RSS Nasze Miasto Racibórz

Przedsiębiorczy samorząd

Felietony

Miasto w promocji

Dni Raciborza

Jednymi z wielu wykorzystywanych możliwości promocji miast są imprezy organizowane przez samorządy. Przyjmuje się, że działania promocyjne są elementem konkurencji gospodarczej pomiędzy miastami i to współzawodnictwo decyduje w konsekwencji o zróżnicowaniu osiąganego poziomu rozwoju. Celem promocji jest tworzenie dobrego wizerunku miasta, który stanowi wręcz nieoceniony kapitał pracujący na rzecz jego rozwoju, aby zapewniać dobre warunki życia mieszkańcom i większe dochody budżetowe miastu. „Jeśli dane miasto okazuje się pełnym urozmaiconego życia społecznego oraz ludzi kreatywnych, utalentowanych i często ekscentrycznych co można ukazać podczas imprez, to wtedy wbrew pozorom jest także atrakcyjne pod względem gospodarczym” – taki pogląd powołując się na liczne przykłady prezentuje Lesław Michałowski w pracy – „Turystyka i sposoby promocji miast”. Można przyjąć, że wiodącą imprezą naszego samorządu są Dni Raciborza. Powszechnie uważa się, że różnorodne imprezy w ramach Dni są „marketingowym mix” - idealnym połączeniem różnych form promocji (sztuki, folkloru, występów gwiazd rozrywki). Siłą rzeczy takie imprezy muszą być skierowane do mieszkańców miasta, następnie do mieszkańców okolicy i aby wypełnić swoje zadania promocyjne - do turystów i inwestorów, a zatem do odbiorców mających zróżnicowane oczekiwania. Z wielu względów czerwcowy termin organizacji Dni jest trafiony, jednak powstaje pytanie - czy uzasadniona jest data ich organizacji równolegle z dniami Rybnika i Wodzisławia, jak to miało miejsce w 2011 roku? Przecież można je zorganizować odpowiednio wcześniej lub później? Inny termin mógłby spowodować, że wielu mieszkańców okolicznych gmin przyjedzie do naszego miasta i pozbędzie się rozterek związanych z koniecznością wyboru pomiędzy atrakcyjnymi koncertami gwiazd. Relacje przekazywane z imprez nie zleją się w tym przypadku w szum informacyjny i w ten sposób uzyska się wyraźny pożądany wizerunek w mediach. Jednym z narzędzi promocji jest marketing, który w opracowaniu – „ Marketing w zarządzaniu rozwojem gminy” jest definiowany następująco: „jest działalnością, zbiorem instytucji i procesów tworzenia, komunikowania, dostarczania oraz wymiany ofert posiadających wartość dla klientów, odbiorców, partnerów oraz społeczeństwa jako całości”. Wydaje się celowe prześledzenie przynajmniej wyrywkowo w wybranych publikatorach jak ten proces komunikowania i dostarczania ofert mających wartość dla społeczeństwa przebiegał . Z anonsowaniem Dni zapoznałem się wybiórczo w „Nowinach Raciborskich”, tygodniowym dodatku do „ Dziennika Zachodniego” i w „Raciborskim Portalu Internetowym”. Najwcześniej bo 1.02.2011 r. w „Nowinach Raciborskich” ukazał się zwiastun Dni pt. „Kolorowe jarmarki na stadionie” informujący w miarę szeroko o Dniach zgodnie z ówczesnym stanem scenariusza. Ten tekst można uznać jako ofertę skierowaną do wszystkich mieszkańców miasta. Dla promocji i marketingu szczególne znaczenie ma s l o g a n (hasło), który ma przywoływać pozytywne i jednoznaczne skojarzenia. W tym tekście umieszczono dwa slogany, pierwszy, że wszystkie imprezy odbędą się pod hasłem „Dni Dziedzictwa Kulturowego”– czyjego? Slogan ten uzupełniono dopiero pod koniec maja o „Racibórz” w szczegółowym programie. Podano także, że zespoły biorące udział w festiwalu będą się prezentować w Międzynarodowych Spotkaniach Artystycznych pod hasłem „Śląsk – Kraina Wielu Kultur”. Ten slogan utrzymano do rozpoczęcia imprez. A Dni są przecież świętem Raciborza i zgodny z prawdą byłby zapis, że historię miasta tworzyło wiele kultur. To hasło powinno obejmować nazwę naszego miasta. Można przyjąć, że tekst ukazał się za wcześnie, można mieć wątpliwość czy w tym czasie wzbudził już należyte zainteresowanie. Tym bardziej, że tekst w takiej objętości przed Dniami w tej gazecie się już nie ukazał. Drugi krótki tekst w tym tygodniku informujący o konkursie na wzlot balonem miał miejsce 12.04.2011 