RSS Nasze Miasto Racibórz

Przedsiębiorczy samorząd

Felietony

Sprzeciw klubu NaM w kwestii absolutorium

Nasz klub nie wnosi uwag co do zgodności z prawem przedstawionych sprawozdań z wykonania budżetu za 2014, zgłaszamy jednak zastrzeżenia i uwagi co do celowości, gospodarności oraz przebiegu realizacji tego budżetu. Po pierwsze: różnice pomiędzy planami a stanem dochodów. Dochód na koniec 2014 roku wzrósł w stosunku do pierwotnie planowanego o 13,68 mln zł (169167638 zł – 155488759 zł) co oceniamy pozytywnie i było to głównie efektem wzrostu dochodów od podatku osób fizycznych i prawnych (ok. 5,2 mln zł), wzrostu dotacji (ok. 4,87 mln zł) oraz większych wpływów z podatku i opłat (ok. 3,3 mln zł). Niestety dochód ze sprzedaży majątku gminy planowany w wysokości 9 mln zł został zrealizowane tylko w wysokości 4,6 mln zł, mimo iż jeszcze na 31 grudnia 2014 był planowany na poziomie 8,8 mln zł. Podobnie ma się rzecz z dotacją na uzbrojenie w sieć infrastruktury technicznej działek przy ul. Cecylii. Na początku i na koniec roku planowana kwota dochodu wynosiła 634,7 tys. zł, aby ostateczne wykonanie przedstawione w sprawozdaniu zamknęło się kwotą 4,7 tys. zł. Takich znaczących różnic pomiędzy planami z realizacją po stronie dochodów można przytoczyć znacznie więcej. Po drugie: różnice pomiędzy planami a stanem wydatków. Sytuacja jest tu podobna. Przykładowo w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zestawienie danych budzi obawy co do rzetelnego i prawidłowego planowania albo też przebiegu realizacji. Według planu na ostatni dzień roku przewidywane wydatki to 23 mln zł, a wykonanie ostateczne zamyka się wielkością 18,8 mln zł. Także przy budowie przystani kajakowej planowane wydatki w skali roku na dzień 31 grudnia 2014 roku zamykają się kwotą 4,665 mln zł, aby ostateczne wykonanie za 2014 wyniosło 2,963 mln zł. Dla drogi DRRP również jest podobnie, gdyż planowane wydatki w końcu roku to 442,4 tys. zł, a wykonanie tylko 285,9 tys. zł. Po trzecie: niepokojąca sytuacja finansowa w oświacie. Dotacja budżetowa przekroczyła otrzymywaną subwencję dla szkolnictwa. W 2014 roku dotacja budżetowa to 28,15 mln zł, podczas gdy dopłata z budżetu gminy wyniosła więcej, bo aż 29,2 mln zł. Dopłata z budżetu gminy od kilku ostatnich lat jest wyższa od otrzymywanej subwencji oraz systematycznie rośnie. Taka sytuacja nie ma miejsca np. w budżecie Powiatu Raciborskiego dotyczącym oświaty, który i tak wdraża plany oszczędnościowe i niezbędne reformy. Tymczasem ze strony Urzędu Miasta nie widać działań mających na celu zahamowanie i odwrócenie w/w tendencji. Po czwarte: przystań kajakowa Pomijając fakt celowości jej powstania (co od lat zgłaszali radni naszego klubu), mimo wydatkowania ogromnych środków na jej powstanie, faktu jej ukończenia i odebrania przez służby miejskie - nie spełnia ona podstawowych wymogów i bezpośrednio po dokonaniu odbioru trzeba było na szybko przeznaczyć w budżecie 2015 kolejne środki na jej przystosowanie do użytkowania. Rozwiązania funkcjonalne tego obiektu także pozostawiają wiele do życzenia i świadczą o rażącym niedbalstwie przy przyjmowaniu założeń projektowych dla tego typu budowli oraz braku szerokich i kompetentnych konsultacji środowiskowych. Uwagi naszych radnych zgłaszane, na etapie prezentacji projektu (w tej sali), zostały zignorowane! Po piąte: budżet nie-obywatelski W budżecie 2014 roku nie ma również tego co funkcjonuje już w innych gminach od kilku lat, czyli budżetu partycypacyjnego/obywatelskiego. Pomimo, iż klub RSS Nasze Miasto postulował jego powstanie już na początku ubiegłej kadencji tj. w roku 2010, dopiero w tym roku zaczyna on raczkować. Tymczasem dla kilkudziesięciu innych gmin w Polsce jest to już standard. Podobnie z pozyskiwaniem przedsiębiorców. Dopiero w tym roku został utworzony w UM Referat Przedsiębiorczość i Obsługi Inwestora dla podniesienia atrakcyjności inwestycyjnej miasta, wspierania przedsiębiorczości, pozyskiwania inwestorów oraz prowadzenia indywidualnej obsługi potencjalnych inwestorów. Jest to działanie spóźnione co najmniej o kilka lat! Wiele naszych zastrzeżeń budzi też celowość obciążania kieszeni podatników wydatkami „promocyjnymi” polegającymi na produkcji filmów nie mających nic wspólnego z rzeczywistą promocją miasta, a raczej z wyborami. Mając na względzie powyższe powody, będziemy głosować w większości przeciw przyjęciu sprawozdania i przeciw udzieleniu absolutorium.

