RSS Nasze Miasto Racibórz

Przedsiębiorczy samorząd

Felietony

NaM konsultuje ustawę

kodeks

Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Bronisław Komorowski postanowił skorzystać z konstytucyjnie przysługującego mu prawa inicjatywy ustawodawczej i przedłożyć w najbliższym czasie pod obrady Sejmu projekt ustawy o wzmocnieniu udziału mieszkańców w samorządzie terytorialnym, współdziałaniu gmin, powiatów i województw oraz o zmianie niektórych ustaw. RSS Nasze Miasto ma szansę wpłynąć na kształt ustawy przed skierowaniem jej do parlamentu.

Raciborskie Stowarzyszenie Samorządowe NASZE MIASTO za pośrednictwem prezydenckiego doradcy Henryka Wujca otrzymało projekt ustawy wraz z uzasadnieniem i przewodnikiem do konsultacji. Wypracowane przez NaM uwagi prezes stowarzyszenia Zygmunt Kandora jeszcze w tym miesiącu zawiezie do Pałacu Prezydenckiego w Warszawie. Poniżej pierwsza strona konsultowanego projektu wraz z zakresem proponowanych w ustawie regulacji:


U S T A W A

z dnia                                     2011 r.

o wzmocnieniu udziału mieszkańców w samorządzie terytorialnym, współdziałaniu gmin, powiatów i województw
oraz o zmianie niektórych ustaw


S p i s    t r e ś c i

Rozdział 1 ……Przepisy ogólne (art. 1)

Rozdział  2 ……Konsultacje publiczne (art. 2 – 11)

Rozdział  3 ……Wysłuchanie obywatelskie (art. 12 – 16)

Rozdział  4 ……Interpelacja obywatelska (art. 17 – 20)

Rozdział  5 ……Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza (art. 21 – 31)

Rozdział  6……... Lokalne fora debaty publicznej (art. 32 – 35)

Rozdział  7 ……Stowarzyszenie mieszkańców (art. 36 – 39)

Rozdział  8 ……Jednostki pomocnicze gminy (art. 40 – art. 55)

Rozdział  9 ……Fundusz Inicjatyw Lokalnych (art. 56 – 62)

Rozdział  10 ……Wspólny organ wykonawczy powiatu i miasta na prawach

powiatu (art. 63 – 65)

Rozdział  11…...Konwent powiatowy (art. 66 – 76)

Rozdział  12 …...Współpraca terytorialna w samorządzie lokalnym (art. 77 – 95)

Rozdział  13 …...Konwent wojewódzki (art. 96 – 106)

Rozdział 14 ……Zmiany ustaw ustrojowych samorządu terytorialnego

(art. 107 – 109)

Rozdział 15…….Zmiany innych ustaw (art. 110 – 140)

Rozdział 16…….Przepisy przejściowe i końcowe (art. 141 – 147)

»

No comments yet.

Leave a comment [+]

Decydując się na korzystanie ze strony www.nam-raciborz.pl w jakiejkolwiek sposób (publikowanie opinii, komentarzy, zdjęć oraz innych materiałów) godzą się Państwo z poniższym regulaminem:

  • Zabronione jest publikowanie treści wulgarnych, obraźliwych, nawołujących do przemocy, nacjonalizmu, propagujących faszyzm i inne zabronione ideologie.
  • Zabronione jest publikowanie treści noszących znamiona agitacji politycznej bądź komercyjnej reklamy.
  • Zastrzegamy prawo do cenzury bądź wymazywania wszelkich materiałów tekstowych i graficznych zawierających wyżej wymienione elementy. Zastrzegamy prawo do cenzury bądź wymazania materiałów tekstowych i graficznych bez podania przyczyny.
  • Każdy komentarz, który łamie regulamin, mogą Państwo zgłosić naszemu administratorowi poprzez kontakt telefoniczny bądź mailowy. Po otrzymaniu zgłoszenia administrator niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 48 godzin roboczych, indywidualnie podejmuje decyzję o ewentualnym ocenzurowaniu bądź wymazaniu wypowiedzi. Podczas dodawania materiałów tekstowych i graficznych nasz system rejestruje numer IP komputera, z którego nadana została wiadomość. Numer ten w żadnym wypadku nie będzie publikowany, może być jednak przekazany organom ścigania jeśli te zwrócą się do nas w tej sprawie.
  • Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną. Każdą wypowiedź, która narusza prawa osób trzecich mogą Państwo zgłosić naszemu administratorowi poprzez kontakt telefoniczny bądź mailowy. Po otrzymaniu zgłoszenia administrator niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 48 godzin roboczych, indywidualnie podejmuje decyzję o ewentualnym ocenzurowaniu bądź wymazaniu wypowiedzi. Podczas dodawania wypowiedzi nasz system rejestruje numer IP komputera, z którego nadana została wiadomość. Numer ten w żadnym wypadku nie będzie publikowany, może być jednak przekazany organom ścigania jeśli te zwrócą się do nas w tej sprawie.
  • RSS Nasze Miasto dokłada wszelkich starań, by nie naruszyć praw autorskich majątkowych bądź osobistych innych osób. W razie gdyby naruszenia takie pojawiły się na stronie www.nam-raciborz.pl, w treści publikowanych materiałów bądź zdjęć, albo też zostały zawarte w komentarzach czytelników, prosimy o natychmiastowe powiadomienie poprzez e-mail: kontakt@nam-raciborz.pl