roku. Na marginesie – czy nie warto opracować w miarę uniwersalnego sloganu (hasła) promującego miasto jako markę? Bowiem marketing miast wcale nie różni się od marketingu stosowanego w biznesie. W dodatku do „Dziennika Zachodniego” pierwszy zwiastun o Dniach ukazał się 25.03.2011 roku i był to artykuł Pana A. Króla – „Polecimy balonem” wyraźnie skierowany do mieszkańców, informujący o atrakcyjnej nagrodzie – locie balonem, za promocję miasta w postaci umieszczania naklejek na samochodach, wykonywaniu krótkich filmów czy też ciekawych zdjęć. Podobna w treści była też następna notatka, która ukazała się 8.04.2011 r. Pomysł na promocję miasta wśród mieszkańców w postaci tak atrakcyjnego konkursu należy uznać za bardzo udany. Szkoda, że w sposób wyraźny nie zwrócono się także z podobnym zaproszeniem do mieszkańców okolicy, na taki apel pozwalała przewidywana ilość nagród. W dniu 6.05.2011 r. także w tym publikatorze ukazał się dłuższy tekst o Dniach w postaci rozmowy. Informujący o zbieraniu zgłoszeń od artystów, twórców rękodzieła i miłośników staroci do uczestnictwa w jarmarku Św. Marcelego. Znalazła się także w nim zapowiedź występów gwiazd estrady, zlocie motocyklowym, grach i zabawach dla dzieci oraz pokazie sztucznych ogni. Odczuwalny w tych publikacjach jest brak wiodącego sloganu (hasła), syntetycznie ukazującego szeroki zakres przygotowywanych imprez, szczególnie widoczny na rozprowadzonych naklejkach. Przecież takie slogany opublikowano wcześniej. W tekstach tych wartościowym było apelowanie do mieszkańców o zaangażowanie się w ukazywanie walorów miasta. Doskonale wiadomo także, że rola mieszkańców w procesie promowania miasta jest zawsze dwojaka, z jednej strony pozostają oni uczestnikami promocji korzystając z jej efektów, a z drugiej strony stanowią jeden z elementów tworzących wizerunek miasta. Dlatego wydaje się, że w okresie poprzedzającym Dni występował brak tej drugiej narracji, która by krótko w sposób żywy, swobodny i ciekawy przedstawiała ofertę oraz ewentualne promocje środowisk zainteresowanych ich materialnym efektem (oczywiście z wyłączeniem osób biorących udział w promocji za pośrednictwem jarmarku Św. Marcelego). Taka oferta powinna być głównie skierowana do turystów odwiedzających miasto, bowiem doskonale by uzupełniała ich doznania kulturalne i w ten sposób mogliby czas spędzany w mieście wykorzystywać bardziej intensywnie, miło i bezproblemowo. W dniu 17.06 2011 r. w „Dzienniku Zachodnim” ukazał się program imprez odbywających się w dniach 17.06.- 19.06. Natomiast pełny, szczegółowy program Dni z obszernym wstępem umieszczony został w „Raciborskim Portalu Internetowym” – 23.05.2011 r. obejmując cały okres ich trwania. W zaprezentowanym programie Dni wyraźnie odczuwa się brak wyeksponowania roli Muzeum, które zawsze jest magnesem, bo oprócz imprezy Intronizacji Króla Kurkowego 2011 można byłoby zaprosić publiczność do odwiedzin w sobotę 18.06. w ramach drzwi otwartych prezentując aktualną wystawę. Na Portalu jest też miejsce żeby w sposób barwny opisać niektóre mające się odbyć imprezy np. korowód będący rodzajem parady, który jest zawsze przyciągającym wzrok spektaklem. Na pewno bardziej efektownej oprawy programowej wymaga start do „Pływadła”, który jest sam w sobie unikalnym widowiskiem – pokazem zmaterializowanej fantazji, częścią najbardziej atrakcyjną w ramach całej imprezy. Przecież tej wspólnej zabawie zapaleńców w Kędzierzynie nadano wysoką rangę imprezy promującej to miasto, o czym przekonuje tekst zamieszczony na Portalu w dniu 13.06.2011 r. Dobrze się też stało, że na portalu zamieszczono relacje z imprez odbywających się w trakcie Dni, natomiast uderza zupełny brak tekstów promujących w czasie je poprzedzającym np. w kwietniu. Na zakończenie pozostało pytanie: A co z inwestorami? Jedynie długotrwała, intensywna i umiejętna promocja zgodna z zasadami marketingu, w tym także za pomocą imprez organizowanych przez samorząd, może zwrócić ich uwagę i ewentualnie zachęcić do ulokowania kapitału w naszym mieście.

Adam Hrebeniak

(rm)

»

No comments yet.

Leave a comment [+]

Decydując się na korzystanie ze strony www.nam-raciborz.pl w jakiejkolwiek sposób (publikowanie opinii, komentarzy, zdjęć oraz innych materiałów) godzą się Państwo z poniższym regulaminem:

  • Zabronione jest publikowanie treści wulgarnych, obraźliwych, nawołujących do przemocy, nacjonalizmu, propagujących faszyzm i inne zabronione ideologie.
  • Zabronione jest publikowanie treści noszących znamiona agitacji politycznej bądź komercyjnej reklamy.
  • Zastrzegamy prawo do cenzury bądź wymazywania wszelkich materiałów tekstowych i graficznych zawierających wyżej wymienione elementy. Zastrzegamy prawo do cenzury bądź wymazania materiałów tekstowych i graficznych bez podania przyczyny.
  • Każdy komentarz, który łamie regulamin, mogą Państwo zgłosić naszemu administratorowi poprzez kontakt telefoniczny bądź mailowy. Po otrzymaniu zgłoszenia administrator niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 48 godzin roboczych, indywidualnie podejmuje decyzję o ewentualnym ocenzurowaniu bądź wymazaniu wypowiedzi. Podczas dodawania materiałów tekstowych i graficznych nasz system rejestruje numer IP komputera, z którego nadana została wiadomość. Numer ten w żadnym wypadku nie będzie publikowany, może być jednak przekazany organom ścigania jeśli te zwrócą się do nas w tej sprawie.
  • Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną. Każdą wypowiedź, która narusza prawa osób trzecich mogą Państwo zgłosić naszemu administratorowi poprzez kontakt telefoniczny bądź mailowy. Po otrzymaniu zgłoszenia administrator niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 48 godzin roboczych, indywidualnie podejmuje decyzję o ewentualnym ocenzurowaniu bądź wymazaniu wypowiedzi. Podczas dodawania wypowiedzi nasz system rejestruje numer IP komputera, z którego nadana została wiadomość. Numer ten w żadnym wypadku nie będzie publikowany, może być jednak przekazany organom ścigania jeśli te zwrócą się do nas w tej sprawie.
  • RSS Nasze Miasto dokłada wszelkich starań, by nie naruszyć praw autorskich majątkowych bądź osobistych innych osób. W razie gdyby naruszenia takie pojawiły się na stronie www.nam-raciborz.pl, w treści publikowanych materiałów bądź zdjęć, albo też zostały zawarte w komentarzach czytelników, prosimy o natychmiastowe powiadomienie poprzez e-mail: kontakt@nam-raciborz.pl