Monthly Archives: Sierpień 2018

 • Klimat w górach
  Posted in: Jakub Michalak

  Klimat Tatr zaliczany jest do grupy klimatów wysokogórskich strefy umiarkowanej, o charakterystycznej znacznej amplitudzie temperatury rocznej oraz maksimum opadów w lecie Kształtuje się on pod wpływem wędrownych niżów i wyżów

 • Tatrzańskie Stawy
  Posted in: Jakub Michalak

  Na pozór praktycznie wszystkie tatrzańskie jeziora są niezwykle podobne do siebie, prawie identyczne. Nic bardziej mylnego, za jedyną znaczącą wspólną cechę można uznać tylko nadzwyczajną wręcz mizerność pod względem biologicznym

 • Bezpieczne wyprawy
  Posted in: Jakub Michalak

  Uprawianie turystyki w terenach górskich stawia wymagania przed turystą w zakresie umiejętności, ale i sprawności fizycznej. Chodzenie po Tatrach dozwolone jest wyłącznie po szlakach znakowanych, a zbaczanie z nich jest

 • Historia ochrony tatrzańskiej przyrody
  Posted in: Jakub Michalak

  Zwiększająca się na początku XIX wieku eksploatacja rud metali i ich przetwórstwo, a także zwiększenie wypasów owiec i wyrębu lasów oraz kłusownictwo spowodowały podjęcie kroków zmierzających do ochrony przyrody w

 • Jak zmniejszyć koszty podróży?
  Posted in: Jakub Michalak

  Podstawowym kryterium w planowaniu podróży jest dla wielu z nas cena. Coraz popularniejszą formą staje się dziś podróżowanie na własną rękę, aby nie przepłacać za dość drogie wycieczki w biurach

Nowe artykuły: