RSS Nasze Miasto Racibórz

Przedsiębiorczy samorząd

Felietony

NaM na Forum Debaty Publicznej

Prezes naszego stowarzyszenia Zygmunt Kandora brał udział w spotkaniu inaugurującym Forum Debaty Publicznej „Społeczeństwo obywatelskie – kapitał społeczny”. Na pierwszą debatę zaprosili lidera RSS NaM doradcy prezydenta - Tadeusz Mazowiecki i Henryk Wujec. Debata zatytułowana „Aktywność obywatelska – szanse i bariery” odbyła się w ubiegły czwartek. Otworzył ją  prezydent Bronisław Komorowski, a wzięli udział naukowcy, samorządowcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych. Prezydent podkreślił w swoim wystąpieniu, że wielkie marzenie Polski jako kraju społeczeństwa obywatelskiego trzeba nadal realizować. Zdaniem prezydenta warto zastanawiać się teraz nad tym, co zrobić, aby odpowiedzieć na pojawiające się nowe warunki funkcjonowania i wyzwania. W tym kontekście wymienił m.in. to, że coraz większą rolę odgrywają inne formy aktywności społecznej aniżeli organizacje pozarządowe takie jak fundacje, stowarzyszenia i inne. Wskazał na rosnącą rolę Internetu, a także inicjatyw społecznych powstających zupełnie spontanicznie i nie zawsze ujmowanych w ramy organizacyjne.

Prezydent opowiedział się za wspieraniem lokalnych środowisk i stowarzyszeń.

Ważnym tematem w dyskusji był ten, na który również zwrócił uwagę prezydent, a dotyczący budowy wzajemnego zaufania między obywatelami a władzą.

Debata podniosła kilka ważkich tematów dla każdego obywatela. Choćby o wspieraniu społeczeństwa obywatelskiego, ale jak podkreślono należy robić to w niesztampowy sposób. Władza, szczególnie ta samorządowa  nie powinna przeszkadzać w organizowaniu się obywateli, co jest zjawiskiem powszechnym. Władza powinna oddać obywatelom przestrzeń publiczną, oddać organizacjom część własnych zadań wspierając je finansowo. Uczestnicy debaty zgodzili się z przedstawicielem RSS Nasze Miasto, aby powszechnym stało się włączanie mieszkańców nie tylko w proces konsultacji, ale również pozwolić obywatelom współdecydować w ważnych dla lokalnej społeczności kwestiach.

Konferencja miała tę zaletę, że duża jej część była dyskusją otwartą na przybyłych do Pałacu Prezydenckiego przedstawicieli środowisk naukowych, samorządowych i organizacji obywatelskich.

Przedstawiono również problem edukacji obywatelskiej. 75% młodych ludzi nie potrafi wytłumaczyć, co to jest społeczeństwo obywatelskie i czym zajmują się organizacje pozarządowe. Co gorsza, niska świadomość w tej kwestii charakteryzuje samorządowców. Wniosek - Za mało rozmawiamy na tematy obywatelskie i samorządowe w naszych środowiskach lokalnych. Akademia Społeczno Gospodarcza NaM, czy Uniwersytet NaMowski  są ewenementem w skali kraju. Na zakończenie, w podsumowaniu debaty Tadeusz Mazowiecki podsumował:

– Bardzo się cieszę, że podczas debaty padło tak wiele różnorodnych głosów, tak jak różnorodne jest społeczeństwo obywatelskie i organizacje społeczne  Istotną sprawą jest, aby nasze spotkania były zachętą do rozwoju, żeby przynosiły konkretne zmiany i prowokowały do działania. Zdajemy sobie sprawę, że w Polsce potrzebny jest postęp jakościowy, jeśli chodzi o rozwój kapitału społecznego, że to kwestia pracy organicznej. I z tej perspektywy wysłuchania publiczne czy konsultacje nie mogą być grą pozorów

Na koniec kwietnia zapowiedziano kolejną debatę pod egidą Kancelarii Prezydenta. Będzie poświęcona barierom prawnym i finansowym w działaniach obywatelskich. Doradcy planują także debatę poświęconą dziennikarstwu obywatelskiemu.

Natomiast Prezydent Bronisław Komorowski zapowiedział, że w najbliższym czasie zaproponuje, w ramach własnej inicjatywy, nowe regulacje prawne, które mają pogłębić i wzmocnić samorządność.  Między innymi będą dotyczyć takich spraw jak wysłuchania publicznego, czy możliwości wprowadzenia obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej na poziomie samorządów.

Debata była kolejną okazją wymiany doświadczeń pomiędzy liderami stowarzyszeń z całego kraju, a środowiskami naukowymi i przedstawicielami władzy państwowej. Cieszyć może fakt, że w debatach tych nie zabrakło i nie zabraknie w przyszłości przedstawiciela organizacji obywatelskich z Raciborza.

»

No comments yet.

Leave a comment [+]

Decydując się na korzystanie ze strony www.nam-raciborz.pl w jakiejkolwiek sposób (publikowanie opinii, komentarzy, zdjęć oraz innych materiałów) godzą się Państwo z poniższym regulaminem:

  • Zabronione jest publikowanie treści wulgarnych, obraźliwych, nawołujących do przemocy, nacjonalizmu, propagujących faszyzm i inne zabronione ideologie.
  • Zabronione jest publikowanie treści noszących znamiona agitacji politycznej bądź komercyjnej reklamy.
  • Zastrzegamy prawo do cenzury bądź wymazywania wszelkich materiałów tekstowych i graficznych zawierających wyżej wymienione elementy. Zastrzegamy prawo do cenzury bądź wymazania materiałów tekstowych i graficznych bez podania przyczyny.
  • Każdy komentarz, który łamie regulamin, mogą Państwo zgłosić naszemu administratorowi poprzez kontakt telefoniczny bądź mailowy. Po otrzymaniu zgłoszenia administrator niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 48 godzin roboczych, indywidualnie podejmuje decyzję o ewentualnym ocenzurowaniu bądź wymazaniu wypowiedzi. Podczas dodawania materiałów tekstowych i graficznych nasz system rejestruje numer IP komputera, z którego nadana została wiadomość. Numer ten w żadnym wypadku nie będzie publikowany, może być jednak przekazany organom ścigania jeśli te zwrócą się do nas w tej sprawie.
  • Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną. Każdą wypowiedź, która narusza prawa osób trzecich mogą Państwo zgłosić naszemu administratorowi poprzez kontakt telefoniczny bądź mailowy. Po otrzymaniu zgłoszenia administrator niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 48 godzin roboczych, indywidualnie podejmuje decyzję o ewentualnym ocenzurowaniu bądź wymazaniu wypowiedzi. Podczas dodawania wypowiedzi nasz system rejestruje numer IP komputera, z którego nadana została wiadomość. Numer ten w żadnym wypadku nie będzie publikowany, może być jednak przekazany organom ścigania jeśli te zwrócą się do nas w tej sprawie.
  • RSS Nasze Miasto dokłada wszelkich starań, by nie naruszyć praw autorskich majątkowych bądź osobistych innych osób. W razie gdyby naruszenia takie pojawiły się na stronie www.nam-raciborz.pl, w treści publikowanych materiałów bądź zdjęć, albo też zostały zawarte w komentarzach czytelników, prosimy o natychmiastowe powiadomienie poprzez e-mail: kontakt@nam-raciborz.pl