RSS Nasze Miasto Racibórz

Przedsiębiorczy samorząd

Felietony

Gdy prawo wyprzedza rzeczywistość

Styczniowa sesja Rady Miasta zdominowana została tematami polityki oświatowej. Burzliwą dyskusję wywołała uchwała o powołaniu Raciborskiej Rady Oświatowej. Projekt zgłosiło pięciu radnych opozycji. Pomysł zaczerpnięto z obowiązującego prawa. Radni wnioskodawcy zaproponowali trzydziestoosobowe gremium powoływane na okres trzech lat. W myśl uchwały Rada Oświatowa to społeczny komitet konsultacyjny posiadający uprawnienia opiniodawcze. To organ przedstawicielski szkolnych Rad Rodziców. Projekt odważny, ale posiadający tyle samo wad, co zalet.

Gminna Rada Oświatowa to pomysł sam w sobie godny uwagi. Wpisuje się w ideę samorządności. Każda forma konsultacji oraz dzielenia się władzą jest zawsze z pożytkiem dla wszystkich stron dialogu społecznego. Tak też powinno być w oświacie. Mam jednak szereg wątpliwości, czy nasza demokracja jest na tyle dojrzałą, by podobne eksperymenty społeczne miały szanse powodzenia. Wszak inicjatywa nie wyszła ze szkół, lecz od radnych. Krytycznie oceniam dotychczasowy poziom aktywności i zaangażowania rodziców w kształtowaniu rzeczywistości szkolnej. Rady Rodziców to zazwyczaj ciała fasadowe. Obawiam się, że Raciborska Rada Oświatowa przybrałaby podobny charakter.

Radny Wałach na Komisji Oświaty argumentował, że to pomysł, który potwierdza prawo rodziców do decydowania o wychowywaniu swoich dzieci. Demagogia i nieuczciwe postawienie problemu. Fakt, że istnieją obawy co do celowości powstania takiego ciała w mieście, nie oznacza zakwestionowania uprawnień rodziców do decydowania o swoich dzieciach. Gwarantuje to Konstytucja.

We wrześniu 1991 r. Sejm RP ufundował nam bardzo prodemokratyczną Ustawę o systemie oświaty. Znajdziemy w niej nową instytucję - Radę Szkoły. To ciało najbardziej demokratyczne z możliwych. Reprezentuje w równej mierze trzy szkolne społeczności: uczniów, nauczycieli, rodziców. Pomysł ten okazał się "prawnym niewypałem". Tylko w niewielkim odsetku szkół takie rady powstały. Przyczyny: niechęć dyrektorów, którym nowa instytucja odbiera część kompetencji oraz inercja środowiska rodzicielskiego. Nie potrafimy jeszcze w pełni korzystać z możliwości jakie daje nam demokracja. Polityka oświatowa gminy na lata 2008-2012 nawet słowem nie wspomina o tym problemie. Społeczeństwo nazbyt świadome swoich praw nie jest jak widać na rękę władzy wykonawczej. Stąd między innymi moje obawy.

Proces demokratyzacji oświaty wymaga raczej pracy u podstaw, niż futurystycznych nadbudówek. Wnioskodawcy Raciborskiej Rady Oświatowej na nieokrzepłych fundamentach szkolnej samorządności próbują stawiać dom o ryzykownej konstrukcji. Wiara w trwałość i funkcjonalność takiej budowli wydaje się nieuzasadniona. Ja mam wątpliwości.

Robert Myśliwy

No comments yet.

Sorry, the comment form is closed at this time.

Decydując się na korzystanie ze strony www.nam-raciborz.pl w jakiejkolwiek sposób (publikowanie opinii, komentarzy, zdjęć oraz innych materiałów) godzą się Państwo z poniższym regulaminem:

  • Zabronione jest publikowanie treści wulgarnych, obraźliwych, nawołujących do przemocy, nacjonalizmu, propagujących faszyzm i inne zabronione ideologie.
  • Zabronione jest publikowanie treści noszących znamiona agitacji politycznej bądź komercyjnej reklamy.
  • Zastrzegamy prawo do cenzury bądź wymazywania wszelkich materiałów tekstowych i graficznych zawierających wyżej wymienione elementy. Zastrzegamy prawo do cenzury bądź wymazania materiałów tekstowych i graficznych bez podania przyczyny.
  • Każdy komentarz, który łamie regulamin, mogą Państwo zgłosić naszemu administratorowi poprzez kontakt telefoniczny bądź mailowy. Po otrzymaniu zgłoszenia administrator niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 48 godzin roboczych, indywidualnie podejmuje decyzję o ewentualnym ocenzurowaniu bądź wymazaniu wypowiedzi. Podczas dodawania materiałów tekstowych i graficznych nasz system rejestruje numer IP komputera, z którego nadana została wiadomość. Numer ten w żadnym wypadku nie będzie publikowany, może być jednak przekazany organom ścigania jeśli te zwrócą się do nas w tej sprawie.
  • Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną. Każdą wypowiedź, która narusza prawa osób trzecich mogą Państwo zgłosić naszemu administratorowi poprzez kontakt telefoniczny bądź mailowy. Po otrzymaniu zgłoszenia administrator niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 48 godzin roboczych, indywidualnie podejmuje decyzję o ewentualnym ocenzurowaniu bądź wymazaniu wypowiedzi. Podczas dodawania wypowiedzi nasz system rejestruje numer IP komputera, z którego nadana została wiadomość. Numer ten w żadnym wypadku nie będzie publikowany, może być jednak przekazany organom ścigania jeśli te zwrócą się do nas w tej sprawie.
  • RSS Nasze Miasto dokłada wszelkich starań, by nie naruszyć praw autorskich majątkowych bądź osobistych innych osób. W razie gdyby naruszenia takie pojawiły się na stronie www.nam-raciborz.pl, w treści publikowanych materiałów bądź zdjęć, albo też zostały zawarte w komentarzach czytelników, prosimy o natychmiastowe powiadomienie poprzez e-mail: kontakt@nam-raciborz.pl