RSS Nasze Miasto Racibórz

Przedsiębiorczy samorząd

Felietony

Autostrada do piekła

fiołka1-270x300Radny Powiatowy RSS Nasze Miasto Leon Fiołka domaga się od prezydenta miasta i starosty powiatu społecznych konsultacji przebiegu raciborskiego odcinka drogi Racibórz - Pszczyna. Fiołka wnioskuje o uporządkowanie dokumentacji planistycznej oraz takie poprowadzenie trasy, które uczyni drogę obwodnicą Raciborza i nie będzie wymuszało znacznej przebudowy istniejącego obecnie układu dróg lokalnych i tym samym godziło w interesy mieszkańców miasta. Interpelacja radnego Leona Fiołki w sprawie drogi Racibórz - Pszczyna: Leon Fiołka Racibórz, 28.02.2012 Radny Powiatu Raciborskiego Do Przewodniczącego Rady i Starosty Powiatu Raciborskiego. Dotyczy: Raciborskiego odcinka Regionalnej Drogi Głównej Racibórz- Pszczyna (RDRP) Realizacja tej inwestycji nabiera coraz realniejszych kształtów. Na sesji grudniowej oraz ostatniej komisji budżetowej zostaliśmy poinformowani przez pana Starostę o bieżących działaniach w tym zakresie. Po uzgodnieniach dzisiejszych Gmina Racibórz, ma pełnić rolę lidera w kontaktach z marszałkiem województwa dla odpowiedniego przygotowania się przez gminy do tej inwestycji. Pozwalam sobie więc na tym forum ponownie zwrócić uwagę że: Na dzień dzisiejszy istnieje zasadnicza rozbieżność pomiędzy planem przestrzennym miasta Raciborza, a projektem koncepcyjny RDRP na terenie Raciborza opracowanym przez Biuro Projektów ARUP. Mieszkańcy dzielnicy Brzezie (i nie tylko) dnia 29 maja 2011 roku wystąpili, za moim pośrednictwem, po raz kolejny z wnioskiem do Wydziału Inwestycji i Urbanistyki Urzędu Miasta Racibórz, popartym 360 podpisami, o zmianę planu tej drogi poprzez wytyczenie polami nowego korytarza dla odcinka Racibórz – Gmina Kornowac, czyli poza obecnie istniejącą drogą wojewódzką DW935. Przyszła RDRP w granicach Gminy Racibórz, oprócz drogi szybkiego ruchu, winnaw pełni zrealizować funkcję obwodnicy Raciborza oraz w minimalnym tylko stopniu naruszyć istniejący obecnie układ komunikacyjny, minimalizując równocześnie koszty inwestycji. Wnioskuję w świetle powyższego, aby przed ostateczną decyzją o lokalizacji RDRP w Gminie Racibórz, szeroko i rzetelnie skonsultować jej lokalizację z naszymi mieszkańcami, przedstawiając wymagane ustawowo różne propozycje lokalizacyjne poparte kosztami realizacji i efektywnością rozwiązań. Takie postępowanie jest może bardziej czaso- i pracochłonne na etapie projektowania, lecz daje wymierne efekty i korzyści w następnych etapach. Poza tym konsultacje społeczne przy korzystaniu ze środków unijnych również nie są bez znaczenia . Z poważaniem Leon Fiołka RSS Nasze Miasto

»

No comments yet.

Leave a comment [+]

Decydując się na korzystanie ze strony www.nam-raciborz.pl w jakiejkolwiek sposób (publikowanie opinii, komentarzy, zdjęć oraz innych materiałów) godzą się Państwo z poniższym regulaminem:

  • Zabronione jest publikowanie treści wulgarnych, obraźliwych, nawołujących do przemocy, nacjonalizmu, propagujących faszyzm i inne zabronione ideologie.
  • Zabronione jest publikowanie treści noszących znamiona agitacji politycznej bądź komercyjnej reklamy.
  • Zastrzegamy prawo do cenzury bądź wymazywania wszelkich materiałów tekstowych i graficznych zawierających wyżej wymienione elementy. Zastrzegamy prawo do cenzury bądź wymazania materiałów tekstowych i graficznych bez podania przyczyny.
  • Każdy komentarz, który łamie regulamin, mogą Państwo zgłosić naszemu administratorowi poprzez kontakt telefoniczny bądź mailowy. Po otrzymaniu zgłoszenia administrator niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 48 godzin roboczych, indywidualnie podejmuje decyzję o ewentualnym ocenzurowaniu bądź wymazaniu wypowiedzi. Podczas dodawania materiałów tekstowych i graficznych nasz system rejestruje numer IP komputera, z którego nadana została wiadomość. Numer ten w żadnym wypadku nie będzie publikowany, może być jednak przekazany organom ścigania jeśli te zwrócą się do nas w tej sprawie.
  • Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną. Każdą wypowiedź, która narusza prawa osób trzecich mogą Państwo zgłosić naszemu administratorowi poprzez kontakt telefoniczny bądź mailowy. Po otrzymaniu zgłoszenia administrator niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 48 godzin roboczych, indywidualnie podejmuje decyzję o ewentualnym ocenzurowaniu bądź wymazaniu wypowiedzi. Podczas dodawania wypowiedzi nasz system rejestruje numer IP komputera, z którego nadana została wiadomość. Numer ten w żadnym wypadku nie będzie publikowany, może być jednak przekazany organom ścigania jeśli te zwrócą się do nas w tej sprawie.
  • RSS Nasze Miasto dokłada wszelkich starań, by nie naruszyć praw autorskich majątkowych bądź osobistych innych osób. W razie gdyby naruszenia takie pojawiły się na stronie www.nam-raciborz.pl, w treści publikowanych materiałów bądź zdjęć, albo też zostały zawarte w komentarzach czytelników, prosimy o natychmiastowe powiadomienie poprzez e-mail: kontakt@nam-raciborz.pl