RSS Nasze Miasto Racibórz

Przedsiębiorczy samorząd

Felietony

Konferencja Inkubatora Organizacji Pozarządowych

okladka_inkubator

Raciborskie Stowarzyszenie Samorządowe Nasze Miasto znalazło się wśród około 20 organizacji, które będą prezentowane w katalogu wydawanym przez Inkubator Organizacji Pozarządowych z okazji Konferencji "Partnerstwa szansą rozwoju lokalnego". Jak twierdzi Piotr Dominiak, kierownik Inkubatora, "katalog został stworzony w celu prezentacji potencjału lokalnej społeczności Raciborza i jej gotowości do podejmowania szerokiej współpracy z władzami miasta i powiatu w celu realizacji licznych zadań publicznych".

Podczas Konferencji "Partnerstwa szansą rozwoju lokalnego", która będzie miała miejsce 25.04.2008 r. w godzinach od 14.00 do 17.30 w auli Gimnazjum nr 5 w Raciborzu, prelegenci w swoich wystąpieniach zaprezentują m.in. efekty ośmiomiesięcznej pracy Inkubatora Organizacji Pozarządowych, warunki funkcjonowania organizacji pozarządowych na terenie powiatu raciborskiego, przykłady dobrych praktyk współpracy sektora pozarządowego i władz samorządowych, Partnerstwo na Rzecz Profesjonalizacji III Sektora, a także zasady i modele współpracy sektora pozarządowego i administracji publicznej. W drugiej części spotkania odbędzie się debata publiczna, do udziału w której zostali zaproszeni m.in. Prezydent Miasta Raciborza oraz Starosta Powiatu Raciborskiego. Debata będzie poświęcona problemom, jakie występują podczas współpracy pomiędzy organizacjami a samorządami.

Konferencja ma być sygnałem dla władz samorządowych, że są w Raciborzu ludzie i zręby stworzonych przez nich struktur społeczeństwa obywatelskiego, którzy poszukują we władzach samorządowych partnera do realizacji rozmaitych projektów i - co się z tym wiąże - pozyskiwania funduszy z Unii Europejskiej. Zdaniem Piotra Dominiaka "dotychczasowa współpraca niestety nie układała się najlepiej, ponieważ władze samorządowe traktują organizacje pozarządowe raczej jako przeszkodę w realizacji własnej polityki niż jako potencjalnego partnera. Ci, którzy są najbliżej społeczeństwa, nie mają od samorządów glejtu do współtworzenia polityk rozwojowych miasta i powiatu. Liczymy, że dyskusja, którą inicjujemy, będzie początkiem nowego kierunku - w stronę prawdziwej, partnerskiej współpracy."

Poniżej prezentujemy szczegółowy program konferencji.

Konferencja "Partnerstwa szansą rozwoju lokalnego"
Upowszechnianie rezultatów realizacji projektu
"Partnerstwo na Rzecz Profesjonalizacji III Sektora"
25 kwietnia 2008 r.
Racibórz, aula Gimnazjum nr 5, ul. Opawska 81

Szczegółowy program:

Godz. 12.00 - 14.00 Warsztat: planowanie strategiczne.
Piotr Masłowski
Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych
(warsztat odbędzie się w Inkubatorze Organizacji Pozarządowych, przy ul. Ocickiej 4)


Godz. 14.00 - 15.30 Konferencja: "Partnerstwa szansą rozwoju lokalnego":
(aula Gimnazjum nr 5)

Podsumowanie działalności Inkubatora Organizacji Pozarządowych w Raciborzu.

Piotr Dominiak,
Stowarzyszenie Przyjaciół Człowieka "Tęcza"

Warunki funkcjonowania III sektora na terenie Powiatu Raciborskiego.
Alina Litewka - Kobyłka,
Stowarzyszenie Przyjaciół Człowieka "Tęcza"

Partnerstwo na Rzecz Profesjonalizacji III Sektora - efekty rocznej współpracy.
Zofia Kastelik,
Śląskie Forum Organizacji Socjalnych KAFOS

Przykłady dobrych praktyk w zakresie budowania partnerstw.
Piotr Masłowski,
Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych

Współpraca III sektora z administracją publiczną.
Katarzyna Weideman,
Śląskie Forum Organizacji Socjalnych KAFOS w Katowicach

Godz. 16.00 - 17.30 Debata pt. "Partnerstwa szansą rozwoju lokalnego"

Prowadzący:

Lech Kowalski, Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych

Zaproszeni uczestnicy panelu dyskusyjnego:
Adam Hajduk, Starosta Powiatu Raciborskiego,
Mirosław Lenk, Prezydent Miasta Racibórz,
Dawid Wacławczyk, Prezes Stowarzyszenia Artystów i Podróżników Grupa Rosynant
Alina Litewka - Kobyłka, Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Człowieka "Tęcza"

17.30 - 18.30 Kolacja.

