RSS Nasze Miasto Racibórz

Przedsiębiorczy samorząd

Felietony

KRYZYS tożsamości

Wszystkie najważniejsze debaty na temat przyszłości Raciborza powinny odbyć się w pierwszym roku nowej kadencji. To uczciwe. Tylko wtedy jest szansa na zrealizowanie przynajmniej części postulatów jednej czy drugiej strony. Nie ma lepszej okazji na inaugurację powyższej dyskusji, niż praca nad strategicznymi dokumentami wyznaczającymi priorytety rozwojowe na najbliższe lata. Punktem wyjścia powinna być wizja rozwoju miasta, której wyraźnie brakuje.

Dokument pod nazwą Stan realizacji Strategii Rozwoju Miasta Racibórz na lata 2006 – 2015 nie pozostawia złudzeń. Można w nim między innymi przeczytać: Diagnozując sytuację gospodarczo – społeczną i przestrzenną oraz analizując różne uwarunkowania zewnętrzne wraz z określeniem priorytetów rozwojowych, w 2006 roku sformułowano wizję rozwoju Miasta Racibórz następująco:

Miasto Racibórz to miasto:

 • Różnorodnie atrakcyjne (do odwiedzenia, mieszkania, do zatrzymania się przejazdem, do inwestowania),

 • Z ofertą dla studiujących i uczących się,

 • Skomunikowane,

 • Zielone, ekologiczne,

 • Otwarte dla turystów, sportowe, rekreacyjne (turystyka usługowa, kwalifikowana, młodzieżowa),

 • Wykorzystujące i rozwijające tradycje przemysłowe i handlowe,

 • Rozwijające współpracę transgraniczną”. (s. 5)

Ten eklektyczny zbiór, nierzadko wykluczających się obrazów, dobitnie świadczy o kryzysie tożsamości Raciborza. Niefortunnie jest kształtować wizerunek miasta zielonego, atrakcyjnego ekologicznie, robiąc jednocześnie atut z jego tradycji przemysłowych. Anglojęzyczna literatura przedmiotu wyraźnie rozróżnia w tym przypadku pojęcie wizerunku - image, od tożsamości – identity.

W i z e r u n e k  jest efektem oddziaływania tożsamości miasta. Ma on charakter dynamiczny. Ulega zmianie wraz ze zmianą poglądów i upodobań otoczenia. Tożsamość natomiast wpływa na wizerunek miasta. T o ż s a m o ś ć  to tworzenie i przekazywanie informacji o tym, co wyróżnia miasto spośród innych miast konkurencyjnych. Jest zespołem tych cech, które miasto chce przekazać otoczeniu, wpływając tym samym na swój rynkowy obraz. Miasto może mieć kilka różnych wizerunków, które będą różnić się zależnie od tego, kto jest ich odbiorcą. Tożsamość natomiast jest tylko jedna. Dużą rolę w budowaniu tożsamości odgrywa władza miejska, która jest odpowiedzialna za wyrażanie kluczowych idei działania.(1)

Używając fachowej terminologii do zdiagnozowania sytuacji naszego miasta, można by stwierdzić, że Racibórz znajduje się pomiędzy dryfem a bufonadą, przy czym d r y f oznacza miasto, w którym nie odczuwa się potrzeby kształtowania wizerunku, które nie posiada jasno określonej tożsamości, b u f o n a d a natomiast to określenie miasta, które komunikuje się z otoczeniem, nie będąc w pełni świadomym własnej tożsamości. Komunikacja z otoczeniem polega zatem często tylko na wizualnej prezentacji – przypadkowej i nieprzemyślanej – bez określenia i eksponowania wyróżników tożsamości miasta.(2)

Strategia budowania własnej specyfiki to dla nas wciąż wyzwanie. Nie zdefiniowaliśmy atutów, na których moglibyśmy oprzeć swoją tożsamość, realnie odróżniających nas od konkurencyjnych miast. Nie chodzi przecież o pokazanie wszystkich atrybutów Raciborza, ale wyłącznie tych, które jego wizerunkowi nadałyby rynkową wartość dodaną. Nawet zastępca prezydenta na komisji gospodarki miejskiej nie ukrywał, że mamy z tym problem. Oby podczas prac nad kolejnym dokumentem strategicznym był równie otwarty i szczery. Aktualna Strategia Rozwoju Miasta Racibórz na lata 2006 - 2015 to pod wieloma względami dokument niekompletny i wysoce niedoskonały. Pozostaje mieć nadzieję, że do uchwalenia kolejnego wspólnie uda się odnaleźć to wszystko, co w nas rzeczywiście wyjątkowe.

Robert Myśliwy

________________

1. Na podstawie pracy dr Agnieszki Stanowickiej - Traczyk pod tytułem Kształtowanie wizerunku miasta na przykładzie miast polskich. Bydgoszcz - Olsztyn 2008, s. 13-20

2. Tamże, s. 21-22

»

No comments yet.

Leave a comment [+]

Decydując się na korzystanie ze strony www.nam-raciborz.pl w jakiejkolwiek sposób (publikowanie opinii, komentarzy, zdjęć oraz innych materiałów) godzą się Państwo z poniższym regulaminem:

 • Zabronione jest publikowanie treści wulgarnych, obraźliwych, nawołujących do przemocy, nacjonalizmu, propagujących faszyzm i inne zabronione ideologie.
 • Zabronione jest publikowanie treści noszących znamiona agitacji politycznej bądź komercyjnej reklamy.
 • Zastrzegamy prawo do cenzury bądź wymazywania wszelkich materiałów tekstowych i graficznych zawierających wyżej wymienione elementy. Zastrzegamy prawo do cenzury bądź wymazania materiałów tekstowych i graficznych bez podania przyczyny.
 • Każdy komentarz, który łamie regulamin, mogą Państwo zgłosić naszemu administratorowi poprzez kontakt telefoniczny bądź mailowy. Po otrzymaniu zgłoszenia administrator niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 48 godzin roboczych, indywidualnie podejmuje decyzję o ewentualnym ocenzurowaniu bądź wymazaniu wypowiedzi. Podczas dodawania materiałów tekstowych i graficznych nasz system rejestruje numer IP komputera, z którego nadana została wiadomość. Numer ten w żadnym wypadku nie będzie publikowany, może być jednak przekazany organom ścigania jeśli te zwrócą się do nas w tej sprawie.
 • Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną. Każdą wypowiedź, która narusza prawa osób trzecich mogą Państwo zgłosić naszemu administratorowi poprzez kontakt telefoniczny bądź mailowy. Po otrzymaniu zgłoszenia administrator niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 48 godzin roboczych, indywidualnie podejmuje decyzję o ewentualnym ocenzurowaniu bądź wymazaniu wypowiedzi. Podczas dodawania wypowiedzi nasz system rejestruje numer IP komputera, z którego nadana została wiadomość. Numer ten w żadnym wypadku nie będzie publikowany, może być jednak przekazany organom ścigania jeśli te zwrócą się do nas w tej sprawie.
 • RSS Nasze Miasto dokłada wszelkich starań, by nie naruszyć praw autorskich majątkowych bądź osobistych innych osób. W razie gdyby naruszenia takie pojawiły się na stronie www.nam-raciborz.pl, w treści publikowanych materiałów bądź zdjęć, albo też zostały zawarte w komentarzach czytelników, prosimy o natychmiastowe powiadomienie poprzez e-mail: kontakt@nam-raciborz.pl