RSS Nasze Miasto Racibórz

Przedsiębiorczy samorząd

Felietony

Nie tędy DROGA!

Na ostatniej sesji rady miasta radny Piotr Dominiak interpelował m.in. w sprawie planów przebiegu obwodnicy miejskiej. Wyszło bowiem na jaw - napisał reprezentant RSS Nasze Miasto - że Urząd Miasta w dalszym ciągu ma zamiar realizować obwodnicę Raciborza w ramach drogi Pszczyna  - Rybnik - Opole  zgodnie z planem z lat  2000-2005. Mieszkańcy Brzezia przesłali w tej sprawie na ręce prezydenta kilkanaście pism. Do dziś nie mogą doprosić się jasnej i konkretnej odpowiedzi na kilka istotnych pytań.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Racibórz, 25 maja 2011 r.

Piotr Dominiak

Radny Rady Miasta Racibórz

Prezydent Miasta Racibórz
Mirosław Lenk

Interpelacja

Panie Prezydencie,

zmiana decyzji dotycząca lokalizacji kontenerowej stacji transformatorowej przy ul. Kobylskiej spowodowała wzburzenie wśród mieszkańców dzielnicy Brzezie. Wyszło bowiem na jaw, że Urząd Miasta w dalszym ciągu ma zamiar realizować obwodnicę Raciborza w ramach drogi Pszczyna-Rybnik-Opole zgodnie z planem z lat 2000-2005. Mieszkańcy przesłali w związku z tym na Pana ręce kilkanaście pism. Z lektury tych pism wynika, że mieszkańcy bardzo dobrze orientują się w planie, a zadawane pytania dotyczą skutków jego wprowadzenia.

Na te proste i istotne pytania mieszkańcy nie otrzymali jasnej odpowiedzi. Zastosowano wobec nich nową formułę administracyjną pt. „Miasto Racibórz informuje...”, powielenie fragmentu uchwały Rady Miasta Raciborza z 2005 r. i w końcowym akapicie odsyłanie do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach, niezależnie od treści pisma  pytających. Wszyscy otrzymali identyczną odpowiedź – z powielacza.

Odmowa podpisania umowy dzierżawy na lokalizację wcześniej uzgodnionej kontenerowej stacji transformatorowej i powielaczowe odpowiedzi na pisemne zapytania mieszkańców dotyczące planu fragmentu obwodnicy w rejonie dzielnicy Brzezie są symbolem urzędniczej niekonsekwencji i byle jakiego traktowania mieszkańców.

Uważam, że mieszkańcy którym wymieniona stacja miała służyć padli ofiarą planistycznego chaosu (inne stacje będą realizowane chociaż są zlokalizowane w pasie projektowanej drogi). Czy mieszkańcy mają być karani przez Urząd Miasta Racibórz za jego winy?

Pytaniem przed którym nie uciekniemy jest kwestia czy odcinek ul. Rybnickiej docelowo będzie drogą 2-, 3- czy 4-ro pasmową?

Urząd Miasta nigdy nie uzyskał aprobaty mieszkańców dla planu drogi 4-ro pasmowej, a z narzucającego się i proponowanego przez mieszkańców i Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego alternatywnego rozwiązania, aby poprowadzić obwodnicę w terenie niezabudowanym, z nieznanych powodów nie chce skorzystać. Tymczasem poprowadzenie obwodnicy tą alternatywną trasą (polami za Oborą w stronę Markowic) byłoby rozwiązaniem optymalnym z punktu widzenia ograniczenia ruchu transportowego przez centrum Raciborza i komunikacyjnego udrożnienia miasta, a także nie naruszałoby interesów mieszkańców.

Proszę o pisemną odpowiedź w czyim interesie działa Urząd i czy nie ma żadnych możliwości podpisania umowy na dzierżawę terenu pod kontenerową stację trafo dla mieszkańców ul. Kobylskiej?

