RSS Nasze Miasto Racibórz

Przedsiębiorczy samorząd

Felietony

Konferencja ASK

konferencjapiotr415

Polskie a Czeskie organizacje pozarządowe – struktury, zasady funkcjonowania i możliwości współpracy transgranicznej. PWSZ 3 grudnia br 10.00-17.00.

Raciborskie Stowarzyszenie Kulturalne ASK ma przyjemność zaprosić Państwa do udziału w międzynarodowej konferencji pt. "Polskie a Czeskie organizacje pozarządowe – struktury, zasady funkcjonowania i możliwości współpracy transgranicznej".

Konferencja organizowana jest w ramach projektu "Rozwój Stosunków Polsko – Czeskich. Sąsiedzi – A Je To", który jest finansowany przez Ministra Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej w ramach konkursu Wspieranie rozwoju stosunków polsko - czeskich.

Będzie miała miejsce dnia 3 grudnia 2009 r., w godz. 10.00 – 17.00, w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu, ul. Słowackiego 55, Aula im. J.F. Eichendorffa.

W programie przewidziano wystąpienia przedstawicieli polskich i czeskich organizacji pozarządowych, którzy zaprezentują podstawowe zasady tworzenia i funkcjonowania NGO w obu krajach, obszary działalności, współpracę wewnątrz- i międzysektorową, napotykane problemy, przykładowe projekty. Konferencja posłuży wymianie doświadczeń i informacji pomiędzy organizacjami z Polski i Czech.

Wieczorem o godz. 19.00 w dniu konferencji zapraszamy także na otwarte dla wszystkich, polsko - czeskie świętowanie podczas koncertu oraz performance`u w lokalu Przystanek Kulturalny - Koniec Świata w Raciborzu, przy ul. Karola Miarki 3A.

Głównym celem projektu "Rozwój Stosunków Polsko – Czeskich. Sąsiedzi – A Je To" było nawiązanie kontaktu pomiędzy przedstawicielami organizacji pozarządowych z Polski i Republiki Czeskiej, z zamiarem podejmowania w przyszłości działań partnerskich na poziomie transgranicznym. Projekt ten miał także zdynamizować i pogłębić relacje sąsiedzkie pomiędzy społeczeństwami oraz podnieść poziom wiedzy wśród Czechów na temat Polski oraz analogicznie wśród Polaków na temat Czech.

Jego realizacja utwierdziła nas w przekonaniu, że rozpowszechniona w Polsce opinia, iż podejmowanie wspólnych działań z organizacjami, instytucjami czy osobami prywatnymi zza naszej południowej granicy jest trudne, ponieważ Czesi nie są zainteresowani taką współpracą, jest bardzo mylna i oparta na stereotypach.

Podczas realizacji projektu zorganizowaliśmy kilka wizyt studyjnych, do miejsc pracy naszych czeskich partnerów. Przekonaliśmy się wówczas, że pomiędzy organizacjami z obydwu krajów występują niemałe różnice w sferze prawnej i organizacyjnej, a także doszliśmy do wniosku, że różnice te – a szczególnie brak wiedzy na ich temat – mają znaczący wpływ na kształt relacji i jakość współpracy pomiędzy organizacjami z obu Państw.

Liczymy na to, że dzięki organizowanej na 3 grudnia międzynarodowej konferencji, uda się część tych niejasności sprecyzować. Konferencja będzie także okazją do nawiązania bezpośrednich kontaktów z potencjalnymi partnerami do realizacji wspólnych projektów, a także platformą dyskusji na temat płaszczyzn możliwej współpracy.

Wizyty studyjne przekonały nas, że po obydwu stronach granicy istnieje ogromna wola do podejmowania wspólnych działań. Dużą trudnością pozostają jednak fundusze. Program Operacyjny Współpraca Transgraniczna zarządzany przez Euroregion Silesia teoretycznie na takie potrzeby ma odpowiadać. Praktycznie organizacjom pozarządowym uniemożliwiono dostęp do tych pieniędzy (pomimo formalnej możliwości) poprzez sposób dotowania, jakim jest refundacja kosztów ze zrealizowanych projektów. Bardzo niewiele jest organizacji, które stać na realizację takich projektów.

Mimo to mamy nadzieję, że nasz projekt zaowocuje rozwojem współpracy Polsko – Czeskiej i że dzięki niemu powstaną projekty o charakterze międzynarodowym, finansowane z innych programów Unii Europejskiej oraz z programów ministerialnych obu państw.

Szczegółowy program konferencji znajduje się na stronie internetowej Stowarzyszenia ASK: www.ask.org.pl Partnerami projektu są: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu oraz Przystanek Kulturalny Koniec Świata.

»

No comments yet.

Leave a comment [+]

Decydując się na korzystanie ze strony www.nam-raciborz.pl w jakiejkolwiek sposób (publikowanie opinii, komentarzy, zdjęć oraz innych materiałów) godzą się Państwo z poniższym regulaminem:

  • Zabronione jest publikowanie treści wulgarnych, obraźliwych, nawołujących do przemocy, nacjonalizmu, propagujących faszyzm i inne zabronione ideologie.
  • Zabronione jest publikowanie treści noszących znamiona agitacji politycznej bądź komercyjnej reklamy.
  • Zastrzegamy prawo do cenzury bądź wymazywania wszelkich materiałów tekstowych i graficznych zawierających wyżej wymienione elementy. Zastrzegamy prawo do cenzury bądź wymazania materiałów tekstowych i graficznych bez podania przyczyny.
  • Każdy komentarz, który łamie regulamin, mogą Państwo zgłosić naszemu administratorowi poprzez kontakt telefoniczny bądź mailowy. Po otrzymaniu zgłoszenia administrator niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 48 godzin roboczych, indywidualnie podejmuje decyzję o ewentualnym ocenzurowaniu bądź wymazaniu wypowiedzi. Podczas dodawania materiałów tekstowych i graficznych nasz system rejestruje numer IP komputera, z którego nadana została wiadomość. Numer ten w żadnym wypadku nie będzie publikowany, może być jednak przekazany organom ścigania jeśli te zwrócą się do nas w tej sprawie.
  • Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną. Każdą wypowiedź, która narusza prawa osób trzecich mogą Państwo zgłosić naszemu administratorowi poprzez kontakt telefoniczny bądź mailowy. Po otrzymaniu zgłoszenia administrator niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 48 godzin roboczych, indywidualnie podejmuje decyzję o ewentualnym ocenzurowaniu bądź wymazaniu wypowiedzi. Podczas dodawania wypowiedzi nasz system rejestruje numer IP komputera, z którego nadana została wiadomość. Numer ten w żadnym wypadku nie będzie publikowany, może być jednak przekazany organom ścigania jeśli te zwrócą się do nas w tej sprawie.
  • RSS Nasze Miasto dokłada wszelkich starań, by nie naruszyć praw autorskich majątkowych bądź osobistych innych osób. W razie gdyby naruszenia takie pojawiły się na stronie www.nam-raciborz.pl, w treści publikowanych materiałów bądź zdjęć, albo też zostały zawarte w komentarzach czytelników, prosimy o natychmiastowe powiadomienie poprzez e-mail: kontakt@nam-raciborz.pl