RSS Nasze Miasto Racibórz

Przedsiębiorczy samorząd

Felietony

Rada Programowa

Najbliższe Walne Zebranie NaM zdominowane zostanie tematami pośrednio lub bezpośrednio związanymi z wyborami samorządowymi 2010 roku. Powołana zostanie w formule otwartej Rada Programowa, której koordynatorem ma zostać dr Zbigniew Wieczorek. Nowo powołane ciało pracować będzie na dwóch równoległych płaszczyznach. Pierwsza z nich to próba stworzenia długofalowej koncepcji rozwoju miasta na najbliższe kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt lat. Projekt ten pod nazwą IDEA RACIBÓRZ ma być zbiorem postulatów dotyczących przyszłościowej wizji miasta, których realizacja wymagać będzie consensusu społecznego i politycznego nie tylko w najbliższej ale i w kolejnych kadencjach. Chcemy stworzyć dokument zawierający projekty strategiczne, które nadadzą miastu nowoczesny charakter. Dziś z różnych względów nie stać nas na urzeczywistnienie wielu koncepcji. Nie oznacza to, że nie powinniśmy ich tworzyć i konsekwentnie małymi rozłożonymi w czasie krokami wdrażać w życie. Druga płaszczyzna działalności Rady Programowej wypracować ma rzeczywisty PROGRAM WYBORCZY, którego realizacja dla środowiska NaM stanie się priorytetowa. Dokument ten nie tylko stanowić będzie swoistą wyborczą ofertę Stowarzyszenia skierowaną do mieszkańców Raciborza ale determinować ma także ewentualne wyborcze i powyborcze sojusze. W Radzie Programowej zasiądą nie tylko reprezentanci NaM ale przede wszystkim zaproszeni do współpracy przedstawiciele środowisk gospodarczych, naukowych, społecznych oraz zaprzyjaźnionych podmiotów trzeciego sektora. Walne Zebranie Raciborskiego Stowarzyszenia Samorządowego NASZE MIASTO zatwierdzi program działalności na najbliższy rok oraz podejmie uchwałę w sprawie przyjęcia w poczet Stowarzyszenia nowych członków.

»

No comments yet.

Leave a comment [+]

Decydując się na korzystanie ze strony www.nam-raciborz.pl w jakiejkolwiek sposób (publikowanie opinii, komentarzy, zdjęć oraz innych materiałów) godzą się Państwo z poniższym regulaminem:

  • Zabronione jest publikowanie treści wulgarnych, obraźliwych, nawołujących do przemocy, nacjonalizmu, propagujących faszyzm i inne zabronione ideologie.
  • Zabronione jest publikowanie treści noszących znamiona agitacji politycznej bądź komercyjnej reklamy.
  • Zastrzegamy prawo do cenzury bądź wymazywania wszelkich materiałów tekstowych i graficznych zawierających wyżej wymienione elementy. Zastrzegamy prawo do cenzury bądź wymazania materiałów tekstowych i graficznych bez podania przyczyny.
  • Każdy komentarz, który łamie regulamin, mogą Państwo zgłosić naszemu administratorowi poprzez kontakt telefoniczny bądź mailowy. Po otrzymaniu zgłoszenia administrator niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 48 godzin roboczych, indywidualnie podejmuje decyzję o ewentualnym ocenzurowaniu bądź wymazaniu wypowiedzi. Podczas dodawania materiałów tekstowych i graficznych nasz system rejestruje numer IP komputera, z którego nadana została wiadomość. Numer ten w żadnym wypadku nie będzie publikowany, może być jednak przekazany organom ścigania jeśli te zwrócą się do nas w tej sprawie.
  • Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną. Każdą wypowiedź, która narusza prawa osób trzecich mogą Państwo zgłosić naszemu administratorowi poprzez kontakt telefoniczny bądź mailowy. Po otrzymaniu zgłoszenia administrator niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 48 godzin roboczych, indywidualnie podejmuje decyzję o ewentualnym ocenzurowaniu bądź wymazaniu wypowiedzi. Podczas dodawania wypowiedzi nasz system rejestruje numer IP komputera, z którego nadana została wiadomość. Numer ten w żadnym wypadku nie będzie publikowany, może być jednak przekazany organom ścigania jeśli te zwrócą się do nas w tej sprawie.
  • RSS Nasze Miasto dokłada wszelkich starań, by nie naruszyć praw autorskich majątkowych bądź osobistych innych osób. W razie gdyby naruszenia takie pojawiły się na stronie www.nam-raciborz.pl, w treści publikowanych materiałów bądź zdjęć, albo też zostały zawarte w komentarzach czytelników, prosimy o natychmiastowe powiadomienie poprzez e-mail: kontakt@nam-raciborz.pl