RSS Nasze Miasto Racibórz

Przedsiębiorczy samorząd

Felietony

Adam Hrebeniak o raciborskim rynku pracy

Adam-226x300Czytając o bieżących wydarzeniach dotyczących naszego miasta, zwróciłem większą uwagę na umieszczoną na portalu naszraciborz.pl w dniu 5.12 2011 r. krótką informację: „Kryzys w Europie? Wracają z zagranicy”, a w niej na zapis „2.708 osób pozostawało bez pracy w powiecie raciborskim na koniec listopada”.Ta notatka wzbudziła wśród internautów bardzo negatywne emocje, wywołując ostre wypowiedzi, które wskazują, że problem bezrobocia jest tematem bardzo wrażliwym społecznie. Dochody z pracy stanowią źródło utrzymania większości członków społeczeństwa, a ich brak powoduje powstawanie dramatycznych sytuacji. Dodam, że na koniec listopada w samym Raciborzu było zarejestrowanych 1.728 osób bez pracy. Informacje o rynku pracy, w przypadku ich publikacji, powinny zawierać istotne dla tego rynku dane. Istotne zwłaszcza dla uczestników tego rynku. Szczególnie ważne są one dla bezrobotnych, którzy szansy dla siebie poszukują także w publikatorach. Bezrobotni powinni dysponować wiedzą na temat własnej pozycji i identyfikować optymalne dla siebie strategie postępowania. Rynek pracy jest złożony z wielu podmiotów, a każdy bezrobotny ma na nim, przynajmniej teoretycznie, wiele opcji do wyboru. Wiodącą rolę informacyjną na naszym rynku pracy winien spełniać PUP, jako instytucja publiczna, utworzona do realizacji zadań w tym obszarze. Nie można w tym miejscu nie wspomnieć o służebności tej instytucji w stosunku do rynku pracy i uczestniczących w nim podmiotów. Wracając do treści przywołanej na wstępie notatki należy nadmienić, że na wykazywaną przez ten urząd liczbę zarejestrowanych bezrobotnych mają wpływ: - zatrudnienie nierejestrowane: wiele osób rejestruje się jako bezrobotni, aby uzyskać świadczenia zdrowotne i z pomocy socjalnej, pracując równocześnie w szarej strefie, - brak wiarygodnych szacunków dotyczących osób, które dobrowolnie zrezygnowały z aktywności zawodowej, zniechęconych najczęściej trudnościami w znalezieniu pracy, dotyka to głównie osoby 40+, - bezrobocie frykcyjne, które tworzą osoby pozbawione pracy tylko w krótkim okresie, co związane jest najczęściej ze zmianą miejsca pracy lub zawodu. Natomiast publikowane przez PUP informacje zawierają następujące pozycje : - zarejestrowani ogółem, w tym kobiety, - zarejestrowani w miesiącu, - bezrobotni w wieku do 25 lat, - zamieszkali na wsi, - długotrwale bezrobotni. Czy taka informacja jest pełna? Czy pozwala ona podmiotom uczestniczącym w rynku pracy czytać przekaz z niego płynący? Wydaje mi się, że zdecydowanie nie! Tak prezentowane dane jedynie ogólnie i w sposób przybliżony opisują bezrobocie, nie zapewniając istotnej dla rynku pracy informacji wspierającej bezrobotnych i poszukujących pracy, a także służącej zwiększeniu ich mobilności. Rynek pracy jest rynkiem o swoistej specyfice, składającym się z rynków cząstkowych, których jest tyle, ile zawodów czy rodzajów wykonywanych prac. Ta specyfika wynika także z właściwości kapitału ludzkiego, jaki każdy bezrobotny reprezentuje, a także z faktu, że pracodawcy nie poszukują na nim pracowników w ogóle, ale pracowników o określonych kwalifikacjach. Trafnie tę prawdę na portalu wyraził jeden z uczestników dyskusji: „Pracodawcę obchodzi to, co ten kandydat potrafi zrobić i wyprodukować oraz czy ma ku temu chęci i wiedzę niezbędną do zatrudnienia kandydata”. Dla porządku dodaję, że publikowane oferty pracy stanowią jedynie fragment ogólnej ich ilości, bowiem część pracodawców oraz agencje pracy prowadzą nabór we własnym zakresie. Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach na podstawie danych z PUP sporządza w okresach półrocznych „Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie śląskim” W raporcie za I półrocze 2011 r. opublikowanym w październiku 2011 r. na stronie internetowej WUP w Katowicach możemy przeczytać we wstępie: „celem jest systematyczne śledzenie zjawisk zachodzących na rynku pracy. Monitoring pozwala na formułowanie ocen i wniosków dla systemu kształcenia i szkolenia bezrobotnych, ma on także służyć lepszemu dopasowaniu kwalifikacji osób poszukujących pracy do oczekiwań pracodawców”. Dalej już WUP prezentuje dane mające istotne znaczenie dla opisu rynku pracy. Bezrobotni w tym zestawieniu są wykazywani np. w takich pozycjach : - bezrobotni wg wielkich grup zawodowych i udział kobiet w tych grupach, - bezrobotni w dużych grupach zawodowych i udział kobiet w tych grupach, - bezrobotni absolwenci wg dużych grup zawodowych i udział w nich kobiet, - analizę wolnych miejsc pracy wg dużych grup zawodowych. Dane do tego zestawienia poszczególne PUP przekazują w okresach kwartalnych, do czego zobowiązane są ustawą. Na stronie internetowej WUP można przeczytać także, że „zakres i forma prezentowanych informacji zależą od decyzji powiatowych urzędów pracy. Brak określonych standardów dotyczących zakresu sposobu prezentacji informacji w konsekwencji prowadzi do zróżnicowanego dostępu do informacji generowanych przez poszczególne PUP”. Znamienne… instytucja powołana do koordynacji pracy podległych sobie jednostek sama przyznaje się w swym raporcie do ignorancji? Jeśli tak, to czemu w tzw. terenie ma być lepiej? Z opracowań WUP w żadnym wypadku nie można wyciągać konstruktywnych wniosków dotyczących lokalnych rynków pracy. Rynki pracy w poszczególnych rejonach znacząco się bowiem różnią. Postulat pogłębionej informacji o naszym lokalnym rynku pracy jest stale obecny w publikacjach dotyczących tej problematyki. Czy nasz raciborski PUP nie dysponuje odpowiednim kapitałem ludzkim, by taką potrzebną dla naszego regionu informację opracować, a następnie powielić do efektywnego wykorzystania przez zainteresowane podmioty? Czy też raczej powodem jest specyficzne, pasywne podejście do tematu ? Jednoznaczną odpowiedź na to pytanie znajdziemy w dyskusji na forach internetowych, każdorazowo, gdy pojawi się jakakolwiek informacja generowana prze raciborski PUP. Adam Hrebeniak Od redakcji: Autor jest emerytem i żywo interesuje się problemami miasta.