Organizator:

Stowarzyszenie Przyjaciół Człowieka "Tęcza"

Dodatkowych informacji udzielają:
Piotr Dominiak
Patryk Lechowicz
Katarzyna Hordejuk
inkubatoriop-raciborz.pl
Tel/fax: 032 417 85 56


Osoby chcące wziąć udział w konferencji proszone są o potwierdzenie uczestnictwa telefonicznie 032 417 85 56 lub mailowo: inkubatoriop-raciborz.pl do dnia 21 kwietnia 2008

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Raciborskie Stowarzyszenie Samorządowe Nasze Miasto znalazło się wśród około 20 organizacji, które będą prezentowane w katalogu wydawanym przez Inkubator Organizacji Pozarządowych z okazji Konferencji "Partnerstwa szansą rozwoju lokalnego". Jak twierdzi Piotr Dominiak, kierownik Inkubatora, "katalog został stworzony w celu prezentacji potencjału lokalnej społeczności Raciborza i jej gotowości do podejmowania szerokiej współpracy z władzami miasta i powiatu w celu realizacji licznych zadań publicznych".


Podczas Konferencji "Partnerstwa szansą rozwoju lokalnego", która będzie miała miejsce 25.04.2008 r. w godzinach od 14.00 do 17.30 w auli Gimnazjum nr 5 w Raciborzu, prelegenci w swoich wystąpieniach zaprezentują m.in. efekty ośmiomiesięcznej pracy Inkubatora Organizacji Pozarządowych, warunki funkcjonowania organizacji pozarządowych na terenie powiatu raciborskiego, przykłady dobrych praktyk współpracy sektora pozarządowego i władz samorządowych, Partnerstwo na Rzecz Profesjonalizacji III Sektora, a także zasady i modele współpracy sektora pozarządowego i administracji publicznej. W drugiej części spotkania odbędzie się debata publiczna, do udziału w której zostali zaproszeni m.in. Prezydent Miasta Raciborza oraz Starosta Powiatu Raciborskiego. Debata będzie poświęcona problemom, jakie występują podczas współpracy pomiędzy organizacjami a samorządami.

Konferencja ma być sygnałem dla władz samorządowych, że są w Raciborzu ludzie i zręby stworzonych przez nich struktur społeczeństwa obywatelskiego, którzy poszukują we władzach samorządowych partnera do realizacji rozmaitych projektów i - co się z tym wiąże - pozyskiwania funduszy z Unii Europejskiej. Zdaniem Piotra Dominiaka "dotychczasowa współpraca niestety nie układała się najlepiej, ponieważ władze samorządowe traktują organizacje pozarządowe raczej jako przeszkodę w realizacji własnej polityki niż jako potencjalnego partnera. Ci, którzy są najbliżej społeczeństwa, nie mają od samorządów glejtu do współtworzenia polityk rozwojowych miasta i powiatu. Liczymy, że dyskusja, którą inicjujemy, będzie początkiem nowego kierunku - w stronę prawdziwej, partnerskiej współpracy."

Poniżej prezentujemy szczegółowy program konferencji.


Konferencja "Partnerstwa szansą rozwoju lokalnego"
Upowszechnianie rezultatów realizacji projektu
"Partnerstwo na Rzecz Profesjonalizacji III Sektora"
25 kwietnia 2008 r.
Racibórz, aula Gimnazjum nr 5, ul. Opawska 81

Szczegółowy program:

Godz. 12.00 - 14.00 Warsztat: planowanie strategiczne.
Piotr Masłowski
Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych
(warsztat odbędzie się w Inkubatorze Organizacji Pozarządowych, przy ul. Ocickiej 4)

Godz. 14.00 - 15.30 Konferencja: "Partnerstwa szansą rozwoju lokalnego":
(aula Gimnazjum nr 5)

Podsumowanie działalności Inkubatora Organizacji Pozarządowych w Raciborzu.
Piotr Dominiak,
Stowarzyszenie Przyjaciół Człowieka "Tęcza"

