RSS Nasze Miasto Racibórz

Przedsiębiorczy samorząd

Felietony

Którym śladem pobiegnie droga?

Radny Dawid Wacławczyk z Raciborskiego Stowarzyszenia Samorządowego NASZE MIASTO na ostatniej sesji radny miasta złożył na ręce prezydenta Mirosława Lenka pisemną interpelację w sprawie planowanego przebiegu drogi wojewódzkiej numer 935, czyli tak zwanej trasy PSZCZYNA - RYBNIK - RACIBÓRZ. Radny NaM dopytywał o aktualnie obowiązujące dokumenty dotyczące tej inwestycji oraz zamiary magistratu wobec planowanego przedsięwzięcia.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Racibórz, 2011-06-25

Szanowny Pan

Mirosław Lenk

Prezydent Miasta Racibórz


Interpelacja w sprawie przyszłego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 935

tzw. „drogi Pszczyna – Rybnik – Racibórz”


Szanowny Panie Prezydencie! Starając się zgłębić temat przyszłego przebiegu DW 935 w obrębie granic Miasta Racibórz, natrafić można na 3 istniejące dokumenty:

 1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego z 2005 r., który zakłada przebieg drogi po starym śladzie, a który (jak można domniemywać śledząc korespondencję UM z mieszkańcami) „Miasto Racibórz” uważa za jedynie obowiązujący, mimo iż nie uzyskał on aprobaty mieszkańców dzielnic, przez które droga ma biec.
 1. Plan wykonany w 2007 roku na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego uwzględniający uwagi mieszkańców, naniesiony w planie głównych dróg Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego. Planu tego zdaje się nie posiadać, albo przynajmniej nie udostępnia do publicznej wiadomości Urząd Miasta Racibórz
 1. Projekt odcinka DW935 opracowany przez Powiat Raciborski jako drogi 3 pasmowej, posiadający aprobatę mieszkańców, wraz z projektem infrastruktury energetycznej i węzłem Brzeska – Rybnicka (jak w planie nr 2).

Ponadto nie można pomijać sugestii planistycznych mieszkańców dzielnicy Dębicz - Brzezie dotyczących przebiegu ww. drogi na terenach niezabudowanych.

Wszystkie plany i sugestie, za wyjątkiem pierwszego przewidują budowę drogi w nowym śladzie, co jak wiadomo wiąże się z pozyskaniem nowej drogi (stara pozostanie drogą o znaczeniu lokalnym), brakiem konieczności uciążliwych remontów, wyburzeń domów, prowadzenia wiaduktu nad obecnym przejazdem kolejowym etc.

W związku z powyższą sytuacją, proszę o odpowiedź na następujące pytania:

 1. Jaką koncepcję przebiegu ww. drogi ma obecnie „Miasto Racibórz” i czy planuje Pan podanie jej do publicznej wiadomości oraz przystąpienie do społecznych konsultacji?
 1. Dlaczego pomiędzy zamierzeniami „Miasta Racibórz” a propozycjami Urzędu Marszałkowskiego, starostwa i mieszkańców Brzezia (w tym radnych) istnieją tak duże różnice?
 1. Czy „Miasto Racibórz” zamierza wziąć pod uwagę propozycje i uwagi zawarte w planie wykonanym na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego, który jest tożsamy z postulatami mieszkańców, chcących by budowa nowej drogi nie odbywała się po starym śladzie?
 1. Jaki jest przyjęty przez Prezydenta i Urząd Miasta plan działań związanych z wytyczeniem i budową ww. drogi?

Z poważaniem:

Dawid Wacławczyk

RSS Nasze Miasto

»

No comments yet.

Leave a comment [+]

Decydując się na korzystanie ze strony www.nam-raciborz.pl w jakiejkolwiek sposób (publikowanie opinii, komentarzy, zdjęć oraz innych materiałów) godzą się Państwo z poniższym regulaminem:

 • Zabronione jest publikowanie treści wulgarnych, obraźliwych, nawołujących do przemocy, nacjonalizmu, propagujących faszyzm i inne zabronione ideologie.
 • Zabronione jest publikowanie treści noszących znamiona agitacji politycznej bądź komercyjnej reklamy.
 • Zastrzegamy prawo do cenzury bądź wymazywania wszelkich materiałów tekstowych i graficznych zawierających wyżej wymienione elementy. Zastrzegamy prawo do cenzury bądź wymazania materiałów tekstowych i graficznych bez podania przyczyny.
 • Każdy komentarz, który łamie regulamin, mogą Państwo zgłosić naszemu administratorowi poprzez kontakt telefoniczny bądź mailowy. Po otrzymaniu zgłoszenia administrator niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 48 godzin roboczych, indywidualnie podejmuje decyzję o ewentualnym ocenzurowaniu bądź wymazaniu wypowiedzi. Podczas dodawania materiałów tekstowych i graficznych nasz system rejestruje numer IP komputera, z którego nadana została wiadomość. Numer ten w żadnym wypadku nie będzie publikowany, może być jednak przekazany organom ścigania jeśli te zwrócą się do nas w tej sprawie.
 • Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną. Każdą wypowiedź, która narusza prawa osób trzecich mogą Państwo zgłosić naszemu administratorowi poprzez kontakt telefoniczny bądź mailowy. Po otrzymaniu zgłoszenia administrator niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 48 godzin roboczych, indywidualnie podejmuje decyzję o ewentualnym ocenzurowaniu bądź wymazaniu wypowiedzi. Podczas dodawania wypowiedzi nasz system rejestruje numer IP komputera, z którego nadana została wiadomość. Numer ten w żadnym wypadku nie będzie publikowany, może być jednak przekazany organom ścigania jeśli te zwrócą się do nas w tej sprawie.
 • RSS Nasze Miasto dokłada wszelkich starań, by nie naruszyć praw autorskich majątkowych bądź osobistych innych osób. W razie gdyby naruszenia takie pojawiły się na stronie www.nam-raciborz.pl, w treści publikowanych materiałów bądź zdjęć, albo też zostały zawarte w komentarzach czytelników, prosimy o natychmiastowe powiadomienie poprzez e-mail: kontakt@nam-raciborz.pl