RSS Nasze Miasto Racibórz

Przedsiębiorczy samorząd

Felietony

WYBORCZE SPRAWOZDANIE FINANSOWE…

Prezentujemy Łączne Sprawozdanie Finansowe Komitetu Wyborczego Raciborskie Stowarzyszenie Samorządowe Nasze Miasto za okres od dnia 23-09-2010 r. do dnia 02-02-2011 r. o źródłach pozyskania funduszy oraz poniesionych wydatkach na cele wyborcze, sporządzone przez pełnomocnika finansowego komitetu wyborczego, uczestniczącego w bezpośrednich wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast i w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw przeprowadzonych w dniu 21.11.2010 r. w związku z upływem kadencji Rad.

Poniżej przedstawiamy Państwu część finansową sprawozdania z naszej kampanii wyborczej sporządzonego przez naszego pełnomocnika  Krzysztofa Melnarowicza. Pozostałe części ww. dokumentu są jedynie uszczegółowieniem poniższej tabeli, a w związku z tym, że zawierają dane personalne, nie prezentujemy ich na naszej stronie. Do sprawozdania dołączone są oryginały faktur, które zostały wystawione na KW RSS Nasze Miasto. Uznaliśmy, że jesteśmy winni nie tylko Państwowej Komisji Wyborczej ale i naszym wyborcom poniższą informację.

Oczekujemy podobnej otwartości, transparentności i szacunku do elektoratu ze strony naszych konkurentów.

I. Informacje ogólneWyszczególnienie

Kwota w zł

A.


Przychody/wpływy (suma pkt I+II)

31.794,13I. Środki pieniężne na rachunku bankowym pochodzące z:


31.792,551. wpłat od osób fizycznych


31.792,552. kredytów bankowych


0,003. Funduszu(-y) Wyborczego (-ych)


0,00II. Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym


1,58

B.


Limity wydatków (suma pkt I+II)


70.571,00I. Limit wydatków wynikający z art. 24 ust. 5 ustawy1)


27.571,00II. Limit wydatków wynikający z art. 83e ustawy2)


43.000,00

C.


Wydatki/koszty (suma pkt I+II)


28.744,13I. Wydatki na kampanię wyborczą


28.583,131. Zużycie materiałów i energii


72,172. Odpłatne usługi obce:


28.510,961) korzystanie ze środków masowego przekazu:


3.233,00a) dzienniki i czasopisma


1.891,00b) radio


1.342,00c) telewizja


0,002) wykonanie materiałów wyborczych:


24.788,82a) plakaty wyborcze


9.602,74b) bilboardy


7.727,97c) wydawnictwa


0,00d) ulotki, plakietki, reklamówki itp.


7.166,73e) inne (np. druki bezadresowe)


281,383) organizacja spotkań wyborczych (np. wynajęcie sali, sprzętu, nagłośnienie)


499,144) przejazdy kandydatów i osób towarzyszących


0,00
3. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń


0,00
4. Pozostałe wydatki pieniężne

1) Opłata za otwarcie rachunku Bankowego

2) Opłata za prowadzenie rachunku Bankowego

3) Opłata za realizacje przelewów Bankowych

4) Opłata za likwidacje rachunku Bankowego50,00

32,00

69,00

10,00II. Spłata kredytu wraz z kosztami jego uzyskania i obsługi

0,00


D.


Nieuregulowane na dzień sporządzenia sprawozdania zobowiązania finansowe wykazane w informacji szczegółowej w części II pkt 4.4 i 6»

No comments yet.

Leave a comment [+]

Decydując się na korzystanie ze strony www.nam-raciborz.pl w jakiejkolwiek sposób (publikowanie opinii, komentarzy, zdjęć oraz innych materiałów) godzą się Państwo z poniższym regulaminem:

  • Zabronione jest publikowanie treści wulgarnych, obraźliwych, nawołujących do przemocy, nacjonalizmu, propagujących faszyzm i inne zabronione ideologie.
  • Zabronione jest publikowanie treści noszących znamiona agitacji politycznej bądź komercyjnej reklamy.
  • Zastrzegamy prawo do cenzury bądź wymazywania wszelkich materiałów tekstowych i graficznych zawierających wyżej wymienione elementy. Zastrzegamy prawo do cenzury bądź wymazania materiałów tekstowych i graficznych bez podania przyczyny.
  • Każdy komentarz, który łamie regulamin, mogą Państwo zgłosić naszemu administratorowi poprzez kontakt telefoniczny bądź mailowy. Po otrzymaniu zgłoszenia administrator niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 48 godzin roboczych, indywidualnie podejmuje decyzję o ewentualnym ocenzurowaniu bądź wymazaniu wypowiedzi. Podczas dodawania materiałów tekstowych i graficznych nasz system rejestruje numer IP komputera, z którego nadana została wiadomość. Numer ten w żadnym wypadku nie będzie publikowany, może być jednak przekazany organom ścigania jeśli te zwrócą się do nas w tej sprawie.
  • Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną. Każdą wypowiedź, która narusza prawa osób trzecich mogą Państwo zgłosić naszemu administratorowi poprzez kontakt telefoniczny bądź mailowy. Po otrzymaniu zgłoszenia administrator niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 48 godzin roboczych, indywidualnie podejmuje decyzję o ewentualnym ocenzurowaniu bądź wymazaniu wypowiedzi. Podczas dodawania wypowiedzi nasz system rejestruje numer IP komputera, z którego nadana została wiadomość. Numer ten w żadnym wypadku nie będzie publikowany, może być jednak przekazany organom ścigania jeśli te zwrócą się do nas w tej sprawie.
  • RSS Nasze Miasto dokłada wszelkich starań, by nie naruszyć praw autorskich majątkowych bądź osobistych innych osób. W razie gdyby naruszenia takie pojawiły się na stronie www.nam-raciborz.pl, w treści publikowanych materiałów bądź zdjęć, albo też zostały zawarte w komentarzach czytelników, prosimy o natychmiastowe powiadomienie poprzez e-mail: kontakt@nam-raciborz.pl