RSS Nasze Miasto Racibórz

Przedsiębiorczy samorząd

Felietony

Do STREFY okrężną drogą

Na ostatniej sesji rady miasta w sprawozdaniu z bieżącej działalności prezydent wspomniał o rozmowach z dyrektorem specjalnej podstrefy ekonomicznej i zamiarze włączenia części terenów inwestycyjnych w obszar Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Podjęcie tematu – jak deklarował – nastąpiło rzekomo z inspiracji dwóch radnych koalicji rządzącej.

Kilka dni wcześniej z relacji prasowych dowiedzieliśmy się, że miasto zamierza włączyć w obszar specjalnej strefy ekonomicznej trzy tereny – dwa miejskie i jeden prywatny, których mimo usilnych prób, jak dotąd nie udało się samodzielnie zbyć. Prezydent wyraził nadzieję, że tym razem z pomocą zarządu KSSE uda się wspomnianymi działkami zainteresować potencjalnych inwestorów. Tymczasem kilka dni później w RTK mowa była już nie o trzech terenach lecz o jednym. Wniosek w tej sprawie do Ministerstwa Gospodarki miał być tylko fragmentem zabiegów zarządu KSSE w sprawie rozszerzenia obszaru strefy o różne tereny rozsiane po sporej części Śląska. Rzecz w każdym razie nie dotyczyła wyłącznie Raciborza, ale była to inicjatywa bardziej komplementarna. Informacja ta, a w szczególności korekta pierwotnie zadeklarowanych planów magistratu zaniepokoiła radnego Roberta Myśliwego, który interpelował w tej sprawie u prezydenta.

Nie ukrywam, że z dużą satysfakcją przyjęliśmy w gronie członków RSS Nasze Miasto wiadomość, że Państwo dostrzegli szansę w integracji naszych terenów inwestycyjnych z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną. Przypomnę, że dwa lata temu w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej z inicjatywy RSS Nasze Miasto odbyło się na ten temat spotkanie z prezesem Piotrem Wojaczkiem.  Niestety wtedy zainteresowanie z Państwa strony było niewielkie. Dzisiejszy kurs magistratu oceniamy jako właściwy, choć spóźniony. Zaprzepaściliśmy w tym czasie kilka szans na rozwój, dlatego targają mną dziś uczucia ambiwalentne: z jednej strony satysfakcja, z drugiej rozgoryczenie – komentował plany urzędu miasta radny NaM.

Skąd ten zawód? - z faktu, że dziś zamierzamy włączyć w obszar strefy tereny praktycznie nieprzygotowane; w stanie surowym. Przespaliśmy konkursy dla jednostek samorządu terytorialnego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, np. z Priorytetu VI – Zrównoważony rozwój miast (Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych), w którym dofinansowanie dotyczyło m.in. kompleksowego przygotowania terenu, tak, by mogły tam powstać firmy. Ostatni termin naboru wniosków minął niestety 19 listopada 2010 roku. W ramach Priorytetu I Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość (Działanie 1.1. Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu, Poddziałanie 1.1.1. Infrastruktura rozwoju gospodarczego) dofinansowanie w kwocie do 85 % kosztów kwalifikowanych projektu można było otrzymać m.in. na: budowę oraz rozbudowę parków przemysłowych i technologicznych, kompleksowe uzbrojenie terenu przeznaczonego pod działalność gospodarczą (...), budowę oraz rozbudowę centrów wsparcia przedsiębiorczości… W tym przypadku ostatni termin naboru wniosków minął 30 września 2009 roku. Tak, Panie Prezydencie, przespaliśmy ten okres bezpowrotnie. Nie staraliśmy się lub nie potrafiliśmy skutecznie aplikować o te pieniądze - podsumował minioną kadencję Robert Myśliwy.

Tyle z historii, dziś jednak niepokoi mnie inna sprawa - Państwo na raty chcą integrować się ze strefą? Miały być trzy tereny – jest jeden. Szczerze mówiąc nie rozumiem Państwa motywacji. W strefie nie chodzi o to, by zbywać tereny, ale by przyciągnąć inwestorów, którzy utworzą nowe miejsca pracy. Gdyby w naszej ofercie były jak zapowiadano trzy działki inwestycyjne, to mielibyśmy większe szanse na sprzedaż którejś z nich. Przy jednej perspektywy są mgliste. Poza tym nie jest łatwo otrzymać pozytywną decyzję ministra gospodarki w tej sprawie, stąd może rozsądniej byłoby starać się o poszerzenie obszaru strefy w sposób kompleksowy, podpinając się pod zbiorowy wniosek zarządu KSSE? Potem będziemy w tym osamotnieni, więc będzie nam trudniej – dzielił się z radą swoimi wątpliwościami reprezentant NaM.

