RSS Nasze Miasto Racibórz

Przedsiębiorczy samorząd

Felietony

Interpelacja: Współpraca międzynarodowa

Szanowny Panie Prezydencie, w związku z faktem, że zakończyła się realizacja projektu dofinansowanego w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A Czechy – Polska p.n. „Utworzenie polsko – czeskiego ośrodka współpracy gospodarczej w Raciborzu przy ul. Batorego 7”, uprzejmie proszę o zaprezentowanie Radnym Rady Miasta Racibórz sprawozdania ze zrealizowanego projektu ze szczególnym uwzględnieniem wyników ewaluacji przedsięwzięcia.

--------------------------------------------------------------------------------

Racibórz, 30 marca 2011 r.

Szanowny Pan

Mirosław Lenk

Prezydent Miasta Racibórz


INTERPELACJA W SPRAWIE WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ

MIASTA RACIBÓRZ


Szanowny Panie Prezydencie,

w związku z faktem, że zakończyła się realizacja projektu dofinansowanego w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A Czechy – Polska p.n. „Utworzenie polsko – czeskiego ośrodka współpracy gospodarczej w Raciborzu przy ul. Batorego 7”, uprzejmie proszę o zaprezentowanie Radnym Rady Miasta Racibórz sprawozdania ze zrealizowanego projektu ze szczególnym uwzględnieniem wyników ewaluacji przedsięwzięcia.

Jestem przekonany, że wnioski, które zostały wysunięte podczas procesu ewaluacji projektu, będą stanowić doskonały materiał do debaty w łonie Rady Miasta Racibórz na temat przyszłości polsko – czeskiej współpracy transgranicznej i udziału Miasta Racibórz w tej współpracy.

Realizacja tego projektu, którego głównym celem było stymulowanie transgranicznej współpracy w obszarze gospodarczym sektora MŚP była wpisana w Strategię Rozwoju Miasta Racibórz na lata 2006 – 2015.

Nie jest niczym odkrywczym stwierdzenie, że gospodarcza współpraca transgraniczna jest trudnym przedsięwzięciem. Należy jednak w niej upatrywać szans dla rozwoju sektora przedsiębiorczości w Raciborzu.

Zakończenie projektu i jednoczesna rezygnacja Pana Prezydenta z dalszego kreowania współpracy transgranicznej za pomocą Ośrodka rodzi pytanie, czy miasto rezygnuje ze współpracy transgranicznej w obszarze gospodarki i – jeśli tak – co jest tego powodem?

Współpraca międzynarodowa Miasta Racibórz realizowana jest głównie  w obszarze społecznym i kulturalnym, a relacje z kontaktów transgranicznych władz Raciborza i władz miast partnerskich mówią wyłącznie o dyplomatycznych i kurtuazyjnych efektach tej współpracy.

Proszę zatem Pana prezydenta o przedstawienie Radzie Miasta wymiernych efektów dotychczasowej współpracy i jej rocznych kosztów w ostatnich czterech latach. Takie zestawienie będzie również stanowiło dobrą podstawę do dyskusji na temat przyszłości i celów współpracy Miasta Racibórz z partnerami zagranicznymi.

Wnioskuję jednocześnie o to, aby głównym punktem tej współpracy uczynić pogłębianie integracji gospodarczej. Rola samorządu w jej kreowaniu powinna wiązać się przede wszystkim z pośredniczeniem w nawiązywaniu kontaktów gospodarczych przez podmioty z Raciborza z podmiotami z zagranicy.

Przykładem mogą być m.in. misje gospodarcze, do realizacji których miasto powinno wykorzystać kontakty z partnerami zagranicznymi. Posiadam informacje od raciborskich przedsiębiorców, że byliby oni zainteresowani udziałem w takich misjach na zaproszenie prezydenta Raciborza.

Jednocześnie można by wykorzystać fakt partnerstwa z innymi miastami i dzięki nim zapraszać do Raciborza przedsiębiorców i działaczy gospodarczych z miast partnerskich, powiększając tym samym szanse naszego miasta na zdobycie tak potrzebnych zewnętrznych inwestycji.

Panie Prezydencie, mając na względzie fakt, że międzynarodowa współpraca z miastami partnerskimi, a także polsko – czeska współpraca  transgraniczna powinna w pierwszej kolejności uwzględniać aspekt rozwoju gospodarczego Raciborza, wnioskuję o podjęcie wspólnie z Radą Miasta Racibórz debaty na temat kształtu i przyszłości tej współpracy.

Piotr Dominiak

Radny Miasta Racibórz

Czytaj także: Wolny rynek się bez nas obejdzie

»

No comments yet.

Leave a comment [+]

Decydując się na korzystanie ze strony www.nam-raciborz.pl w jakiejkolwiek sposób (publikowanie opinii, komentarzy, zdjęć oraz innych materiałów) godzą się Państwo z poniższym regulaminem:

  • Zabronione jest publikowanie treści wulgarnych, obraźliwych, nawołujących do przemocy, nacjonalizmu, propagujących faszyzm i inne zabronione ideologie.
  • Zabronione jest publikowanie treści noszących znamiona agitacji politycznej bądź komercyjnej reklamy.
  • Zastrzegamy prawo do cenzury bądź wymazywania wszelkich materiałów tekstowych i graficznych zawierających wyżej wymienione elementy. Zastrzegamy prawo do cenzury bądź wymazania materiałów tekstowych i graficznych bez podania przyczyny.
  • Każdy komentarz, który łamie regulamin, mogą Państwo zgłosić naszemu administratorowi poprzez kontakt telefoniczny bądź mailowy. Po otrzymaniu zgłoszenia administrator niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 48 godzin roboczych, indywidualnie podejmuje decyzję o ewentualnym ocenzurowaniu bądź wymazaniu wypowiedzi. Podczas dodawania materiałów tekstowych i graficznych nasz system rejestruje numer IP komputera, z którego nadana została wiadomość. Numer ten w żadnym wypadku nie będzie publikowany, może być jednak przekazany organom ścigania jeśli te zwrócą się do nas w tej sprawie.
  • Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną. Każdą wypowiedź, która narusza prawa osób trzecich mogą Państwo zgłosić naszemu administratorowi poprzez kontakt telefoniczny bądź mailowy. Po otrzymaniu zgłoszenia administrator niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 48 godzin roboczych, indywidualnie podejmuje decyzję o ewentualnym ocenzurowaniu bądź wymazaniu wypowiedzi. Podczas dodawania wypowiedzi nasz system rejestruje numer IP komputera, z którego nadana została wiadomość. Numer ten w żadnym wypadku nie będzie publikowany, może być jednak przekazany organom ścigania jeśli te zwrócą się do nas w tej sprawie.
  • RSS Nasze Miasto dokłada wszelkich starań, by nie naruszyć praw autorskich majątkowych bądź osobistych innych osób. W razie gdyby naruszenia takie pojawiły się na stronie www.nam-raciborz.pl, w treści publikowanych materiałów bądź zdjęć, albo też zostały zawarte w komentarzach czytelników, prosimy o natychmiastowe powiadomienie poprzez e-mail: kontakt@nam-raciborz.pl