RSS Nasze Miasto Racibórz

Przedsiębiorczy samorząd

Felietony

NaM nie udziela absolutorium w powiecie

ID-100153288Jako grupa radnych nie poparliśmy budżetu Powiatu Raciborskiego na 2012 rok w trakcie jego zatwierdzania uważając, że jest pasywny i nierozwojowy. Nie widzimy też uzasadnienia na jego akceptację po realizacji, a tym samym głosowaliśmy przeciw udzieleniu absolutorium Zarządowi. Stwierdzenie przez obecnie nam panujących, jakoby powiat rządził się innymi prawami ekonomicznymi niż firmy i służył przede wszystkim społeczności lokalnej poprzez wydawanie pieniędzy oraz opłaceniu zastanej materii ludzkiej i społecznej, a nie tworzeniu podwalin pod rozwój powiatu przynoszący w przyszłości dodatkowe dochody jest dla nas nie do zaakceptowania. Poniżej kilka cyfr pokazujących zasadność naszego stanowiska: 1. Jak pokazuje rachunek zysków i strat w sprawozdaniu finansowym Powiatu za 2012 przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej osiągnięto w wysokości 103,77 mln zł. Jeżeli porównamy je z przychodami lat 2009 do 2011 to są one najniższym przychodem w porównywanym okresie. Dla przypomnienia w latach 2009 do 2011 było to odpowiednio 109,88 mln zł, 116,03 mln zł i 111, 78 mln zł. 2. W tym samym sprawozdaniu koszty działalności operacyjnej za 2012 to z kolei najwyższe koszty w porównywanym okresie i wyniosły 83,70 mln zł. W latach 2009 do 2011 wyniosły natomiast odpowiednio 80,01 mln zł, 82,73 mln zł oraz 81,53 mln zł. Największy przyrost kosztów nastąpił w wynagrodzeniach i pochodnych od nich z 50,48 mln zł w 2009 do 56,33 mln zł w 2012 mln zł. Aby obniżyć sumaryczne koszty działalności operacyjnej zredukowano więc koszty usług obcych z 14, 51 mln zł w 2009 do 9,71 mln zł w 2012. Taka polityka niestety nie pozostanie bez wpływu na kondycję majątku Powiatu, gdyż usługi obce to przede wszystkim koszty konserwacji i remontów. 3. W efekcie wynik finansowy netto, czyli zysk z działalności gospodarczej w przedstawianym okresie uległ ogromnemu obniżeniu z 32,76 mln zł, 37,29 mln zł i 32, 51 mln zł w latach 2009- 2011 do 19,81 mln zł w 2012 roku. A to z tych pieniędzy finansowane są zadania inwestycje samodzielnie lub przy wsparciu funduszami unijnymi. 4. Nakłady poniesione na inwestycje w 2010 wyniosły 34,46 min zł, a w 2012 już tylko 12,11 min zł. Radni Powiatu: Teresa Frencel, Leon Fiołka, Franciszek Marcol, Rafał Lazar.   [foto: patpitchaya / FreeDigitalPhotos.net]

Liczba komentarzy: 1

»

  1. Jak sie czegoś nie popiera to głosuje się na NIE zamiast wstrzymywać się od głosu

    autor: Andrzej — 20 lipca 2013 - 08:32

Leave a comment [+]

Decydując się na korzystanie ze strony www.nam-raciborz.pl w jakiejkolwiek sposób (publikowanie opinii, komentarzy, zdjęć oraz innych materiałów) godzą się Państwo z poniższym regulaminem:

  • Zabronione jest publikowanie treści wulgarnych, obraźliwych, nawołujących do przemocy, nacjonalizmu, propagujących faszyzm i inne zabronione ideologie.
  • Zabronione jest publikowanie treści noszących znamiona agitacji politycznej bądź komercyjnej reklamy.
  • Zastrzegamy prawo do cenzury bądź wymazywania wszelkich materiałów tekstowych i graficznych zawierających wyżej wymienione elementy. Zastrzegamy prawo do cenzury bądź wymazania materiałów tekstowych i graficznych bez podania przyczyny.
  • Każdy komentarz, który łamie regulamin, mogą Państwo zgłosić naszemu administratorowi poprzez kontakt telefoniczny bądź mailowy. Po otrzymaniu zgłoszenia administrator niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 48 godzin roboczych, indywidualnie podejmuje decyzję o ewentualnym ocenzurowaniu bądź wymazaniu wypowiedzi. Podczas dodawania materiałów tekstowych i graficznych nasz system rejestruje numer IP komputera, z którego nadana została wiadomość. Numer ten w żadnym wypadku nie będzie publikowany, może być jednak przekazany organom ścigania jeśli te zwrócą się do nas w tej sprawie.
  • Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną. Każdą wypowiedź, która narusza prawa osób trzecich mogą Państwo zgłosić naszemu administratorowi poprzez kontakt telefoniczny bądź mailowy. Po otrzymaniu zgłoszenia administrator niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 48 godzin roboczych, indywidualnie podejmuje decyzję o ewentualnym ocenzurowaniu bądź wymazaniu wypowiedzi. Podczas dodawania wypowiedzi nasz system rejestruje numer IP komputera, z którego nadana została wiadomość. Numer ten w żadnym wypadku nie będzie publikowany, może być jednak przekazany organom ścigania jeśli te zwrócą się do nas w tej sprawie.
  • RSS Nasze Miasto dokłada wszelkich starań, by nie naruszyć praw autorskich majątkowych bądź osobistych innych osób. W razie gdyby naruszenia takie pojawiły się na stronie www.nam-raciborz.pl, w treści publikowanych materiałów bądź zdjęć, albo też zostały zawarte w komentarzach czytelników, prosimy o natychmiastowe powiadomienie poprzez e-mail: kontakt@nam-raciborz.pl