Warunki funkcjonowania III sektora na terenie Powiatu Raciborskiego.
Alina Litewka - Kobyłka,
Stowarzyszenie Przyjaciół Człowieka "Tęcza"

Partnerstwo na Rzecz Profesjonalizacji III Sektora - efekty rocznej współpracy.
Zofia Kastelik,
Śląskie Forum Organizacji Socjalnych KAFOS

Przykłady dobrych praktyk w zakresie budowania partnerstw.
Piotr Masłowski,
Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych

Współpraca III sektora z administracją publiczną.
Katarzyna Weideman,
Śląskie Forum Organizacji Socjalnych KAFOS w Katowicach

Godz. 16.00 - 17.30 Debata pt. "Partnerstwa szansą rozwoju lokalnego"

Prowadzący:

Lech Kowalski, Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych
Zaproszeni uczestnicy panelu dyskusyjnego:
Adam Hajduk, Starosta Powiatu Raciborskiego,
Mirosław Lenk, Prezydent Miasta Racibórz,
Dawid Wacławczyk, Prezes Stowarzyszenia Artystów i Podróżników Grupa Rosynant
Alina Litewka - Kobyłka, Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Człowieka "Tęcza"

17.30 - 18.30 Kolacja.

Organizator:

Stowarzyszenie Przyjaciół Człowieka "Tęcza"

Dodatkowych informacji udzielają:
Piotr Dominiak
Patryk Lechowicz
Katarzyna Hordejuk
inkubatoriop-raciborz.pl
Tel/fax: 032 417 85 56

Osoby chcące wziąć udział w konferencji proszone są o potwierdzenie uczestnictwa telefonicznie 032 417 85 56
lub mailowo: inkubatoriop-raciborz.pl
do dnia 21 kwietnia 2008

Udział w konferencji jest bezpłatny.

»

No comments yet.

Leave a comment [+]

Decydując się na korzystanie ze strony www.nam-raciborz.pl w jakiejkolwiek sposób (publikowanie opinii, komentarzy, zdjęć oraz innych materiałów) godzą się Państwo z poniższym regulaminem:

  • Zabronione jest publikowanie treści wulgarnych, obraźliwych, nawołujących do przemocy, nacjonalizmu, propagujących faszyzm i inne zabronione ideologie.
  • Zabronione jest publikowanie treści noszących znamiona agitacji politycznej bądź komercyjnej reklamy.
  • Zastrzegamy prawo do cenzury bądź wymazywania wszelkich materiałów tekstowych i graficznych zawierających wyżej wymienione elementy. Zastrzegamy prawo do cenzury bądź wymazania materiałów tekstowych i graficznych bez podania przyczyny.
  • Każdy komentarz, który łamie regulamin, mogą Państwo zgłosić naszemu administratorowi poprzez kontakt telefoniczny bądź mailowy. Po otrzymaniu zgłoszenia administrator niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 48 godzin roboczych, indywidualnie podejmuje decyzję o ewentualnym ocenzurowaniu bądź wymazaniu wypowiedzi. Podczas dodawania materiałów tekstowych i graficznych nasz system rejestruje numer IP komputera, z którego nadana została wiadomość. Numer ten w żadnym wypadku nie będzie publikowany, może być jednak przekazany organom ścigania jeśli te zwrócą się do nas w tej sprawie.
  • Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną. Każdą wypowiedź, która narusza prawa osób trzecich mogą Państwo zgłosić naszemu administratorowi poprzez kontakt telefoniczny bądź mailowy. Po otrzymaniu zgłoszenia administrator niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 48 godzin roboczych, indywidualnie podejmuje decyzję o ewentualnym ocenzurowaniu bądź wymazaniu wypowiedzi. Podczas dodawania wypowiedzi nasz system rejestruje numer IP komputera, z którego nadana została wiadomość. Numer ten w żadnym wypadku nie będzie publikowany, może być jednak przekazany organom ścigania jeśli te zwrócą się do nas w tej sprawie.
  • RSS Nasze Miasto dokłada wszelkich starań, by nie naruszyć praw autorskich majątkowych bądź osobistych innych osób. W razie gdyby naruszenia takie pojawiły się na stronie www.nam-raciborz.pl, w treści publikowanych materiałów bądź zdjęć, albo też zostały zawarte w komentarzach czytelników, prosimy o natychmiastowe powiadomienie poprzez e-mail: kontakt@nam-raciborz.pl