RSS Nasze Miasto Racibórz

Przedsiębiorczy samorząd

Felietony

Lutowe interpelacje dzielnicowe Leona Fiołki

Od początku kadencji bardzo aktywnym radnym jest Leon Fiołka, szef klubu RSS Nasze Miasto. W czasie lutowej sesji na ręce przewodniczącego Rady Miasta złożył kilka interpelacji, głównie dotyczących dzielnicy, którą reprezentuje, czyli Brzezia. Poniżej pełny tekst. 1. Niebezpieczne jest przejście mostem na ul. Gawliny, bowiem nie ma na nim chodnika, a jest to rejon którym bardzo często przechodzą dzieci szkolne i starsze osoby (w pobliżu szkoła, przychodnia, poczta, sklepy, kościół). Mieszkańcy wnioskują, aby zaprojektować i wykonać nad przepływającym potokiem nr 21, równolegle do istniejącego mostu, kładę dla pieszych pełniącą funkcję chodnika w tym rejonie. Obecną sytuację pokazuje załączone zdjęcie. Zał. Nr 1 – Fragment ul. Gawliny na potokiem nr 21 w Brzeziu . 2. Należy poprawić zamocowanie znaków informacyjnych nazw ulic na skrzyżowaniu ul. Pogrzebieńska i Gajowa. Ich obecny stan pokazano na załączonym zdjęciu. Zał. Nr 2 – Znak informacyjny dla ulic Myśliwca i Gajowa. 3. Mieszkańcy proszą, aby w trakcie planowanego remontu ul. Pogrzebieńskiej, uwzględnić remont kapitalny zdewastowanego chodnika, łącznie ze wzmocnieniem skarpy, na odcinku od ul. Wysokiej do ul. Myśliwca. 4. Ostatnio interweniowałem w sprawie talonów na kompost, za przekazane przez mieszkańców bioodpady zielone. Otrzymałem odpowiedź, iż talony są do odebrania w Punkcie Obsługi Klienta na ul. Adamczyka 10. Osobiście sprawdziłem, iż talony do odbioru prawdopodobnie będą, ale w przyszły tygodniu, lecz tylko za okres październik i listopad 2014. Za poprzednie miesiące 2014 roku nie będzie talonów w Przedsiębiorstwie Komunalnym na ul. Adamczyka, bo odbiór odpadów był prowadzony przez firmę z Rudy Śląskiej. Proszę ponownie o rzetelne i odpowiedzialne udzielenie odpowiedzi na moją interpelację co z talonami za poprzednie miesiące 2014 r. 5.Wracam ponownie do sprawy wyjścia z przedszkola . Nie mogę się zgodzić, iż sprawę bezpiecznego wyjścia z terenu Przedszkola nr 16 w dzielnicy Brzezie skierowano do zarządcy drogi. Wyjście z posesji w każdym przypadku wykonuje jej właściciel, uzgadniając jedynie sposób jego wykonanie z odpowiednimi instytucjami. W tym przypadku właścicielem posesji jest gmina i na niej spoczywa obowiązek zapewnienie bezpiecznego wyjścia z przedszkola. Tymczasowo zaproponowałem rozwiązanie polegające na wykonaniu chodnika od furtki, aż do „zebry”, pomiędzy płotem przedszkola i istniejącą balustradą. Wydaje się to możliwym i niedrogim rozwiązaniem, które znacząco poprawi bezpieczeństwo użytkowników w tym rejonie. Zwracam również uwagę, iż istniejący obecnie chodnik od schodków do „zebry” ma tylko ok. 1m szerokości, co znacznie odbiega od wymagań normatywnych. Oczywiście wykonanie sygnalizacji świetlnej na tym przejściu w następnym etapie jest bardzo wskazane i w to rozwiązanie, w mojej ocenie, powinien być włączony Powiatowy Zarząd Dróg. 6.Mieszkańcy wnoszą o wykonanie nawierzchni asfaltowej, chociażby etapami, na ulicy Zakładowej. Wykonuje się kolejne przeróbki na chodnikach w centrum miasta , aby nie niszczyć paniom obcasów, a mieszkańcy ulicy Zakładowej grzęzną w błocie – takie są ich opinie. Poza tym proszą o utwardzenie lub wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze równoległej do ul. Gawliny, a łączącej ul. Pogrzebieńską z ulicą Bitwy Olzańskiej. Jest to obecnie droga gruntowa, z której często korzystają dzieci udające się na boisko i z boiska w ramach wychowania fizycznego. 7. W odpowiedzi na moje poprzednie interpelacje (pismo BRM.0005.2.2015) zaznaczono w pkt Ad.2, iż w bieżącym roku będą realizowane zadania zgłaszane do realizacji w latach 2013 i 2014, dla których opracowana jest już dokumentacja i zabezpieczone środki. Proszę o wykaz tych zadań z dzielnicy Brzezie, aby nie dublować ich w interpelacjach . 8. Jeszcze raz wracam do tzw. „koperty” dla niepełnosprawnych przy MEDICUSIE. Najpierw nie uwzględniono takiej potrzeby przy niedawno wykonanym remoncie ulicy Fabrycznej, choć uwzględnianie potrzeb niepełnosprawnych jest obowiązkiem ustawowym. Następnie na moją pierwsza interpelacje w tej sprawie odpowiedziano, iż koperta musi mieć wymiary 5,00 x 3,60 m i nie da się tam takiego stanowiska usytuować, gdyż szerokość chodnika wynosi tylko 3,00 m Gdy w kolejnej interpelacji podałem, że jest dopuszczalne zmniejszenie szerokości „koperty” do 2,30 m otrzymałem informację, iż wymagane jest zachowanie chodnikao szerokości 1,5 m. Zwraca uwagę iż: - po pierwsze namalowanie „koperty” nie ogranicza szerokości do chodnika do 1,5 m tylko w razie postoju samochodu na „kopercie” zmniejszy się prześwit na chodniku do ok. 1,0 m, - po drugie mamy chodnik przy przedszkolu w Brzeziu i nowo wybudowany chodnik na ul. Pogrzebieńsiej, których szerokość nie przekracza 1,0 m, - po czwarte w innych bardzo ruchliwych miejscach miasta, co pokazałem w poprzedniej interpelacji, takie stanowiska na chodnikach as wyznaczone, - i po czwarte w aktualnej sytuacji na chodniku przy MEDICUSIE prawie zawsze na stoi sznur samochodów, a wtedy niepełnosprawny musi parkować w bardzo podległym miejscu. W świetle powyższego, uważam, iż przy dobrej woli ze strony Urzędu, można takie stanowisko tam wyznaczyć. Leon Fiołka