Proszę także o pisemną odpowiedź, dlaczego jako jedyna gmina planujemy obwodnicę poprzez przebudowę istniejącej  ul. Rybnickiej, zamiast budować nową 4-ro pasmową drogę w terenie niezabudowanym, tak jak to robią pozostałe gminy dla tej drogi?

Jednocześnie wnioskuję o zwołanie specjalnego posiedzenia Komisji Gospodarki Miejskiej, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miasta Racibórz, która byłaby poświęcona wyżej przedstawionej problematyce.

Chciałbym także zaprzeczyć pojawiającym się co jakiś czas opiniom, że „droga Pszczyna-Rybnik-Opole nie będzie realizowana i możemy o niej zapomnieć”. Z trudnych do zrozumienia powodów tego typu wypowiedzi stanowią próbę wyciszenia tematu i uniknięcia rzetelnych i szczerych konsultacji z raciborzanami w sprawie tej drogi. Posiadam informacje od przedstawicieli Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego, że droga Pszczyna-Rybnik-Opole będzie od 2014 r. przedsięwzięciem priorytetowym i z pewnością znajdą się pieniądze na jej budowę. Oczywiście, to nie Miasto Racibórz będzie tę drogę budować, ale to Miasto Racibórz przygotowuje plan zagospodarowania przestrzennego i określa przebieg tej trasy. Obecnie chociażby Rybnik czy Wodzisław Śląski podejmują kroki w tej sprawie, a w Raciborzu temat jest zamiatany pod dywan.

Z poważaniem

Piotr Dominiak

(rm)

»

No comments yet.

Leave a comment [+]

Decydując się na korzystanie ze strony www.nam-raciborz.pl w jakiejkolwiek sposób (publikowanie opinii, komentarzy, zdjęć oraz innych materiałów) godzą się Państwo z poniższym regulaminem:

  • Zabronione jest publikowanie treści wulgarnych, obraźliwych, nawołujących do przemocy, nacjonalizmu, propagujących faszyzm i inne zabronione ideologie.
  • Zabronione jest publikowanie treści noszących znamiona agitacji politycznej bądź komercyjnej reklamy.
  • Zastrzegamy prawo do cenzury bądź wymazywania wszelkich materiałów tekstowych i graficznych zawierających wyżej wymienione elementy. Zastrzegamy prawo do cenzury bądź wymazania materiałów tekstowych i graficznych bez podania przyczyny.
  • Każdy komentarz, który łamie regulamin, mogą Państwo zgłosić naszemu administratorowi poprzez kontakt telefoniczny bądź mailowy. Po otrzymaniu zgłoszenia administrator niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 48 godzin roboczych, indywidualnie podejmuje decyzję o ewentualnym ocenzurowaniu bądź wymazaniu wypowiedzi. Podczas dodawania materiałów tekstowych i graficznych nasz system rejestruje numer IP komputera, z którego nadana została wiadomość. Numer ten w żadnym wypadku nie będzie publikowany, może być jednak przekazany organom ścigania jeśli te zwrócą się do nas w tej sprawie.
  • Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną. Każdą wypowiedź, która narusza prawa osób trzecich mogą Państwo zgłosić naszemu administratorowi poprzez kontakt telefoniczny bądź mailowy. Po otrzymaniu zgłoszenia administrator niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 48 godzin roboczych, indywidualnie podejmuje decyzję o ewentualnym ocenzurowaniu bądź wymazaniu wypowiedzi. Podczas dodawania wypowiedzi nasz system rejestruje numer IP komputera, z którego nadana została wiadomość. Numer ten w żadnym wypadku nie będzie publikowany, może być jednak przekazany organom ścigania jeśli te zwrócą się do nas w tej sprawie.
  • RSS Nasze Miasto dokłada wszelkich starań, by nie naruszyć praw autorskich majątkowych bądź osobistych innych osób. W razie gdyby naruszenia takie pojawiły się na stronie www.nam-raciborz.pl, w treści publikowanych materiałów bądź zdjęć, albo też zostały zawarte w komentarzach czytelników, prosimy o natychmiastowe powiadomienie poprzez e-mail: kontakt@nam-raciborz.pl