RSS Nasze Miasto Racibórz

Przedsiębiorczy samorząd

Felietony

RCI – VETO NaM

Racibórz potrzebuje Centrum Informacji Turystycznej! Oficjalne stanowisko RSS Nasze Miasto w sprawie planów likwidacji Raciborskiego Centrum Informacji.

Oficjalne stanowisko Raciborskiego Stowarzyszenia Samorządowego NASZE MIASTO w sprawie planów likwidacji Raciborskiego Centrum Informacji.

Z pewnym niedowierzaniem przeczytaliśmy o planach prezydenta Mirosława Lenka dotyczących likwidacji Raciborskiego Centrum Informacji. Ta nagła, jednoosobowa decyzja dziwi nie tylko w świetle ogólnoświatowego trendu promowania miast, regionów i krajów, ale przede wszystkim w kontekście zapowiadanego przez samego prezydenta… rozwoju raciborskiej turystyki!

Przez ostatni rok w Urzędzie Miasta trwały prace nad powstaniem Raciborskiej Strategii Rozwoju Turystyki. W długim procesie udział wzięli nie tylko urzędnicy, ale i specjaliści z firmy 2BA, radni, przedstawiciele trzeciego sektora, ludzie kultury oraz przedstawiciele branży turystycznej. Strategia została przyjęta przez Radę Miasta, a prezydent zapowiedział podjęcie szerokiego frontu działań mających przyciągnąć do Raciborza turystów. Obiecał też skorzystać z wiedzy i doświadczenia gremium, jakie udało się stworzyć podczas prac nad w/w strategią. Przy okazji padło wiele ważnych uwag, z czego najwięcej dotyczyło tego, by dokument nie stał się tylko zalegającym w UM papierem, lecz by kolejne jego zapisy znajdowały odzwierciedlenie w rzeczywistych działaniach władz miasta.

Niespełna miesiąc później dowiadujemy się o pomyśle na… zlikwidowanie Raciborskiego Centrum Informacji – jedynego zlokalizowanego w centrum Raciborza punktu informacji turystycznej, a także punktu informacji kulturalnej i utworzonej niedawno galerii wystawienniczej. Jedynego miejsca, gdzie można dowiedzieć się czegokolwiek o naszym mieście, kupić pamiątki, otrzymać informację o lokalach gastronomicznych, zaplanować krótki urlop itd.

Skoro mamy położyć nacisk na turystykę, to czy likwidacja pierwszego miejsca, do którego zwyczajowo udają się turyści, jest celowa i logiczna?

Argumenty prezydenta, mówiące o niemnożeniu bytów - co odnosi się do faktu, iż na wyremontowanym zamku znajdzie się siedziba Agencja Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości (to jednostka raciborskiego starostwa powiatowego, jego dawny wydział promocji) – są całkowicie nietrafione.

Wszak turysta, zanim dotrze do zamku, muzeum, zabytkowego kościoła, swoje pierwsze kroki zawsze kieruje na Rynek! To Rynek, gdzie turystę przyciągają restauracje, ogródki, gwar i imprezy kulturalne, jest głównym centrum każdego miasta! To stąd turysta pobiera mapy i informacje, by dalej skierować się w dalsze miejsca i do kolejnych atrakcji…

Praktyka sytuowania Miejskich Centrów Informacji Turystycznej (i jednostek podobnych) na rynku jest sprawdzona z dobrym skutkiem przez inne miasta, o wiele bardziej doświadczone w promowaniu swoich walorów turystycznych niż Racibórz. Wystarczy spojrzeć na okolicę: Cieszyn, Żywiec, Pszczynę czy Bielsko. Choć wszystkie one mogą pochwalić się zamkami, to swoje gminne czy miejskie centra informacji usytuowały na rynkach lub w ich bezpośrednim sąsiedztwie!

To, że na raciborskim zamku znajdzie się siedziba jednostki powiatowej (wyższego szczebla samorządowego), nie może stanowić przesłanki do zamknięcia RCI! Jest wręcz przeciwnie – fakt wyremontowania zamku sprawi, że będzie ono coraz bardziej potrzebne! Logika wskazuje na to, iż to na zamku powinna istnieć "boczna" jednostka wspierająca działanie głównej informacji turystycznej, a nie odwrotnie! Zwłaszcza, że przy zamku nie ma i pewnie długo nie będzie jeszcze miejsc parkingowych, których nie brak w okolicach rynku…

Osobnym tematem jest oczywiście kondycja organizacyjna i merytoryczna obecnego RCI. Bez wątpienia sposób funkcjonowania tej jednostki można i należy ulepszyć, wspomóc merytorycznie i dopasować do potrzeb turystów, jak i lokalnej branży turystycznej.

