RSS Nasze Miasto Racibórz

Przedsiębiorczy samorząd

Felietony

Interpelacja: Kolej na KOLEJ

fita.m

Szanowny Panie Prezydencie. W dniu 24 stycznia br. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gliwicach z inicjatywy pana Zygmunta Frankiewicza - Prezydenta Miasta Gliwice, odbyło się spotkanie przedstawicieli władz miast i gmin: Gliwice, Rybnik, Knurów, Pilchowice i Kuźnia Raciborska w sprawie ponownego uruchomienia linii kolei wąskotorowej na trasie Rudy – Gliwice oraz budowy nowej trakcji na trasie Rudy - Rybnik.

Temat spotkał się z zainteresowaniem wszystkich stron, które postanowiły zawiązać współpracę   w celu realizacji zadania. W załączniku do niniejszej interpelacji przekazuję Panu Prezydentowi protokół    z owego spotkania.

Jednocześnie pragnę zwrócić uwagę na fakt, iż warto zainteresować się tym problemem i podobnie jak w/w samorządy wystąpić do PKP S.A. z wnioskiem o nieodpłatne przekazanie znajdujących się w granicach Gminy Racibórz działek gruntowych zajętych pod linię kolejową na majątek Gminy Racibórz.

Mam oczywiście świadomość, że uruchomienie szlaku komunikacyjnego na trasie Racibórz Markowice – Rudy, wiąże się z podjęciem wspomnianych starań również przez władze Gminy Nędza, wierzę jednak, iż rozpoczęcie przez Pana Prezydenta rozmów z tamtejszym samorządem  może przynieść pozytywne skutki.

Warto również zwrócić uwagę, że nawet gdyby inwestycja odtworzenia linii kolejowej była zbyt dużym obciążeniem dla budżetu naszej gminy, można istniejący szlak wykorzystać pod budowę drogi rowerowej. Dzisiaj droga wojewódzka DW 919 na odcinku Racibórz Markowice – Babice, jest jedną z najniebezpieczniejszych dróg w całym powiecie. I dla osób poruszających się rowerami przemieszczanie się tą trasą stanowi zapewne ogromny stres z obawy o narażenie zdrowia a nawet życia. Niemalże równolegle biegnąca droga rowerowa z Markowic do Babic byłaby rozwiązaniem takich problemów dla wielu osób, a jednocześnie mogłaby pełnić funkcję atrakcji turystycznej.

Myślę, że Racibórz nie powinien pozostać obojętny wobec wspomnianej inicjatywy. Fakt, iż nie został Pan zaproszony do wspólnych rozmów, nie powinien być przeszkodą, a wręcz wyzwaniem, by Racibórz traktowany był jak partner, a nie jak daleki krewny i by w dalszym toku działań nasz głos miał znaczenie.

Jak na razie wystosowanie wniosku wspólnie z w/w samorządami o nieodpłatne przejęcie gruntów nic nie kosztuje, a co będzie dalej zależy również od naszych przyszłych partnerów.

Liczba komentarzy: 1

»

  1. […] Interpelacja: Kolej na KOLEJ […]

    autor: KOLEJ na Racibórz! | RSS Nasze Miasto Racibórz — 28 maja 2011 - 17:01

Leave a comment [+]

Decydując się na korzystanie ze strony www.nam-raciborz.pl w jakiejkolwiek sposób (publikowanie opinii, komentarzy, zdjęć oraz innych materiałów) godzą się Państwo z poniższym regulaminem:

  • Zabronione jest publikowanie treści wulgarnych, obraźliwych, nawołujących do przemocy, nacjonalizmu, propagujących faszyzm i inne zabronione ideologie.
  • Zabronione jest publikowanie treści noszących znamiona agitacji politycznej bądź komercyjnej reklamy.
  • Zastrzegamy prawo do cenzury bądź wymazywania wszelkich materiałów tekstowych i graficznych zawierających wyżej wymienione elementy. Zastrzegamy prawo do cenzury bądź wymazania materiałów tekstowych i graficznych bez podania przyczyny.
  • Każdy komentarz, który łamie regulamin, mogą Państwo zgłosić naszemu administratorowi poprzez kontakt telefoniczny bądź mailowy. Po otrzymaniu zgłoszenia administrator niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 48 godzin roboczych, indywidualnie podejmuje decyzję o ewentualnym ocenzurowaniu bądź wymazaniu wypowiedzi. Podczas dodawania materiałów tekstowych i graficznych nasz system rejestruje numer IP komputera, z którego nadana została wiadomość. Numer ten w żadnym wypadku nie będzie publikowany, może być jednak przekazany organom ścigania jeśli te zwrócą się do nas w tej sprawie.
  • Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną. Każdą wypowiedź, która narusza prawa osób trzecich mogą Państwo zgłosić naszemu administratorowi poprzez kontakt telefoniczny bądź mailowy. Po otrzymaniu zgłoszenia administrator niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 48 godzin roboczych, indywidualnie podejmuje decyzję o ewentualnym ocenzurowaniu bądź wymazaniu wypowiedzi. Podczas dodawania wypowiedzi nasz system rejestruje numer IP komputera, z którego nadana została wiadomość. Numer ten w żadnym wypadku nie będzie publikowany, może być jednak przekazany organom ścigania jeśli te zwrócą się do nas w tej sprawie.
  • RSS Nasze Miasto dokłada wszelkich starań, by nie naruszyć praw autorskich majątkowych bądź osobistych innych osób. W razie gdyby naruszenia takie pojawiły się na stronie www.nam-raciborz.pl, w treści publikowanych materiałów bądź zdjęć, albo też zostały zawarte w komentarzach czytelników, prosimy o natychmiastowe powiadomienie poprzez e-mail: kontakt@nam-raciborz.pl