»

No comments yet.

Leave a comment [+]

Decydując się na korzystanie ze strony www.nam-raciborz.pl w jakiejkolwiek sposób (publikowanie opinii, komentarzy, zdjęć oraz innych materiałów) godzą się Państwo z poniższym regulaminem:

  • Zabronione jest publikowanie treści wulgarnych, obraźliwych, nawołujących do przemocy, nacjonalizmu, propagujących faszyzm i inne zabronione ideologie.
  • Zabronione jest publikowanie treści noszących znamiona agitacji politycznej bądź komercyjnej reklamy.
  • Zastrzegamy prawo do cenzury bądź wymazywania wszelkich materiałów tekstowych i graficznych zawierających wyżej wymienione elementy. Zastrzegamy prawo do cenzury bądź wymazania materiałów tekstowych i graficznych bez podania przyczyny.
  • Każdy komentarz, który łamie regulamin, mogą Państwo zgłosić naszemu administratorowi poprzez kontakt telefoniczny bądź mailowy. Po otrzymaniu zgłoszenia administrator niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 48 godzin roboczych, indywidualnie podejmuje decyzję o ewentualnym ocenzurowaniu bądź wymazaniu wypowiedzi. Podczas dodawania materiałów tekstowych i graficznych nasz system rejestruje numer IP komputera, z którego nadana została wiadomość. Numer ten w żadnym wypadku nie będzie publikowany, może być jednak przekazany organom ścigania jeśli te zwrócą się do nas w tej sprawie.
  • Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną. Każdą wypowiedź, która narusza prawa osób trzecich mogą Państwo zgłosić naszemu administratorowi poprzez kontakt telefoniczny bądź mailowy. Po otrzymaniu zgłoszenia administrator niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 48 godzin roboczych, indywidualnie podejmuje decyzję o ewentualnym ocenzurowaniu bądź wymazaniu wypowiedzi. Podczas dodawania wypowiedzi nasz system rejestruje numer IP komputera, z którego nadana została wiadomość. Numer ten w żadnym wypadku nie będzie publikowany, może być jednak przekazany organom ścigania jeśli te zwrócą się do nas w tej sprawie.
  • RSS Nasze Miasto dokłada wszelkich starań, by nie naruszyć praw autorskich majątkowych bądź osobistych innych osób. W razie gdyby naruszenia takie pojawiły się na stronie www.nam-raciborz.pl, w treści publikowanych materiałów bądź zdjęć, albo też zostały zawarte w komentarzach czytelników, prosimy o natychmiastowe powiadomienie poprzez e-mail: kontakt@nam-raciborz.pl