Zdaniem RSS Nasze Miasto, zlokalizowane przy Rynku RCI nie powinno zostać zlikwidowane! Jednocześnie obecnemu miejscu powinno się nadać zdecydowanie szersze zadania i uprawnienia, a także wnikliwie rozpatrzyć powołanie i umiejscowienie w nim Lokalnej Organizacji Turystycznej. Taka organizacja, prowadzona w oparciu o Ustawę o Polskiej Organizacji Turystycznej, niezależna w sposób pośredni od miejscowej polityki, byłaby reprezentantem zarówno władz miasta, jak i organizacji pozarządowych i przedstawicieli branży turystycznej. Taki zabieg skupi w jednym miejscu fachowców różnych sektorów i szczebli oraz umożliwi profesjonalne funkcjonowanie IT w godzinach niezależnych od godzin pracy urzędów i jednostek miejskich. Umożliwi ona także komercyjne i rzetelne podejście do tematu produkcji i handlu pamiątkami raciborskimi, wykorzysta wiedzę i pomoże w rozwoju lokalnej branży turystycznej. Uruchomi też motywacyjne podejście do zdobywania funduszy na swe funkcjonowanie, a także umożliwi zebranie w jednym miejscu informacji praktycznych: rozkładów jazdy PKP, PKS, przewoźników prywatnych; dostępności miejsc noclegowych w poszczególnych obiektach, cen biletów itp.

Zwracamy ponadto uwagę, iż ten atrakcyjnie usytuowany lokal powinien służyć przede wszystkim miastu. Likwidacja RCI tylko po to, by atrakcyjną nieruchomość (wyremontowaną i wyposażoną przez miasto za spore pieniądze) wynająć czy sprzedać teraz (w okresie bessy) – jest samorządową niekonsekwencją i może być postrzegana jako akt niegospodarności czy nawet "kombinowania na nieruchomościach".

Jednocześnie RSS Nasze Miasto, dysponując odpowiednimi specjalistami w dziedzinie turystyki, deklaruje swoją pomoc w powołaniu Lokalnej Organizacji Turystycznej, jak i wszelką pomoc merytoryczną, z jakiej władze Raciborza zechcą skorzystać.

»

No comments yet.

Leave a comment [+]

Decydując się na korzystanie ze strony www.nam-raciborz.pl w jakiejkolwiek sposób (publikowanie opinii, komentarzy, zdjęć oraz innych materiałów) godzą się Państwo z poniższym regulaminem:

  • Zabronione jest publikowanie treści wulgarnych, obraźliwych, nawołujących do przemocy, nacjonalizmu, propagujących faszyzm i inne zabronione ideologie.
  • Zabronione jest publikowanie treści noszących znamiona agitacji politycznej bądź komercyjnej reklamy.
  • Zastrzegamy prawo do cenzury bądź wymazywania wszelkich materiałów tekstowych i graficznych zawierających wyżej wymienione elementy. Zastrzegamy prawo do cenzury bądź wymazania materiałów tekstowych i graficznych bez podania przyczyny.
  • Każdy komentarz, który łamie regulamin, mogą Państwo zgłosić naszemu administratorowi poprzez kontakt telefoniczny bądź mailowy. Po otrzymaniu zgłoszenia administrator niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 48 godzin roboczych, indywidualnie podejmuje decyzję o ewentualnym ocenzurowaniu bądź wymazaniu wypowiedzi. Podczas dodawania materiałów tekstowych i graficznych nasz system rejestruje numer IP komputera, z którego nadana została wiadomość. Numer ten w żadnym wypadku nie będzie publikowany, może być jednak przekazany organom ścigania jeśli te zwrócą się do nas w tej sprawie.
  • Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną. Każdą wypowiedź, która narusza prawa osób trzecich mogą Państwo zgłosić naszemu administratorowi poprzez kontakt telefoniczny bądź mailowy. Po otrzymaniu zgłoszenia administrator niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 48 godzin roboczych, indywidualnie podejmuje decyzję o ewentualnym ocenzurowaniu bądź wymazaniu wypowiedzi. Podczas dodawania wypowiedzi nasz system rejestruje numer IP komputera, z którego nadana została wiadomość. Numer ten w żadnym wypadku nie będzie publikowany, może być jednak przekazany organom ścigania jeśli te zwrócą się do nas w tej sprawie.
  • RSS Nasze Miasto dokłada wszelkich starań, by nie naruszyć praw autorskich majątkowych bądź osobistych innych osób. W razie gdyby naruszenia takie pojawiły się na stronie www.nam-raciborz.pl, w treści publikowanych materiałów bądź zdjęć, albo też zostały zawarte w komentarzach czytelników, prosimy o natychmiastowe powiadomienie poprzez e-mail: kontakt@nam-raciborz.pl