»

No comments yet.

Leave a comment [+]

Decydując się na korzystanie ze strony www.nam-raciborz.pl w jakiejkolwiek sposób (publikowanie opinii, komentarzy, zdjęć oraz innych materiałów) godzą się Państwo z poniższym regulaminem:

  • Zabronione jest publikowanie treści wulgarnych, obraźliwych, nawołujących do przemocy, nacjonalizmu, propagujących faszyzm i inne zabronione ideologie.
  • Zabronione jest publikowanie treści noszących znamiona agitacji politycznej bądź komercyjnej reklamy.
  • Zastrzegamy prawo do cenzury bądź wymazywania wszelkich materiałów tekstowych i graficznych zawierających wyżej wymienione elementy. Zastrzegamy prawo do cenzury bądź wymazania materiałów tekstowych i graficznych bez podania przyczyny.
  • Każdy komentarz, który łamie regulamin, mogą Państwo zgłosić naszemu administratorowi poprzez kontakt telefoniczny bądź mailowy. Po otrzymaniu zgłoszenia administrator niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 48 godzin roboczych, indywidualnie podejmuje decyzję o ewentualnym ocenzurowaniu bądź wymazaniu wypowiedzi. Podczas dodawania materiałów tekstowych i graficznych nasz system rejestruje numer IP komputera, z którego nadana została wiadomość. Numer ten w żadnym wypadku nie będzie publikowany, może być jednak przekazany organom ścigania jeśli te zwrócą się do nas w tej sprawie.
  • Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną. Każdą wypowiedź, która narusza prawa osób trzecich mogą Państwo zgłosić naszemu administratorowi poprzez kontakt telefoniczny bądź mailowy. Po otrzymaniu zgłoszenia administrator niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 48 godzin roboczych, indywidualnie podejmuje decyzję o ewentualnym ocenzurowaniu bądź wymazaniu wypowiedzi. Podczas dodawania wypowiedzi nasz system rejestruje numer IP komputera, z którego nadana została wiadomość. Numer ten w żadnym wypadku nie będzie publikowany, może być jednak przekazany organom ścigania jeśli te zwrócą się do nas w tej sprawie.
  • RSS Nasze Miasto dokłada wszelkich starań, by nie naruszyć praw autorskich majątkowych bądź osobistych innych osób. W razie gdyby naruszenia takie pojawiły się na stronie www.nam-raciborz.pl, w treści publikowanych materiałów bądź zdjęć, albo też zostały zawarte w komentarzach czytelników, prosimy o natychmiastowe powiadomienie poprzez e-mail: kontakt@nam-raciborz.pl