Prezydent tłumaczył się, że miasto aplikuje do ministerstwa wyłącznie w sprawie jednego terenu, gdyż pozostałe są jeszcze nieprzygotowane. Trzecia działka ma prywatnego właściciela, a takie projekty są najtrudniejsze, dlatego przy pierwszym wniosku nie chcieliśmy ryzykować. Taką ścieżkę  zalecił nam dyrektor podstrefy – bronił swojej decyzji prezydent. Jeśli chodzi o Państwa inicjatywę sprzed dwóch lat, to osobiście żałuję, że zainteresowanie ze strony przedsiębiorców spotkaniem z prezesem Wojaczkiem było niewielkie. Miasto w tym czasie miało rozpoczęte procedury przetargowe, więc nie mogło starać się o sprzedaż terenu i jednoczesne włączenie go do specjalnej strefy – kontrargumentował Mirosław Lenk. Z programu, o którym Pan wspomniał otrzymaliśmy dofinansowanie do bulwarów. Mogliśmy się starać tylko o jedną dotację, więc wybraliśmy droższy projekt – odpierał zarzuty radnego włodarz miasta.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wnioski z powyższej dyskusji nasuwają się następujące: działania i naciski opozycji w sprawie strefy okazały się być skuteczne, choć zajęło NaM to przeszło dwa lata. Dzisiejsza aktywność urzędu jest właściwa, choć oczekiwalibyśmy większej determinacji i profesjonalizmu. Szkoda, że prezydent zwykł słuchać wyłącznie radnych ze swojego zaplecza, bo przez to Racibórz przespał kilka szans. Dwa lata dojrzewania do decyzji w sprawie SSE to kompromitacja. Rodzi się pytanie o czas oczekiwania na kolejny wniosek akcesyjny. RSS Nasze Miasto podtrzymuje swój wyborczy postulat w sprawie przedsiębiorczego prezydenta i przedsiębiorczego samorządu, który nie tylko dba o bulwary i chodniki, ale nade wszystko stara się o nowe miejsca pracy i rozwój gospodarczy miasta.

Czytaj także:

komentarze 2

»

 1. Strefa to szansa dla Raciborza ale szczerze wątpię, że coś z tego wyjdzie skoro ekipa Lenka się za to zabiera.

  autor: wyborca — 9 marca 2011 - 13:08

 2. http://www.nowiny.pl/72037-wniosek-na-strefe-ekonomiczna-wysla-w-maju.html

  autor: Chcieli "dobrze" a wyjdzie jak zawsze — 16 marca 2011 - 15:40

Leave a comment [+]

Decydując się na korzystanie ze strony www.nam-raciborz.pl w jakiejkolwiek sposób (publikowanie opinii, komentarzy, zdjęć oraz innych materiałów) godzą się Państwo z poniższym regulaminem:

 • Zabronione jest publikowanie treści wulgarnych, obraźliwych, nawołujących do przemocy, nacjonalizmu, propagujących faszyzm i inne zabronione ideologie.
 • Zabronione jest publikowanie treści noszących znamiona agitacji politycznej bądź komercyjnej reklamy.
 • Zastrzegamy prawo do cenzury bądź wymazywania wszelkich materiałów tekstowych i graficznych zawierających wyżej wymienione elementy. Zastrzegamy prawo do cenzury bądź wymazania materiałów tekstowych i graficznych bez podania przyczyny.
 • Każdy komentarz, który łamie regulamin, mogą Państwo zgłosić naszemu administratorowi poprzez kontakt telefoniczny bądź mailowy. Po otrzymaniu zgłoszenia administrator niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 48 godzin roboczych, indywidualnie podejmuje decyzję o ewentualnym ocenzurowaniu bądź wymazaniu wypowiedzi. Podczas dodawania materiałów tekstowych i graficznych nasz system rejestruje numer IP komputera, z którego nadana została wiadomość. Numer ten w żadnym wypadku nie będzie publikowany, może być jednak przekazany organom ścigania jeśli te zwrócą się do nas w tej sprawie.
 • Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną. Każdą wypowiedź, która narusza prawa osób trzecich mogą Państwo zgłosić naszemu administratorowi poprzez kontakt telefoniczny bądź mailowy. Po otrzymaniu zgłoszenia administrator niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 48 godzin roboczych, indywidualnie podejmuje decyzję o ewentualnym ocenzurowaniu bądź wymazaniu wypowiedzi. Podczas dodawania wypowiedzi nasz system rejestruje numer IP komputera, z którego nadana została wiadomość. Numer ten w żadnym wypadku nie będzie publikowany, może być jednak przekazany organom ścigania jeśli te zwrócą się do nas w tej sprawie.
 • RSS Nasze Miasto dokłada wszelkich starań, by nie naruszyć praw autorskich majątkowych bądź osobistych innych osób. W razie gdyby naruszenia takie pojawiły się na stronie www.nam-raciborz.pl, w treści publikowanych materiałów bądź zdjęć, albo też zostały zawarte w komentarzach czytelników, prosimy o natychmiastowe powiadomienie poprzez e-mail: kontakt@nam-raciborz.pl