RSS Nasze Miasto Racibórz

Przedsiębiorczy samorząd

Felietony

Biblioteka poza WPI

biblioteka

Podczas dyskusji nad Aktualizacją Kierunków Rozwoju Raciborza jako dokumentu operacyjnego do Strategii Rozwoju Miasta Racibórz na lata 2006 – 2015 radny Robert Myśliwy wywołał temat Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Raciborzu. Placówka kosztuje miasto w formie dotacji blisko 1,5 miliona złotych rocznie. Powiat dorzuca niecałe 50 tyś. Biblioteka to zadanie własne zarówno gminy jak i powiatu. Skąd zatem takie dysproporcje? Jak się okazuje, podobnie jak w kilku innych,  także w tym przypadku powiat bez skrupułów wozi się na nas - nie krył oburzenia radny NaM.

Przepisy ustawowe dopuszczają sytuację, w której na podstawie porozumienia pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego jeden podmiot zleca drugiemu realizację któregoś ze swoich zadań. Powinien jednak w takiej sytuacji przekazać na ten cel odpowiednie środki finansowe. W wyniku reformy administracyjnej 1 stycznia 1999 roku powiaty, będące drugim stopniem samorządu terytorialnego, znów powróciły na mapę polityczną kraju. Wtedy też JST zawarły w Raciborzu porozumienie w sprawie "wspólnego" prowadzenia biblioteki publicznej. Partycypacja powiatu w finansowaniu tego przedsięwzięcia była i jest symboliczna. Nie chodzi jedynie o bieżące utrzymanie placówki ale przede wszystkim remonty. W ostatniej kadencji władz samorządowych, gmina wydała niemałe pieniądze na remont elewacji zewnętrznej budynku przy ulicy Kasprowicza. Same schody kosztowały 100 tysięcy złotych. Powiat nie dołożył złotówki.

Dziś zbiory biblioteczne w mieście rozproszone są po licznych filiach i oddziałach, co rzecz jasna generuje dodatkowe koszty. Tymczasem w budynku głównym niezagospodarowane niszczeją wysokie piwnice oraz duże poddasze. Na adaptację pomieszczeń i scalenie księgozbioru - połączenie beletrystyki i oddziału naukowego - brakuje 1,5 miliona złotych. Jest na to gotowy projekt. Sam czynsz za prowadzenie oddziału przy rynku, to miesięczny koszt blisko 4 tysięcy złotych. Z trzystu metrów kwadratowych powierzchni, można by wydzielić trzy lokale mieszkalne, w dobrej lokalizacji. Ich sprzedaż potencjalnie pokrywa znaczną część kosztów remontu. To samo dotyczy filii na Ostrogu. Są plany przeniesienia jej do Zamku Piastowskiego. W ten sposób uwalniamy kolejny lokal, którego zbycie powiększa pulę przeznaczoną na dokończenie remontu biblioteki. To wszystko jednak tylko potencjalnie pokrywa zaledwie 1/3 wyceny kosztów realizacji projektu. Miasto i tak musiałoby wydać dodatkowy milion. Na to nas nie stać - twierdzi wiceprezydent Krzyżek. Nie widzi też szans na partycypację powiatu w przedsięwzięciu, a dokończenie remontu biblioteki warunkuje pozyskaniem na ten cel finansowego wsparcia z zewnątrz - to jednak dziś mało realna perspektywa.

Na komisji gospodarki radny Robert Myśliwy (NaM) pytał retorycznie: Gdzie w tym wszystkim jest powiat? Postulował także, by remont biblioteki rozłożyć na 2-3 lata, wpisując zadanie do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego.

(rm)

»

No comments yet.

Leave a comment [+]

Decydując się na korzystanie ze strony www.nam-raciborz.pl w jakiejkolwiek sposób (publikowanie opinii, komentarzy, zdjęć oraz innych materiałów) godzą się Państwo z poniższym regulaminem:

  • Zabronione jest publikowanie treści wulgarnych, obraźliwych, nawołujących do przemocy, nacjonalizmu, propagujących faszyzm i inne zabronione ideologie.
  • Zabronione jest publikowanie treści noszących znamiona agitacji politycznej bądź komercyjnej reklamy.
  • Zastrzegamy prawo do cenzury bądź wymazywania wszelkich materiałów tekstowych i graficznych zawierających wyżej wymienione elementy. Zastrzegamy prawo do cenzury bądź wymazania materiałów tekstowych i graficznych bez podania przyczyny.
  • Każdy komentarz, który łamie regulamin, mogą Państwo zgłosić naszemu administratorowi poprzez kontakt telefoniczny bądź mailowy. Po otrzymaniu zgłoszenia administrator niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 48 godzin roboczych, indywidualnie podejmuje decyzję o ewentualnym ocenzurowaniu bądź wymazaniu wypowiedzi. Podczas dodawania materiałów tekstowych i graficznych nasz system rejestruje numer IP komputera, z którego nadana została wiadomość. Numer ten w żadnym wypadku nie będzie publikowany, może być jednak przekazany organom ścigania jeśli te zwrócą się do nas w tej sprawie.
  • Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną. Każdą wypowiedź, która narusza prawa osób trzecich mogą Państwo zgłosić naszemu administratorowi poprzez kontakt telefoniczny bądź mailowy. Po otrzymaniu zgłoszenia administrator niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 48 godzin roboczych, indywidualnie podejmuje decyzję o ewentualnym ocenzurowaniu bądź wymazaniu wypowiedzi. Podczas dodawania wypowiedzi nasz system rejestruje numer IP komputera, z którego nadana została wiadomość. Numer ten w żadnym wypadku nie będzie publikowany, może być jednak przekazany organom ścigania jeśli te zwrócą się do nas w tej sprawie.
  • RSS Nasze Miasto dokłada wszelkich starań, by nie naruszyć praw autorskich majątkowych bądź osobistych innych osób. W razie gdyby naruszenia takie pojawiły się na stronie www.nam-raciborz.pl, w treści publikowanych materiałów bądź zdjęć, albo też zostały zawarte w komentarzach czytelników, prosimy o natychmiastowe powiadomienie poprzez e-mail: kontakt@nam-raciborz.pl