RSS Nasze Miasto Racibórz

Przedsiębiorczy samorząd

Felietony

4 kategorie dróg lokalnych

Mieszkańcy pytają często nas radnych kiedy remont tej lub tamtej ulicy, a my rzadko kiedy jesteśmy w stanie udzielić im precyzyjnej informacji. Spotkałem się nawet z opinią, że „kupczy się w tym zakresie budżetem miejskim”, a owo "kupczenie" ma polegać na tym, iż do remontu przeznacza się te ulice, o remont których zabiegają konkretni radni, bo np. "w pobliżu mieszkają lub mają jakiś interes". Liczy się zatem nie stan techniczny ulicy, czy jej znaczenie w systemie dróg lokalnych ale skuteczny lobbing, gdzie wygrywa ten, kto ma "lepsze dojście" do prezydenta lub jego zastępcy. Wiem, że takie myślenie to duże uproszczenie, by nie powiedzieć - nadużycie, ale czy nam się to podoba czy nie, mieszkańcy często takimi właśnie kategoriami myślą i często w takich kategoriach nas radnych i prezydenta oceniają.

Co możemy z tym zrobić? Otóż możemy ustalić jasne i zrozumiałe dla wszystkich zasady typowania ulic do remontów nadając im odpowiednią klasę. Na przykład 4 klasy dróg A, B, C, D wyróżnione ze względu na ich znaczenie dla komunikacji miejskiej oraz stan techniczny. I tak drogi klasy „A” wymagałyby pilnego remontu w bieżącej kadencji (do 4 lat), drogi klasy „B” planowane byłyby do remontu w przyszłej kadencji (5-8 lat), drogi klasy „C” przeznaczone do remontu w dalszej perspektywie czasowej (powyżej 8 lat), a klasy „D” – nie wymagałyby remontu. Gdyby każda z dróg lokalnych miała przypisaną jedną z czterech ww. klas to mieszkańcy pobliskich domów i osiedli mieliby jasność co do ewentualnych terminów związanych z ich remontem. Na początku każdej kadencji radni np. Komisji Gospodarki Miejskiej przeprowadzaliby wizję w terenie sprawdzając proponowane przez Wydział Dróg Miejskich ulice zakwalifikowane do odpowiedniej klasy. Uchwalałoby się na tej podstawie terminarz remontu dróg lokalnych, przeznaczając na ten cel odpowiednie środki budżetowe. Byłby to efekt konsensusu politycznego. Radni uchwalaliby na początku kadencji odpowiedni dokument zatwierdzający listę dróg klasy A, B, C, D, przesuwając konkretne ulice z jednej do drugiej kategorii.

Pomysł ten został pozytywnie przyjęty przez pracowników Wydziału Dróg Miejskich, z którymi miałem okazję na ten temat rozmawiać i jest nie tylko daleko idącym rozwinięciem jednego z załączników do Kierunków Rozwoju Raciborza na lata 2010 – 2013 jako dokumentu operacyjnego do Strategii Rozwoju Miasta 2006 – 2015, ale w swej istocie nową jakością w myśleniu na temat transparentności działań samorządu lokalnego oraz współpracy politycznej w celu zaspakajania potrzeb społecznych. Mieszkańcy mogliby sami składać wnioski o przydzielenie konkretnej drodze odpowiedniej klasy, by ta mogła znaleźć się w najbliższych latach na liście dróg przeznaczonych do remontu.

Co dziś możemy odpowiedzieć mieszkańcom np. ulic Spółdzielczej, Przejazdowej czy Szczęśliwej na temat terminu ich remontów? Nic. A tak mieliby przynajmniej jakąś namacalną wskazówkę i wiedzieliby, że rzecz nie zależy od widzimisię tego czy innego urzędnika a przydzielenie drodze odpowiedniej klasy jest efektem konsensusu politycznego  i obiektywnych, racjonalnych przesłanek.

Dnia 21 grudnia 2011 r. interpelował radny RSS Nasze Miasto - Robert Myśliwy.

(rm)

»

No comments yet.

Leave a comment [+]

Decydując się na korzystanie ze strony www.nam-raciborz.pl w jakiejkolwiek sposób (publikowanie opinii, komentarzy, zdjęć oraz innych materiałów) godzą się Państwo z poniższym regulaminem:

  • Zabronione jest publikowanie treści wulgarnych, obraźliwych, nawołujących do przemocy, nacjonalizmu, propagujących faszyzm i inne zabronione ideologie.
  • Zabronione jest publikowanie treści noszących znamiona agitacji politycznej bądź komercyjnej reklamy.
  • Zastrzegamy prawo do cenzury bądź wymazywania wszelkich materiałów tekstowych i graficznych zawierających wyżej wymienione elementy. Zastrzegamy prawo do cenzury bądź wymazania materiałów tekstowych i graficznych bez podania przyczyny.
  • Każdy komentarz, który łamie regulamin, mogą Państwo zgłosić naszemu administratorowi poprzez kontakt telefoniczny bądź mailowy. Po otrzymaniu zgłoszenia administrator niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 48 godzin roboczych, indywidualnie podejmuje decyzję o ewentualnym ocenzurowaniu bądź wymazaniu wypowiedzi. Podczas dodawania materiałów tekstowych i graficznych nasz system rejestruje numer IP komputera, z którego nadana została wiadomość. Numer ten w żadnym wypadku nie będzie publikowany, może być jednak przekazany organom ścigania jeśli te zwrócą się do nas w tej sprawie.
  • Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną. Każdą wypowiedź, która narusza prawa osób trzecich mogą Państwo zgłosić naszemu administratorowi poprzez kontakt telefoniczny bądź mailowy. Po otrzymaniu zgłoszenia administrator niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 48 godzin roboczych, indywidualnie podejmuje decyzję o ewentualnym ocenzurowaniu bądź wymazaniu wypowiedzi. Podczas dodawania wypowiedzi nasz system rejestruje numer IP komputera, z którego nadana została wiadomość. Numer ten w żadnym wypadku nie będzie publikowany, może być jednak przekazany organom ścigania jeśli te zwrócą się do nas w tej sprawie.
  • RSS Nasze Miasto dokłada wszelkich starań, by nie naruszyć praw autorskich majątkowych bądź osobistych innych osób. W razie gdyby naruszenia takie pojawiły się na stronie www.nam-raciborz.pl, w treści publikowanych materiałów bądź zdjęć, albo też zostały zawarte w komentarzach czytelników, prosimy o natychmiastowe powiadomienie poprzez e-mail: kontakt@nam-raciborz.pl