W imieniu klubu „RSS Nasze Miasto”

Leon Fiołka

Racibórz, 24 czerwiec 2015 r.

»

No comments yet.

Leave a comment [+]

Decydując się na korzystanie ze strony www.nam-raciborz.pl w jakiejkolwiek sposób (publikowanie opinii, komentarzy, zdjęć oraz innych materiałów) godzą się Państwo z poniższym regulaminem:

  • Zabronione jest publikowanie treści wulgarnych, obraźliwych, nawołujących do przemocy, nacjonalizmu, propagujących faszyzm i inne zabronione ideologie.
  • Zabronione jest publikowanie treści noszących znamiona agitacji politycznej bądź komercyjnej reklamy.
  • Zastrzegamy prawo do cenzury bądź wymazywania wszelkich materiałów tekstowych i graficznych zawierających wyżej wymienione elementy. Zastrzegamy prawo do cenzury bądź wymazania materiałów tekstowych i graficznych bez podania przyczyny.
  • Każdy komentarz, który łamie regulamin, mogą Państwo zgłosić naszemu administratorowi poprzez kontakt telefoniczny bądź mailowy. Po otrzymaniu zgłoszenia administrator niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 48 godzin roboczych, indywidualnie podejmuje decyzję o ewentualnym ocenzurowaniu bądź wymazaniu wypowiedzi. Podczas dodawania materiałów tekstowych i graficznych nasz system rejestruje numer IP komputera, z którego nadana została wiadomość. Numer ten w żadnym wypadku nie będzie publikowany, może być jednak przekazany organom ścigania jeśli te zwrócą się do nas w tej sprawie.
  • Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną. Każdą wypowiedź, która narusza prawa osób trzecich mogą Państwo zgłosić naszemu administratorowi poprzez kontakt telefoniczny bądź mailowy. Po otrzymaniu zgłoszenia administrator niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 48 godzin roboczych, indywidualnie podejmuje decyzję o ewentualnym ocenzurowaniu bądź wymazaniu wypowiedzi. Podczas dodawania wypowiedzi nasz system rejestruje numer IP komputera, z którego nadana została wiadomość. Numer ten w żadnym wypadku nie będzie publikowany, może być jednak przekazany organom ścigania jeśli te zwrócą się do nas w tej sprawie.
  • RSS Nasze Miasto dokłada wszelkich starań, by nie naruszyć praw autorskich majątkowych bądź osobistych innych osób. W razie gdyby naruszenia takie pojawiły się na stronie www.nam-raciborz.pl, w treści publikowanych materiałów bądź zdjęć, albo też zostały zawarte w komentarzach czytelników, prosimy o natychmiastowe powiadomienie poprzez e-mail: kontakt@nam-raciborz.pl