RSS Nasze Miasto Racibórz

Przedsiębiorczy samorząd

Felietony

Interwencja w imieniu mieszkańców

Poproszony przez mieszkańców raciborskiej dzielnicy Brzezie, radny powiatowy z ramienia Raciborskiego Stowarzyszenia Samorządowego NASZE MIASTO – Leon Fołka interweniuje u Prezydenta Miasta Racibórz w sprawie lokalizacji nowej stacji transformatorowej przy zbiegu ulic Rybnickiej i Kobylskiej. W załączeniu pełna treść listu adresowanego do głowy miasta.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prezydent Miasta Raciborza

Pan Mirosław Lenk


Dot. Lokalizacji nowej stacji transformatorowej przy zbiegu ulic Rybnicka i Kobylska

Od wielu lat mieszkańcy ul. Kobylskiej zwracali się do Zakładu Energetycznego z zastrzeżeniami dotyczącymi obecnej słupowej stacji transformatorowej i zasilającej ją linii
20 kV.

Zastrzeżenia dotyczyły:

-lokalizacji linii  20 kV zasilającej transformator, która przebiega w niewielkiej 
odległości od budynków jednorodzinnych,
- zawodności zasilania powodującego częste wyłączenia,
- iskrzenia przewodów linii zasilającej podczas wiatru,
- awaryjności transformatora słupowego.

Nasze  uwagi znalazły zrozumienie i dostawca energii, przy okazji projektowania rezerwowego zasilania do Auchan i innych stacji wzdłuż ul. Rybnickiej, zlecił wykonanie projektu, który przewiduje:
- zainstalowanie nowej, mobilnej, monolitycznej, kontenerowej stacji transformatorowej
u zbiegu ulic Rybnicka i Kobylska,
- wykonanie kablowego przyłącza do istniejącej sieci  elektrycznej 400/230V,
- usunięcie awaryjnej stacji słupowej i zasilającej ją linii napowietrznej.
Realizacja projektu spełnia nasze oczekiwania, gdyż istotnie poprawia warunki zasilania osiedla w energię elektryczna i bezpieczeństwo eksploatacji sieci; wprowadza nowe rozwiązania i technologie oraz zdecydowanie poprawia estetykę naszego osiedla.

Stacja została zlokalizowana przy ul. Rybnickiej na działce nr 424/133 w oparciu o przeprowadzone na początku projektowania uzgodnienia z Urzędem Miasta Raciborza, Wojewódzkim Zarządem Dróg i  ZUDP w zakresie uzbrojenia terenu oraz z innymi instytucjami wymaganymi przed rozpoczęciu prac projektowych.

Po wykonaniu projekt uzyskał już pozytywne opinie od wszelkich wymaganych prawem instytucji, czyli od PGNiG, telekomunikacji, Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu, a geodeci wyznaczyli w terenie lokalizację nowej stacji kontenerowej.

Pozostało jedynie podpisanie umowy dzierżawy terenu pod kontenerową stację transformatorową pomiędzy Vattenfall’em i Urzędem Miasta Raciborza oraz przystąpienie do procedury uzyskania zezwolenia na budowę i prac wykonawczych.


W tym momencie Urząd Miasta Raciborza odmówił podpisania wspomnianej wyżej umowy wycofując zgodę na wcześniej uzgodnioną lokalizację,  a tym samym przekreślił możliwość modernizacji sieci elektrycznej naszego osiedle.

Swoją zaskakującą decyzję Urząd Miasta tłumaczy tym, że stacja została zlokalizowana w „pasie drogi projektowanej”. Informujemy, że nowo projektowany kabel od ulicy Kobylskiej do Auchan wiąże inne stacje transformatorowe znajdujące się w tym samym pasie, lecz leżące na działach  nie będących własnością Urzędu Miasta Raciborza. Właściciele tych działek uzgodnili projekt beż zastrzeżeń – czyli można!

Przypuszczamy więc, że gdyby lokalizacja dotyczyła działki nie należącej do miasta nikt nie kwestionowałby projektu.

Oczekujemy wyjaśnień, dlaczego Urząd jako jedyny blokuje i nie dopuszcza do poprawy infrastruktury elektro-energetycznej, która dodatkowo nie wymaga angażowania finansów miasta? Czy dążenie mieszkańców do poprawy warunków technicznych zasilania i otoczenia, praca włożona w projekt i wcześniejsze pozytywne uzgodnienia zasługują na lekceważenie?

