowana, przy czym nie twierdzimy, iż taka forma finansowania kredytu jest zła, lecz nie w tym momencie i musi być poparta rzetelną analizą.

  1. Założono w budżecie i WPF wydatki w wysokości 18 mln zł na budowę I i II etapu budynków wielorodzinnych przy ul. Łąkowej. Mimo przewidywanej dotacji w wysokości 45% to i tak jest to bardzo wysoki koszt za 96 mieszkań. Równocześnie znowu planujemy sprzedaż, a właściwie wyprzedaż 130 mieszkań gminnych za kwotę 3,0 mln. Naszym zdaniem należy zachowywać i remontować istniejące tzw. zasoby mieszkaniowe gminy, poprawiając ich standard i funkcjonalność, jak również przeciwdziałać ich degradacji i tam kierować środki, pozyskując tym sposobem znacznie mniejszymi nakładami lokale mieszkalne o wysokim standardzie.
3. Dopiero co, bo we wrześniu, podjęliśmy uchwałę o realizacji programu PONE i według programu na 2018 rok (str.131-132) miało to być 6,426 mln zł na budynki jednorodzinne i prawie 2 mln zł na wielorodzinne, a w budżecie mamy niestety tylko odpowiednio 4,3 mln zł i 0,757 mln zł.   4. W dalszym ciągu nie widać zmiany trendu w wydatkach na oświatę i podobnie jak w latach ubiegłych znacznie przekraczają subwencję oświatową. Planowana subwencja to 32,3 mln, a planowane wydatki to kwota 57,4 mln zł co jak zwykle w rzeczywistości zostanie jeszcze znacznie przekroczone. Dla porównania planowane wydatki na 2017 to 54,87 mln zł, a wykonanie faktyczne według danych z końca listopada będzie na poziomie 58,56 mln zł.   5. Kolejny raz zamiast przystępować do realizacji obwodnicy Raciborza jako fragmentu RD Racibórz – Pszczyna mamy zaplanowane wydatki na dokumentację. Wykonanie dokumentacji dla tej inwestycji realizowane jest od 2012 roku i do końca listopada był wyznaczony ostateczny termin, aby został podpisany ZRID i była możliwość wykorzystania przyznanych środków finansowych.   Chyba jedyne, co będzie pewne w tej sytuacji, to to iż będziemy w końcu mieć dokumentację, ale bez jej realizacji w przewidywalnym i bliżej określonym terminie.   Za klub „RSS Nasze Miasto” Leon Fiołka Racibórz 20.12.2017

»

No comments yet.

Leave a comment [+]

Decydując się na korzystanie ze strony www.nam-raciborz.pl w jakiejkolwiek sposób (publikowanie opinii, komentarzy, zdjęć oraz innych materiałów) godzą się Państwo z poniższym regulaminem:

  • Zabronione jest publikowanie treści wulgarnych, obraźliwych, nawołujących do przemocy, nacjonalizmu, propagujących faszyzm i inne zabronione ideologie.
  • Zabronione jest publikowanie treści noszących znamiona agitacji politycznej bądź komercyjnej reklamy.
  • Zastrzegamy prawo do cenzury bądź wymazywania wszelkich materiałów tekstowych i graficznych zawierających wyżej wymienione elementy. Zastrzegamy prawo do cenzury bądź wymazania materiałów tekstowych i graficznych bez podania przyczyny.
  • Każdy komentarz, który łamie regulamin, mogą Państwo zgłosić naszemu administratorowi poprzez kontakt telefoniczny bądź mailowy. Po otrzymaniu zgłoszenia administrator niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 48 godzin roboczych, indywidualnie podejmuje decyzję o ewentualnym ocenzurowaniu bądź wymazaniu wypowiedzi. Podczas dodawania materiałów tekstowych i graficznych nasz system rejestruje numer IP komputera, z którego nadana została wiadomość. Numer ten w żadnym wypadku nie będzie publikowany, może być jednak przekazany organom ścigania jeśli te zwrócą się do nas w tej sprawie.
  • Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną. Każdą wypowiedź, która narusza prawa osób trzecich mogą Państwo zgłosić naszemu administratorowi poprzez kontakt telefoniczny bądź mailowy. Po otrzymaniu zgłoszenia administrator niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 48 godzin roboczych, indywidualnie podejmuje decyzję o ewentualnym ocenzurowaniu bądź wymazaniu wypowiedzi. Podczas dodawania wypowiedzi nasz system rejestruje numer IP komputera, z którego nadana została wiadomość. Numer ten w żadnym wypadku nie będzie publikowany, może być jednak przekazany organom ścigania jeśli te zwrócą się do nas w tej sprawie.
  • RSS Nasze Miasto dokłada wszelkich starań, by nie naruszyć praw autorskich majątkowych bądź osobistych innych osób. W razie gdyby naruszenia takie pojawiły się na stronie www.nam-raciborz.pl, w treści publikowanych materiałów bądź zdjęć, albo też zostały zawarte w komentarzach czytelników, prosimy o natychmiastowe powiadomienie poprzez e-mail: kontakt@nam-raciborz.pl