RSS Nasze Miasto Racibórz

Przedsiębiorczy samorząd

Felietony

Klub RSS Nasze Miasto rozmawia z M. Lenkiem

W środę 7 stycznia br. o godz. 16.00 odbyło się spotkanie członków klubu radnych RSS Nasze Miasto z prezydentem Raciborza Mirosławem Lenkiem. W spotkaniu ze strony klubu udział wzięli radni miejscy: Anna Szukalska, Zuzanna Tomaszewska, Anna Ronin, Leon Fiołka, Piotr Klima, Leszek Szczasny oraz radny powiatowy Dawid Wacławczyk (prezes NaM-u). Celem spotkania było przekazanie przez radnych klubu głównych i kluczowych spraw oraz problemów, którymi w nadchodzącej kadencji powinien się ich zdaniem zająć Prezydent Miasta. Rozmawiano także o zasadach przyszłej współpracy pomiędzy Klubem a Prezydentem. Wśród poruszanych tematów znalazły się m.in.: - budżet obywatelski i konieczność urządzania konsultacji społecznych na wcześniejszych etapach niż się to dzieje obecnie (Anna Szukalska, Dawid Wacławczyk) - możliwości wykorzystania raciborskich festiwali kulturalnych i potencjału organizacji pozarządowych w promocji miasta, a także konieczność stworzenia płaszczyzny realnej współpracy pomiędzy NGO-sami a RCK (Zuzanna Tomaszewska) - kondycja raciborskiego OSiR-u (z wyłączniem tematu pływalni H2Ostróg) oraz kwestie dostępności infrastruktury sportowej dla uprawiania sportu amatorskiego (Leszek Szczasny) - konieczność budowy nowego, większego parkingu na Brzeziu w pobliżu tamtejszego kościoła i szkoły (Leon Fiołka) - kwestie relacji formalnych i nieformalnych pomiędzy Radą Miasta Racibórz a urzędem Prezydenta Raciborza, konieczność zwiększania roli i rzeczywistego uczestnictwa wszystkich członków RM w różnego rodzaju gremiach decyzyjnych i doradczych (Piotr Klima) - temat rewitalizacji ul. Długiej (Dawid Wacławczyk) - kwestia konieczności powstania boiska „bocznego” ze sztuczną nawierzchnią na OSiR oraz rozwinięcie tematów gospodarczych (m.in. komórka ds. pozyskiwania inwestorów, gospodarcza rada konsultacyjna), których realizację M. Lenk zapowiedział w swoim expose (Anna Ronin) Podczas zebrania nie zapadły żadne wiążące postanowienia programowe ani uzgodnienia natury politycznej. W czasie spotkania zaplanowano organizację wspólnego spotkania tematycznego z ekspertem ds. budżetu obywatelskiego, które zostanie zorganizowane siłami RSS Nasze Miasto w budynku Urzędu Miasta (spotkanie ma mieć charakter otwarty dla wszystkich organizacji, mieszkańców i urzędników). Prezydent wyraził gotowość do uczestnictwa w w/w spotkaniu. Ustalono także, że obydwie strony wyrażają gotowość do rozmów w przyszłości.

»

No comments yet.

Leave a comment [+]

Decydując się na korzystanie ze strony www.nam-raciborz.pl w jakiejkolwiek sposób (publikowanie opinii, komentarzy, zdjęć oraz innych materiałów) godzą się Państwo z poniższym regulaminem:

  • Zabronione jest publikowanie treści wulgarnych, obraźliwych, nawołujących do przemocy, nacjonalizmu, propagujących faszyzm i inne zabronione ideologie.
  • Zabronione jest publikowanie treści noszących znamiona agitacji politycznej bądź komercyjnej reklamy.
  • Zastrzegamy prawo do cenzury bądź wymazywania wszelkich materiałów tekstowych i graficznych zawierających wyżej wymienione elementy. Zastrzegamy prawo do cenzury bądź wymazania materiałów tekstowych i graficznych bez podania przyczyny.
  • Każdy komentarz, który łamie regulamin, mogą Państwo zgłosić naszemu administratorowi poprzez kontakt telefoniczny bądź mailowy. Po otrzymaniu zgłoszenia administrator niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 48 godzin roboczych, indywidualnie podejmuje decyzję o ewentualnym ocenzurowaniu bądź wymazaniu wypowiedzi. Podczas dodawania materiałów tekstowych i graficznych nasz system rejestruje numer IP komputera, z którego nadana została wiadomość. Numer ten w żadnym wypadku nie będzie publikowany, może być jednak przekazany organom ścigania jeśli te zwrócą się do nas w tej sprawie.
  • Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną. Każdą wypowiedź, która narusza prawa osób trzecich mogą Państwo zgłosić naszemu administratorowi poprzez kontakt telefoniczny bądź mailowy. Po otrzymaniu zgłoszenia administrator niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 48 godzin roboczych, indywidualnie podejmuje decyzję o ewentualnym ocenzurowaniu bądź wymazaniu wypowiedzi. Podczas dodawania wypowiedzi nasz system rejestruje numer IP komputera, z którego nadana została wiadomość. Numer ten w żadnym wypadku nie będzie publikowany, może być jednak przekazany organom ścigania jeśli te zwrócą się do nas w tej sprawie.
  • RSS Nasze Miasto dokłada wszelkich starań, by nie naruszyć praw autorskich majątkowych bądź osobistych innych osób. W razie gdyby naruszenia takie pojawiły się na stronie www.nam-raciborz.pl, w treści publikowanych materiałów bądź zdjęć, albo też zostały zawarte w komentarzach czytelników, prosimy o natychmiastowe powiadomienie poprzez e-mail: kontakt@nam-raciborz.pl