Oczekujemy także wyjaśnień:
- czy istnieje obowiązujący, uzgodniony projekt modernizacji ulicy Rybnickiej i czy to 
będzie droga 3-pasmowa czy 4- pasmowa?

- czy i kiedy będzie projekt realizowany?
- czy projektowana pierwotnie szerokość pasa drogowego jest racjonalna i czy 
znajdujące się w  nim budynki będą zburzone?

Przypominamy, że opracowany w 2005 roku projekt dotyczący obwodnicy po śladzie ul. Rybnickiej mieszkańcy Dębicza oprotestowali jako nieracjonalny, szkodliwy i uciążliwy; wymagający wiele wyburzeń; nieperspektywiczny; trudny w realizacji oraz bardzo kosztowny dla miasta, bo wymaga istotnej przebudowy gminnych dróg w rejonie przyległym. Protest nasz dotarł do Urzędu Marszałkowskiego oraz Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach i okazał się na tyle zasadny, iż opracowano alternatywny wariant drogi po nowym śladzie.

Rada Miasta, mimo wniosku Prezydenta, odrzuciła nasze uwagi i przyjęła przebieg obwodnicy w rejonie Dębicza bez zmian.

W latach następnych z ust przedstawicieli Urzędu Miasta padały uspokajające zapewnienia, że projekt będzie zmieniony i uwzględni nasze uwagi. Wydaje się w kontekście powyższego, iż były to zapewnienia złudne i gołosłowne.

Kończąc prosimy o ponowne rozpatrzenie sprawy i zaakceptowanie opracowanej przez „Tektoprojekt” lokalizacji kontenerowej stacji transformatorowej na naszym osiedlu na działce nr 424/133


Z poważaniem

w imieniu mieszkańców ul. Kobylskiej

Leon Fiołka

Radny Powiatu Raciborskiego


Do wiadomości:

1. Vattenfall, 44-100 Gliwice, ul. Portowa 14

2. Tektoprojekt,

3. Robert Myśliwy- Radny Miasta Raciborza

»

No comments yet.

Leave a comment [+]

Decydując się na korzystanie ze strony www.nam-raciborz.pl w jakiejkolwiek sposób (publikowanie opinii, komentarzy, zdjęć oraz innych materiałów) godzą się Państwo z poniższym regulaminem:

  • Zabronione jest publikowanie treści wulgarnych, obraźliwych, nawołujących do przemocy, nacjonalizmu, propagujących faszyzm i inne zabronione ideologie.
  • Zabronione jest publikowanie treści noszących znamiona agitacji politycznej bądź komercyjnej reklamy.
  • Zastrzegamy prawo do cenzury bądź wymazywania wszelkich materiałów tekstowych i graficznych zawierających wyżej wymienione elementy. Zastrzegamy prawo do cenzury bądź wymazania materiałów tekstowych i graficznych bez podania przyczyny.
  • Każdy komentarz, który łamie regulamin, mogą Państwo zgłosić naszemu administratorowi poprzez kontakt telefoniczny bądź mailowy. Po otrzymaniu zgłoszenia administrator niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 48 godzin roboczych, indywidualnie podejmuje decyzję o ewentualnym ocenzurowaniu bądź wymazaniu wypowiedzi. Podczas dodawania materiałów tekstowych i graficznych nasz system rejestruje numer IP komputera, z którego nadana została wiadomość. Numer ten w żadnym wypadku nie będzie publikowany, może być jednak przekazany organom ścigania jeśli te zwrócą się do nas w tej sprawie.
  • Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną. Każdą wypowiedź, która narusza prawa osób trzecich mogą Państwo zgłosić naszemu administratorowi poprzez kontakt telefoniczny bądź mailowy. Po otrzymaniu zgłoszenia administrator niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 48 godzin roboczych, indywidualnie podejmuje decyzję o ewentualnym ocenzurowaniu bądź wymazaniu wypowiedzi. Podczas dodawania wypowiedzi nasz system rejestruje numer IP komputera, z którego nadana została wiadomość. Numer ten w żadnym wypadku nie będzie publikowany, może być jednak przekazany organom ścigania jeśli te zwrócą się do nas w tej sprawie.
  • RSS Nasze Miasto dokłada wszelkich starań, by nie naruszyć praw autorskich majątkowych bądź osobistych innych osób. W razie gdyby naruszenia takie pojawiły się na stronie www.nam-raciborz.pl, w treści publikowanych materiałów bądź zdjęć, albo też zostały zawarte w komentarzach czytelników, prosimy o natychmiastowe powiadomienie poprzez e-mail: kontakt@nam-raciborz.pl